Genetic Programming Bibliography entries for Xiangyu Fu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Yanyun Tao, Yenming J Chen, Bin Jiang, Yuzhen Zhang,

Genetic Programming Articles by Xiangyu Fu