Genetic Programming Bibliography entries for Xianpeng Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Qingqing Liu, Yao Wang, Xiangman Song,

Genetic Programming Articles by Xianpeng Wang