Genetic Programming Bibliography entries for Zhenjiang Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jiahua Zhang, Fan Deng, Sha Zhang, Da Zhang, Lan Xun, Mengfei Ji, Qian Feng, Fengmei Yao, Enhua Ma, Liping Yao, Zhaowei Dong,

Genetic Programming Articles by Zhenjiang Wu