Genetic Programming Bibliography entries for Ahmed Abdelhalim

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Zitong Wen, Lu Zhuo, Qin Wang, Jiao Wang, Ying (Emily) Liu, Sichan Du, Dawei Han,

Genetic Programming Articles by Ahmed Abdelhalim