Genetic Programming Bibliography entries for Xuezhi Yue

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Zhijian Wu, Dazhi Jiang, Kangshun Li,

Genetic Programming conference papers by Xuezhi Yue