Genetic Programming Bibliography entries for Jia-Hong Liang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Bing Wu, Wen-Qiong Zhang, Zhi-Wei Hu, Ling Chen,

Genetic Programming conference papers by Jia-Hong Liang