Genetic Programming Bibliography entries for Yenming J Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Yanyun Tao, Xiangyu Fu, Bin Jiang, Yuzhen Zhang,

Genetic Programming Articles by Yenming J Chen