Genetic Programming Bibliography entries for Yuan Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Wei Gao, Yiwei Wang, Xin Chen, Shuangshuang Ge, Sen Wang,

Genetic Programming Articles by Yuan Xie