Genetic Programming Bibliography entries for Yao Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Qingqing Liu, Xianpeng Wang, Xiangman Song,

Genetic Programming Articles by Yao Wang