Genetic Programming Bibliography entries for Zheng Lu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Jiandong Liu, Ruibin Bai, Peiming Ge, Uwe Aickelin, Daoyun Liu,

Genetic Programming conference papers by Zheng Lu