Genetic Programming Bibliography entries for Xu-gang Ding

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Fiona Yan Liu, Jian Yang, Jing-yu Wang, Zhi-long Cheng, Qiu-wang Wang,

Genetic Programming Articles by Xu-gang Ding