Genetic Programming Bibliography entries for Xiao-Min Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7325

GP coauthors/coeditors: Jinghui Zhong, Linhao Li, Weili Liu, Liang Feng,

Genetic Programming conference papers by Xiao-Min Hu