Genetic Programming Bibliography entries for Xin Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6970

GP coauthors/coeditors: Bin Teng, Yufeng Shi, Yunchuan Sun,

Genetic Programming Articles by Xin Wang