Genetic Programming Bibliography entries for Bo Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang, Shuting Wan,

Genetic Programming Articles by Bo Peng