Genetic Programming Bibliography entries for Ruihua Zeng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7754

GP coauthors/coeditors: Zhixing Huang, Yongliang Chen, Jinghui Zhong, Liang Feng,

Genetic Programming conference papers by Ruihua Zeng