Genetic Programming Bibliography entries for Hao Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7410

GP coauthors/coeditors: Yangjian Ji, Liang Chen, Roger Jianxin Jiao,

Genetic Programming Articles by Hao Li