Genetic Programming Bibliography entries for Zhong-Hu Yuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6237

GP coauthors/coeditors: Xiao-Ning Wang, Xiao-Wei Han, Hong-Ying Zhao,

Genetic Programming conference papers by Zhong-Hu Yuan