Genetic Programming Bibliography entries for Sen Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Yuan Xie, Wei Gao, Yiwei Wang, Xin Chen, Shuangshuang Ge,

Genetic Programming Articles by Sen Wang