Genetic Programming Bibliography entries for Xiao-Wei Han

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6237

GP coauthors/coeditors: Xiao-Ning Wang, Zhong-Hu Yuan, Hong-Ying Zhao,

Genetic Programming conference papers by Xiao-Wei Han