Genetic Programming Bibliography entries for Xiao-Min Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4884

GP coauthors/coeditors: Jinghui Zhong, Linhao Li, Wei-Li Liu, Liang Feng,

Genetic Programming conference papers by Xiao-Min Hu