Genetic Programming Bibliography entries for Bing Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Wen-Qiong Zhang, Zhi-Wei Hu, Jia-Hong Liang, Ling Chen,

Genetic Programming conference papers by Bing Wu