Genetic Programming Bibliography entries for Yue Gao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Sai Huang, Yizhou Jiang, Xiaoqi Qin, Zhiyong Feng, Ping Zhang,

Genetic Programming Articles by Yue Gao