Genetic Programming Bibliography entries for Yi Hou

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Yao Liu, Jianguo Tan, Hao Li, Dongdong Zhang, Bernd R Noack,

Genetic Programming Articles by Yi Hou