Genetic Programming Bibliography entries for Mengjie Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Fahmi Abdulhamid, Kourosh Neshatian, Andy Song, Shima Afzali, Harith Al-Sahaf, Bing Xue, Christopher Hollitt, Soha Ahmed, Lifeng Peng, Qurrat Ul Ain, Baligh Al-Helali, Qi Chen, Ying Bi, Andrew Lensen, Yi Mei, Yanan Sun, Binh Ngan Tran, Mark Johnston, Brijesh Verma, Ausama Al-Sahaf, Isidro M Alvarez, Will N Browne, Peter Andreae, Huayang Jason Xie, Mazhar Ansari Ardeh, Xin Yao, Dirk V Arnold, Ryan J Urbanowicz, Muhammad Iqbal, Kamran Shafi, Forrest Stonedahl, William Michael Rand, Tea Tusar, Boris Naujoks, David Walker, Richard Everson, Jonathan E Fieldsend, Stefan Wagner, Michael Affenzeller, Zhun Fan, Yaochu Jin, Hod Lipson, Erik Goodman, Alexandru-Adrian Tantar, Emilia Tantar, Peter A N Bosman, Kent McClymont, Kevin Sim, Gabriela Ochoa, Ed Keedwell, Anna Esparcia-Alcazar, Frank William Moore, Jaume Bacardit, Ignacio Arnaldo Lucas, Kalyan Veeramachaneni, Una-May O'Reilly, Stephen L Smith, Stefano Cagnoni, Robert M Patton, Steven M Gustafson, Ekaterina (Katya) Vladislavleva, John R Woodward, Jerry Swan, Earl Barr, Krzysztof Krawiec, Chris Simons, John A Clark, Dirk Sudholt, Aniko Ekart, Carola Doerr, Anne Auger, Daniel L Atkins, Roman Klapaukh, Samaneh Azari, Urvesh Bhowan, Dana Briscoe, Ross Vennell, Pablo Mesejo Santiago, Jing Liang, Jurgen Branke, Su Nguyen, Christoph Pickardt, Francine Burling-Claridge, Mauro Castelli, Lukas Sekanina, Joao Guilherme Cavalcanti Costa, Guang Chen, Ben Niu, Wolfgang Banzhaf, Barret Chin, Grant Dick, Peter Alexander Whigham, Lam Thu Bui, Hisao Ishibuchi, Xiaodong Li, Yuhui Shi, Pramod Singh, Kay Chen Tan, Ke Tang, Carlton Downey, Jing Liu, Marko Durasevic, Domagoj Jakobovic, Benjamin Evans, Hamish Evans, Qinglan Fan, Christopher Fogelberg, Anna Friedlander, Wenlong Fu, Xiaoying (Sharon) Gao, Bing Xu, Jan Schindler, Edward Haslam, Samuel Hindmarsh, Zhixing Huang, Fangfang Zhang, Rachel Hunt, Jiatong Huo, Lin Shang, Josiah Jacobsen-Grocott, Aaron Chen, Ya-Hui Jia, Taran John, Thomas Liddle, Deepak Karunakaran, David Kinzett, Daniel Howard, Jan Larres, Malcolm Lett, Yuyu Liang, Xiao-Cheng Liao, Saining Liu, Yun Liu, Yuxin Liu, Zili Zhang, Miao Lu, Qiong Hu, Yanbing Wei, Peng Yang, Wenbin Wu, Hui Ma, Anqi Wang, Xiaoli Ma, Guifa Teng, Jordan MacLachlan, Jessica Signal, Richard J Marshall, Atiya Masood, G Chen, Y Mei, Daniel McGaughran, Abigail McGhie, Brandon Muller, Damminda Alahakoon, Dhananjay Thiruvady, Trung Bao Nguyen, Damien O'Neill, Sai Panda, John Park, Grant Patterson, Wenbin Pei, Bo Peng, Shuting Wan, Tessa Phillips, Christian Raymond, Michael Riley, Mohamad Rimas, Mitchell Rogers, Igor Debski, Johannes Fischer, Peter McComb, Peter Frost, Patrice Delmas, Roberto Santana, Luis Marti, Alexandre Sawczuk da Silva, Aaron Scoble, Bill Stephenson, Zane Bruce, Will Smart, Dunhai Chen, Boxiong Tan, Cao Truong Tran, Leonardo Trujillo, Ting Hu, Nuno Lourenco, Chunyu Wang, Peng Wang2, Shaolin Wang, Qinyu Wang, Caiyun Wen, Shengnan Zhang, Qingbo Zhou, Phillip Wong, Mark Johnson, Binzi Xu, Yan Wang, Zhicheng Ji, Meng Xu, Shiqiang Zhu, Beibei Zhang, Tian Xiang, Longfei Yan, Zichu Yan, Yifan Yang, Victoria Huang, Sven Hartmann, Yunhan Yang, Linley Jesson, Daniel Yska, Yang Yu, Dylon Zeng, Ivy Liu, Peng Zeng, Xiaotian Song, Yuwei Ou, Jiancheng Lv, Yuye Zhang, Paula Casanovas, Jessica Schattschneider, Seumas P Walker, Jane E Symonds, Hengzhe Zhang, Aimin Zhou, Alberto Tonda, Victor Ciesielski, Mark Pritchard, Yun Zhang, Weijun (Norman) Lou, Minh Duc Cao, Bunna Ny, Dongping Qian, Yuejin Ma, Mario Koppen, Sergio Damas, Rui Zhang, Luyao Zhu, Xiaodong Zhu, Ke Chen2,

Genetic Programming Articles by Mengjie Zhang

 1. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. A geometric semantic macro-crossover operator for evolutionary feature construction in regression. Genetic Programming and Evolvable Machines, 25:Article number: 2, 2024. Online first. details

 2. Qinglan Fan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Global and Local Surrogate-Assisted Genetic Programming Approach to Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 28(3):718-732, 2024. details

 3. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming and Reinforcement Learning on Learning Heuristics for Dynamic Scheduling: A Preliminary Comparison. IEEE Computational Intelligence Magazine, 19(2):18-33, 2024. details

 4. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang and Wolfgang Banzhaf. Bridging directed acyclic graphs to linear representations in linear genetic programming: a case study of dynamic scheduling. Genetic Programming and Evolvable Machines, 25:Article no 5, 2024. Online first. details

 5. Wenlong Fu and Bing Xue and Xiaoying Gao and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Document Classification: A Transductive Transfer Learning System. IEEE Transactions on Cybernetics, 54(2):1119-1132, 2024. details

 6. Qinglan Fan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. A genetic programming-based method for image classification with small training data. Knowledge-Based Systems, 283:111188, 2024. details

 7. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Multitask Multiobjective Genetic Programming for Automated Scheduling Heuristic Learning in Dynamic Flexible Job-Shop Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 53(7):4473-4486, 2023. details

 8. Meng Xu and Yi Mei and Shiqiang Zhu and Beibei Zhang and Tian Xiang and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Dynamic Workflow Scheduling in Fog Computing. IEEE Transactions on Services Computing, 16(4):2657-2671, 2023. details

 9. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. MAP-Elites for Genetic Programming-Based Ensemble Learning: An Interactive Approach [AI-eXplained]. IEEE Computational Intelligence Magazine, 18(4):62-63, 2023. details

 10. Ying Bi and Bing Xue and Pablo Mesejo and Stefano Cagnoni and Mengjie Zhang. A survey on evolutionary computation for computer vision and image analysis: Past, present, and future trends. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(1):5-25, 2023. details

 11. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Instance Selection-Based Surrogate-Assisted Genetic Programming for Feature Learning in Image Classification. IEEE Transactions on Cybernetics, 53(2):1118-1132, 2023. details

 12. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Multi-Objective Genetic Programming Algorithm with alpha-dominance and Archive for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(6):1633-1647, 2023. details

 13. Qinglan Fan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Image Classification: A New Program Representation with Flexible Feature Reuse. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(3):460-474, 2023. details

 14. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. Detecting Overlapping Areas in Unbalanced High-dimensional Data Using Neighborhood Rough Set and Genetic Programming. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(4):1130-1144, 2023. details

 15. Yi Mei and Qi Chen and Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Explainable Artificial Intelligence by Genetic Programming: A Survey. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(3):621-641, 2023. details

 16. Ya-Hui Jia and Yi Mei and Mengjie Zhang. Learning Heuristics With Different Representations for Stochastic Routing. IEEE Transactions on Cybernetics, 53(5):3205-3219, 2023. details

 17. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang. Instance Rotation Based Surrogate in Genetic Programming with Brood Recombination for Dynamic Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(5):1192-1206, 2023. details

 18. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang. Task Relatedness Based Multitask Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(6):1705-1719, 2023. details

 19. Ying Bi and Bing Xue and Dana Briscoe and Ross Vennell and Mengjie Zhang. A new artificial intelligent approach to buoy detection for mussel farming. Journal of the Royal Society of New Zealand, 53(1):27-51, 2023. details

 20. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang and Xin Yao. Knowledge Transfer Genetic Programming with Auxiliary Population for Solving Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(2):311-325, 2023. details

 21. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming-Based Discriminative Feature Learning for Low-Quality Image Classification. IEEE Transactions on Cybernetics, 52(8):8272-8285, 2022. details

 22. Caiyun Wen and Miao Lu and Ying Bi and Shengnan Zhang and Bing Xue and Mengjie Zhang and Qingbo Zhou and Wenbin Wu. An Object-Based Genetic Programming Approach for Cropland Field Extraction. Remote Sensing, 14(5) 2022. Special Issue Progresses in Agro-Geoinformatics. details

 23. Leonardo Trujillo and Ting Hu and Nuno Lourenco and Mengjie Zhang. Editorial Introduction. Genetic Programming and Evolvable Machines, 23(3):305-307, 2022. details

 24. Su Nguyen and Dhananjay Thiruvady and Mengjie Zhang and Damminda Alahakoon. Automated Design of Multipass Heuristics for Resource-Constrained Job Scheduling With Self-Competitive Genetic Programming. IEEE Transactions on Cybernetics, 52(9):8603-8616, 2022. details

 25. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. High-dimensional Unbalanced Binary Classification by Genetic Programming with Multi-criterion Fitness Evaluation and Selection. Evolutionary Computation, 30(1):99-129, 2022. details

 26. Miao Lu and Ying Bi and Bing Xue and Qiong Hu and Mengjie Zhang and Yanbing Wei and Peng Yang and Wenbin Wu. Genetic Programming for High-Level Feature Learning in Crop Classification. Remote Sensing, 14(16):3982, 2022. Special Issue Remote Sensing for Mapping Farmland and Agricultural Infrastructure. details

 27. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Manifold Learning: Preserving Local Topology. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 26(4):661-675, 2022. details

 28. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Learning and Sharing: A Multitask Genetic Programming Approach to Image Feature Learning. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 26(2):218-232, 2022. Special Issue on Multitask Evolutionary Computation. details

 29. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang and Xin Yao. Genetic Programming with Niching for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 26(1):73-87, 2022. details

 30. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang. Multitask Genetic Programming-Based Generative Hyperheuristics: A Case Study in Dynamic Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 52(10):10515-10528, 2022. details

 31. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Collaborative Multifidelity-Based Surrogate Models for Genetic Programming in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 52(8):8142-8156, 2022. details

 32. Qinglan Fan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic programming for feature extraction and construction in image classification. Applied Soft Computing, 118:108509, 2022. details

 33. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Dual-Tree Genetic Programming for Few-Shot Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 26(3):555-569, 2022. details

 34. Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Instance Transfer Learning in Symbolic Regression. IEEE Transactions on Cybernetics, 52(1):25-38, 2022. details

 35. Boxiong Tan and Hui Ma and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Cooperative Coevolution Genetic Programming Hyper-Heuristic Approach for On-line Resource Allocation in Container-based Clouds. IEEE Transactions on Cloud Computing, 10(3):1500-1514, 2022. details

 36. Bo Peng and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang and Shuting Wan. A Survey on Fault Diagnosis of Rolling Bearings. Algorithms, 15:article 347, 2022. Special Issue Artificial Intelligence for Fault Detection and Diagnosis. details

 37. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Using a Small Number of Training Instances in Genetic Programming for Face Image Classification. Information Sciences, 593:488-504, 2022. details

 38. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming With Knowledge Transfer and Guided Search for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 26(4):765-779, 2022. details

 39. Qurrat Ul Ain and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Automatically Diagnosing Skin Cancers From Multimodality Images Using Two-Stage Genetic Programming. IEEE Transactions on Cybernetics, 2022. details

 40. Qurrat Ul Ain and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic programming for automatic skin cancer image classification. Expert Systems with Applications, 197:116680, 2022. details

 41. Qurrat Ul Ain and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Generating Knowledge-Guided Discriminative Features Using Genetic Programming for Melanoma Detection. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 5(4):554-569, 2021. details

 42. Su Nguyen and Dhananjay Thiruvady and Mengjie Zhang and Kay Chen Tan. A Genetic Programming Approach for Evolving Variable Selectors in Constraint Programming. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(3):492-507, 2021. details

 43. Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Preserving Population Diversity Based on Transformed Semantics in Genetic Programming for Symbolic Regression. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(3):433-447, 2021. details

 44. Bo Peng and Shuting Wan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Automatic Feature Extraction and Construction Using Genetic Programming for Rotating Machinery Fault Diagnosis. IEEE Transactions on Cybernetics, 51(10):4909-4923, 2021. details

 45. Bo Peng and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang and Shuting Wan. Multi-View Feature Construction Using Genetic Programming for Rolling Bearing Fault Diagnosis [Application Notes]. IEEE Computational Intelligence Magazine, 16(3):79-94, 2021. details

 46. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. Developing Interval-Based Cost-Sensitive Classifiers by Genetic Programming for Binary High-Dimensional Unbalanced Classification [Research Frontier]. IEEE Computational Intelligence Magazine, 16(1):84-98, 2021. details

 47. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. Genetic programming for development of cost-sensitive classifiers for binary high-dimensional unbalanced classification. Applied Soft Computing, 101:106989, 2021. details

 48. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Damminda Alahakoon and Kay Chen Tan. People-Centric Evolutionary System for Dynamic Production Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 51(3):1403-1416, 2021. details

 49. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Evolving a Front of Interpretable Models for Data Visualization. IEEE Transactions on Cybernetics, 51(11):5468-5482, 2021. details

 50. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang and Kay Chen Tan. Surrogate-Assisted Evolutionary Multitask Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(4):651-665, 2021. details

 51. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Correlation Coefficient based Recombinative Guidance for Genetic Programming Hyper-heuristics in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(3):552-566, 2021. details

 52. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Evolving Scheduling Heuristics via Genetic Programming With Feature Selection in Dynamic Flexible Job-Shop Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 51(4):1797-1811, 2021. details

 53. Wenlong Fu and Bing Xue and Xiaoying Gao and Mengjie Zhang. Output-based transfer learning in genetic programming for document classification. Knowledge-Based Systems, 212:106597, 2021. details

 54. Wenlong Fu and Bing Xue and Xiaoying Gao and Mengjie Zhang. Transductive transfer learning based Genetic Programming for balanced and unbalanced document classification using different types of features. Applied Soft Computing, 103:107172, 2021. details

 55. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. A new imputation method based on genetic programming and weighted KNN for symbolic regression with incomplete data. Soft Computing, 25(8):5993-6012, 2021. details

 56. Binzi Xu and Yi Mei and Yan Wang and Zhicheng Ji and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Delayed Routing for Multi-Objective Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. Evolutionary Computation, 29(1):75-105, 2021. details

 57. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Divide-and-Conquer Genetic Programming Algorithm with Ensembles for Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(6):1148-1162, 2021. details

 58. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multi-objective genetic programming for feature learning in face recognition. Applied Soft Computing, 103:107152, 2021. details

 59. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Image-Related Operators and A Flexible Program Structure for Feature Learning in Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(1):87-101, 2021. details

 60. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming With a New Representation to Automatically Learn Features and Evolve Ensembles for Image Classification. IEEE Transactions on Cybernetics, 51(4):1769-1783, 2021. details

 61. Harith Al-Sahaf and Ausama Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Automatically Evolving Texture Image Descriptors using the Multi-tree Representation in Genetic Programming using Few Instances. Evolutionary Computation, 29(3):331-366, 2021. details

 62. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multi-Tree Genetic Programming with New Operators for Transfer Learning in Symbolic Regression with Incomplete Data. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(6):1049-1063, 2021. details

 63. Shima Afzali Vahed Moghaddam and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Christopher Hollitt and Mengjie Zhang. An automatic feature construction method for salient object detection: A genetic programming approach. Expert Systems with Applications, 186:115726, 2021. details

 64. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. Genetic programming for high-dimensional imbalanced classification with a new fitness function and program reuse mechanism. Soft Computing, 24(23):18021-18038, 2020. Special Issue Dedicated to the 3rd International Conference "Numerical Computations: Theory and Algorithms, NUMTA 2019" June 15-21, 2019, Isola Capo Rizzuto, Italy. details

 65. Jordan MacLachlan and Yi Mei and Juergen Branke and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-Heuristics with Vehicle Collaboration for Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. Evolutionary Computation, 28(4):563-593, 2020. details

 66. Yuxin Liu and Yi Mei and Mengjie Zhang and Zili Zhang. A Predictive-Reactive Approach with Genetic Programming and Cooperative Co-evolution for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. Evolutionary Computation, 28(2):289-316, 2020. details

 67. Andrew Lensen and Mengjie Zhang and Bing Xue. Multi-objective genetic programming for manifold learning: balancing quality and dimensionality. Genetic Programming and Evolvable Machines, 21(3):399-431, 2020. Special Issue: Highlights of Genetic Programming 2019 Events. details

 68. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Evolving Similarity Functions for Clustering: Representations and Analysis. Evolutionary Computation, 28(4):531-561, 2020. Winter. details

 69. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. An Effective Feature Learning Approach Using Genetic Programming With Image Descriptors for Image Classification [Research Frontier]. IEEE Computational Intelligence Magazine, 15(2):65-77, 2020. details

 70. Muhammad Iqbal and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic programming with transfer learning for texture image classification. Soft Computing, 23(23):12859-12871, 2019. details

 71. Wenlong Fu and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Bayesian genetic programming for edge detection. Soft Computing, 23(12):4097-4112, 2019. details

 72. Samaneh Azari and Bing Xue and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. Preprocessing Tandem Mass Spectra Using Genetic Programming for Peptide Identification. Journal of The American Society for Mass Spectrometry, 30(7) 2019. details

 73. Binh Tran and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic programming for multiple-feature construction on high-dimensional classification. Pattern Recognition, 93:404-417, 2019. details

 74. Su Nguyen and Yi Mei and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Hybrid Genetic Programming Algorithm for Automated Design of Dispatching Rules. Evolutionary Computation, 27(3):467-496, 2019. details

 75. Roberto Santana and Luis Marti and Mengjie Zhang. GP-based methods for domain adaptation: using brain decoding across subjects as a test-case. Genetic Programming and Evolvable Machines, 20(3):385-411, 2019. details

 76. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Figure-ground image segmentation using feature-based multi-objective genetic programming techniques. Neural Comput. Appl., 31(7):3075-3094, 2019. details

 77. Qi Chen and Mengjie Zhang and Bing Xue. Structural Risk Minimisation-Driven Genetic Programming for Enhancing Generalisation in Symbolic Regression. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 23(4):703-717, 2019. details

 78. Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Improving Generalisation of Genetic Programming for Symbolic Regression with Angle-Driven Geometric Semantic Operators. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 23(3):488-502, 2019. details

 79. Harith Al-Sahaf and Ying Bi and Qi Chen and Andrew Lensen and Yi Mei and Yanan Sun and Binh Tran and Bing Xue and Mengjie Zhang. A survey on evolutionary machine learning. Journal of the Royal Society of New Zealand, 49(2):205-228, 2019. The 2019 Annual Collection of Reviews. details

 80. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. An investigation of ensemble combination schemes for genetic programming based hyper-heuristic approaches to dynamic job shop scheduling. Applied Soft Computing, 63:72-86, 2018. details

 81. Su Nguyen and Yi Mei and Mengjie Zhang. Guest editorial: special issue on automated design and adaptation of heuristics for scheduling and combinatorial optimisation. Genetic Programming and Evolvable Machines, 19(1-2):5-7, 2018. details

 82. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Damminda Alahakoon and Kay Chen Tan. Visualizing the Evolution of Computer Programs for Genetic Programming. IEEE Computational Intelligence Magazine, 13(4):77-94, 2018. details

 83. Wenlong Fu and Bing Xu and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Fast Unsupervised Edge Detection Using Genetic Programming [Application Notes]. IEEE Computational Intelligence Magazine, 13(4):46-58, 2018. details

 84. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Survey on Genetic Programming to Image Analysis. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 39(6):3-13, 2018. In Chinese. details

 85. Su Nguyen and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic programming for production scheduling: a survey with a unified framework. Complex \& Intelligent Systems, 3(1) 2017. details

 86. Bing Xue and Mengjie Zhang. Evolutionary Feature Manipulation in Data Mining/Big Data. SIGEVOlution, 10(1):4-11, 2017. details

 87. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Kay Chen Tan. Surrogate-Assisted Genetic Programming With Simplified Models for Automated Design of Dispatching Rules. IEEE Transactions on Cybernetics, 47(9):2951-2965, 2017. details

 88. Yi Mei and Su Nguyen and Bing Xue and Mengjie Zhang. An Efficient Feature Selection Algorithm for Evolving Job Shop Scheduling Rules With Genetic Programming. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 1(5):339-353, 2017. details

 89. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Image feature selection using genetic programming for figure-ground segmentation. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 62:96-108, 2017. details

 90. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Genetic programming for evolving figure-ground segmentors from multiple features. Applied Soft Computing, 51:83-95, 2017. details

 91. Muhammad Iqbal and Bing Xue and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Cross-Domain Reuse of Extracted Knowledge in Genetic Programming for Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 21(4):569-587, 2017. details

 92. Qi Chen and Mengjie Zhang and Bing Xue. Feature Selection to Improve Generalisation of Genetic Programming for High-Dimensional Symbolic Regression. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 21(5):792-806, 2017. details

 93. Harith Al-Sahaf and Ausama Al-Sahaf and Bing Xue and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Automatically Evolving Rotation-Invariant Texture Image Descriptors by Genetic Programming. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 21(1):83-101, 2017. details

 94. Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Ausama Al-Sahaf and Mark Johnston. Keypoints Detection and Feature Extraction: A Dynamic Genetic Programming Approach for Evolving Rotation-invariant Texture Image Descriptors. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 21(6):825-844, 2017. details

 95. Alexandre Sawczuk da Silva and Hui Ma and Mengjie Zhang. Genetic programming for QoS-aware web service composition and selection. Soft Computing, 20(10):3851-3867, 2016. details

 96. Binh Tran and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic programming for feature construction and selection in classification on high-dimensional data. Memetic Computing, 8(1):3-15, 2016. details

 97. Bing Xue and Mengjie Zhang and Will N. Browne and Xin Yao. A Survey on Evolutionary Computation Approaches to Feature Selection. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 20(4):606-626, 2016. details

 98. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Genetic programming for edge detection: a Gaussian-based approach. Soft Computing, 20(3):1231-1248, 2016. details

 99. Juergen Branke and Su Nguyen and Christoph Pickardt and Mengjie Zhang. Automated Design of Production Scheduling Heuristics: A Review. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 20(1):110-124, 2016. details

 100. Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Binary Image Classification: A Genetic Programming Approach to the Problem of Limited Training Instances. Evolutionary Computation, 24(1):143-182, 2016. details

 101. Hui Ma and Anqi Wang and Mengjie Zhang. A Hybrid Approach Using Genetic Programming and Greedy Search for QoS-Aware Web Service Composition. Transactions on Large-Scale Data and Knowledge-Centered Systems, 8980:180-205, 2015. XVIII - Special Issue on Database and Expert-Systems Applications. details

 102. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Automatic Programming via Iterated Local Search for Dynamic Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 45(1):1-14, 2015. details

 103. Muhammad Iqbal and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Improving genetic search in XCS-based classifier systems through understanding the evolvability of classifier rules. Soft Computing, 19(7):1863-1880, 2015. details

 104. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Distribution-based invariant feature construction using genetic programming for edge detection. Soft Computing, 19(8):2371-2389, 2015. details

 105. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Automatic Design of Scheduling Policies for Dynamic Multi-objective Job Shop Scheduling via Cooperative Coevolution Genetic Programming. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18(2):193-208, 2014. details

 106. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Genetic Programming for Evolving Due-date Assignment Models in Job Shop Environments. Evolutionary Computation, 22(1):105-138, 2014. details

 107. Muhammad Iqbal and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Reusing Building Blocks of Extracted Knowledge to Solve Complex, Large-Scale Boolean Problems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18(4):465-480, 2014. details

 108. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Low-Level Feature Extraction for Edge Detection Using Genetic Programming. IEEE Transactions on Cybernetics, 44(8) 2014. details

 109. Urvesh Bhowan and Mark Johnston and Mengjie Zhang and Xin Yao. Reusing Genetic Programming for Ensemble Selection in Classification of Unbalanced Data. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18(6):893-908, 2014. details

 110. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. Improving Feature Ranking for Biomarker Discovery in Proteomics Mass Spectrometry Data using Genetic Programming. Connection Science, 26(3):215-243, 2014. details

 111. Mengjie Zhang and Mario Koeppen and Sergio Damas. Special Issue on Computational Intelligence in Computer Vision and Image Processing. IEEE Computational Intelligence Magazine, 8(1):14-15, 2013. Guest Editorial. details

 112. Huayang Xie and Mengjie Zhang. Parent Selection Pressure Auto-tuning for Tournament Selection in Genetic Programming. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 17(1):1-19, 2013. details

 113. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Learning iterative dispatching rules for job shop scheduling with genetic programming. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 67(1-4):85-100, 2013. details

 114. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. A Computational Study of Representations in Genetic Programming to Evolve Dispatching Rules for the Job Shop Scheduling Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 17(5):621-639, 2013. details

 115. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Hybrid evolutionary computation methods for quay crane scheduling problems. Computer \& Operations Research, 40(8):2083-2093, 2013. details

 116. Muhammad Iqbal and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Evolving optimum populations with XCS classifier systems. Soft Computing, 17(3):503-518, 2013. details

 117. Muhammad Iqbal and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Learning complex, overlapping and niche imbalance Boolean problems using XCS-based classifier systems. Evolutionary Intelligence, 6(2):73-91, 2013. details

 118. Urvesh Bhowan and Mark Johnston and Mengjie Zhang and Xin Yao. Evolving Diverse Ensembles using Genetic Programming for Classification with Unbalanced Data. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 17(3):368-386, 2013. details

 119. Huayang Xie and Mengjie Zhang. Impacts of sampling strategies in tournament selection for genetic programming. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 16(4):615-633, 2012. details

 120. Andy Song and Mengjie Zhang. Genetic programming for detecting target motions. Connection Science, 24(2-3):117-141, 2012. details

 121. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang and Peter Andreae. A Filter Approach to Multiple Feature Construction for Symbolic Learning Classifiers Using Genetic Programming. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 16(5):645-661, 2012. details

 122. Carlton Downey and Mengjie Zhang and Jing Liu. Parallel linear genetic programming for multi-class classification. Genetic Programming and Evolvable Machines, 13(3):275-304, 2012. Special issue on selected papers from the 2011 European conference on genetic programming. details

 123. Urvesh Bhowan and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Developing New Fitness Functions in Genetic Programming for Classification With Unbalanced Data. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 42(2):406-421, 2012. details

 124. Harith Al-Sahaf and Andy Song and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Two-Tier genetic programming: towards raw pixel-based image classification. Expert Systems with Applications, 39(16):12291-12301, 2012. details

 125. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Using genetic programming for context-sensitive feature scoring in classification problems. Connection Science, 23(3):183-207, 2011. details

 126. Huayang Xie and Mengjie Zhang. Depth-Control Strategies for Crossover in Tree-based Genetic Programming. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 15(9):1865-1878, 2011. details

 127. David Kinzett and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Numerical simplification for bloat control and analysis of building blocks in genetic programming. Evolutionary Intelligence, 2(4):151-168, 2009. Special Issue. details

 128. Daniel McGaughran and Mengjie Zhang. Evolving More Representative Programs with Genetic Programming. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (IJSEKE), 19(1):1-22, 2009. details

 129. Mengjie Zhang and Phillip Wong. Explicitly Simplifying Evolved Genetic Programs During Evolution. International Journal of Computational Intelligence and Applications, 7(2):201-232, 2008. details

 130. Mengjie Zhang and Phillip Wong. Genetic programming for medical classification: a program simplification approach. Genetic Programming and Evolvable Machines, 9(3):229-255, 2008. details

 131. Peter Andreae and Huayang Xie and Mengjie Zhang. Genetic Programming for detecting rhythmic stress in spoken English. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems, 12(1):15-28, 2008. details

 132. Mengjie Zhang and Christopher Graeme Fogelberg and Yuejin Ma. A Linear Structured Approach and A Refined Fitness Function in Genetic Programming for Multi-class Object Classification. Connection Science, 19(4):339-359, 2007. Special Issue: Evolutionary Learning and Optimisation. details

 133. Mengjie Zhang and Xiaoying Gao and Weijun Lou. A New Crossover Operator in Genetic Programming for Object Classification. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B, 37(5):1332-1343, 2007. details

 134. Mengjie Zhang. Improving Object Detection Performance with Genetic Programming. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 16(5):849-873, 2007. details

 135. Xiaoli Ma and Guifa Teng and Mengjie Zhang. Carbon Potential Using Genetic Programming. Control and Automation, 23(9):239-241, 2007. details

 136. Mengjie Zhang and Will Smart. Using Gaussian distribution to construct fitness functions in genetic programming for multiclass object classification. Pattern Recognition Letters, 27(11):1266-1274, 2006. Evolutionary Computer Vision and Image Understanding. details

 137. Mengjie Zhang and Malcolm Lett. Genetic Programming for Object Detection: Improving Fitness Functions and Optimising Training Data. The IEEE Intelligent Informatics Bulletin, 7(1):12-21, 2006. details

 138. Mengjie Zhang and Urvesh Bhowan and Bunna Ny. Genetic Programming for Object Detection: A Two-Phase Approach with an Improved Fitness Function. Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, 6(1):27-43, 2006. details

 139. Mengjie Zhang and Victor Ciesielski. Neural Networks and Genetic Algorithms for Domain Independent Multiclass Object Detection. International Journal of Computational Intelligence and Applications, 4(1):77-108, 2004. details

 140. Mengjie Zhang and Victor B. Ciesielski and Peter Andreae. A Domain-independent Window approach to Multiclass Object Detection using Genetic Programming. EURASIP Journal on Applied Signal Processing, 2003(8):841-859, 2003. Special Issue on Genetic and Evolutionary Computation for Signal Processing and Image Analysis. details

 141. Rui Zhang and Yanan Sun and Mengjie Zhang. GPU Based Genetic Programming for Faster Feature Extraction in Binary Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 142. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Survey on Genetic Programming and Machine Learning Techniques for Heuristic Design in Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. details

 143. Hengzhe Zhang and Aimin Zhou and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. SR-Forest: A Genetic Programming based Heterogeneous Ensemble Learning Method. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. details

 144. Yun Liu and Fangfang Zhang and Yanan Sun and Mengjie Zhang. Evolutionary Trainer-Based Deep Q-Network for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 145. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming-Based Evolutionary Deep Learning for Data-Efficient Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 146. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multitask Feature Learning as Multiobjective Optimization: A New Genetic Programming Approach to Image Classification. IEEE Transactions on Cybernetics. Accepted for future publication. details

 147. Yifan Yang and Gang Chen2 and Hui Ma and Sven Hartmann and Mengjie Zhang. Dual-Tree Genetic Programming With Adaptive Mutation for Dynamic Workflow Scheduling in Cloud Computing. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 148. Qinyu Wang and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming With Flexible Region Detection for Fine-Grained Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Early access. details

 149. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Explaining Genetic Programming-Evolved Routing Policies for Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. details

 150. Qinglan Fan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multi-Tree Genetic Programming for Learning Color and Multi-Scale Features in Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 151. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Niching Genetic Programming to Learn Actions for Deep Reinforcement Learning in Dynamic Flexible Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 152. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling: Evolution With Single Individuals and Ensembles. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 153. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Lexicase Selection for Large-scale Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 154. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Toward Evolving Dispatching Rules With Flow Control Operations By Grammar-Guided Linear Genetic Programming. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 155. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Multitask Linear Genetic Programming with Shared Individuals and its Application to Dynamic Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 156. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. A Semantic-Based Hoist Mutation Operator for Evolutionary Feature Construction in Regression. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 157. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. Modular Multi-Tree Genetic Programming for Evolutionary Feature Construction for Regression. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 158. Fangfang Zhang and Yuye Zhang and Paula Casanovas and Jessica Schattschneider and Seumas P. Walker and Bing Xue and Mengjie Zhang and Jane E. Symonds. Health prediction for king salmon via evolutionary machine learning with genetic programming. Journal of the Royal Society of New Zealand. Latest Articles. details

 159. Dylon Zeng and Ivy Liu and Ying Bi and Ross Vennell and Dana Briscoe and Bing Xue and Mengjie Zhang. A new multi-object tracking pipeline based on computer vision techniques for mussel farms. Journal of the Royal Society of New Zealand. details

 160. Ying Bi and Jing Liang and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Genetic Programming Approach with Building Block Evolving and Reusing to Image Classification. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 161. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Feature Selection Based on Feature Removal Impact in High-Dimensional Symbolic Regression. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence. Early access. details

 162. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multitree Genetic Programming With Feature-Based Transfer Learning for Symbolic Regression on Incomplete Data. IEEE Transactions on Cybernetics. Early access. details

Genetic Programming Books by Mengjie Zhang

Genetic Programming PhD doctoral thesis Mengjie Zhang

Genetic Programming Conference proceedings edited by Mengjie Zhang

Genetic Programming conference papers by Mengjie Zhang

 1. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang and Wolfgang Banzhaf. P-Mixup: Improving Generalization Performance of Evolutionary Feature Construction with Pessimistic Vicinal Risk Minimization. In Heike Trautmann and Tea Tusar and Penousal Machado and Thomas Baeck editors, 18th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, University of Applied Sciences Upper Austria, Hagenberg, Austria, 2024. Springer. details

 2. Mengjie Zhang. EvoFeat: genetic programming-based feature engineering approach to tabular data classification. In Wolfgang Banzhaf and Ting Hu and Alexander Lalejini and Stephan Winkler editors, Genetic Programming Theory and Practice XXI, University of Michigan, USA, 2024. details

 3. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. Improving Generalization of Evolutionary Feature Construction with Minimal Complexity Knee Points in Regression. In Mario Giacobini and Bing Xue and Luca Manzoni editors, EuroGP 2024: Proceedings of the 27th European Conference on Genetic Programming, volume 14631, pages 142-158, Aberystwyth, 2024. Springer. details

 4. Qinyu Wang and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Aggregate Channel Features for Flower Localization Using Limited Training Data. In Stephen Smith and Joao Correia and Christian Cintrano editors, 27th International Conference, EvoApplications 2024, volume 14635, pages 196-211, Aberystwyth, 2024. Springer. details

 5. Saining Liu and Joao Guilherme Cavalcanti Costa and Yi Mei and Mengjie Zhang. GPGLS: Genetic Programming Guided Local Search for Large-Scale Vehicle Routing Problems. In Heike Trautmann and Tea Tusar and Penousal Machado and Thomas Baeck editors, 18th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, University of Applied Sciences Upper Austria, Hagenberg, Austria, 2024. Springer. details

 6. Xiao-Cheng Liao and Yi Mei and Mengjie Zhang. Learning Traffic Signal Control via Genetic Programming. In Julia Handl and Xiaodong Li and Mario Garza-Fabre and Ting Hu and Aniko Ekart editors, Proceedings of the 2024 Genetic and Evolutionary Computation Conference, Melbourne, 2024. Association for Computing Machinery. nominated for the GP Track Best Paper Award. details

 7. Taran Cyriac John and Qurrat Ul Ain and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Evolving Feature Extraction Models for Melanoma Detection: A Co-operative Co-evolution Approach. In Stephen Smith and Joao Correia and Christian Cintrano editors, 27th International Conference, EvoApplications 2024, volume 14634, pages 413-429, Aberystwyth, 2024. Springer. Best paper. details

 8. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. Automatically Choosing Selection Operator Based on Semantic Information in Evolutionary Feature Construction. In Fenrong Liu and Arun Anand Sadanandan and Duc Nghia Pham and Petrus Mursanto and Dickson Lukose editors, Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, volume 14326, pages 385-397, Jakarta, Indonesia, 2023. Springer Nature. details

 9. Hengzhe Zhang and Aimin Zhou and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming-Based Evolutionary Feature Construction for Heterogeneous Ensemble Learning [Hot of the Press]. In Alberto Moraglio editor, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 49-50, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 10. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. A Semantic Genetic Programming Approach to Evolving Heuristics for Multi-objective Dynamic Scheduling. In Tongliang Liu and Geoff Webb and Lin Yue and Dadong Wang editors, 36th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, Part II, volume 14472, pages 403-415, Brisbane, Australia, 2023. Springer Nature. details

 11. Chunyu Wang and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Shapley Value Based Feature Selection to Improve Generalization of Genetic Programming for High-Dimensional Symbolic Regression. In Australasian Conference on Data Science and Machine Learning, AusDM 2023, pages 163-176, Auckland, New Zealand, 2023. Springer. details

 12. Mitchell Rogers and Igor Debski and Johannes Fischer and Peter McComb and Peter Frost and Bing Xue and Mengjie Zhang and Patrice Delmas. Genetic Programming with Convolutional Operators for Albatross Nest Detection from Satellite Imaging. In Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, pages 287-298, 2023. Springer. details

 13. Christian Raymond and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Fast and Efficient Local-Search for Genetic Programming Based Loss Function Learning. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1184-1193, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 14. Qi Chen and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. Relieving Genetic Programming from Coefficient Learning for Symbolic Regression via Correlation and Linear Scaling. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 420-428, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 15. Qurrat Ul Ain and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. A New Genetic Programming Representation for Feature Learning in Skin Cancer Detection. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 707-710, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 16. Qurrat Ul Ain and Bing Xue and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Skin Cancer Detection with Multimodal Data: A Feature Selection Approach Using Genetic Programming. In Australasian Conference on Data Science and Machine Learning, AusDM 2023, 2023. Springer. details

 17. Luyao Zhu and Fangfang Zhang and Xiaodong Zhu and Ke Chen2 and Mengjie Zhang. Sample-Aware Surrogate-Assisted Genetic Programming for Scheduling Heuristics Learning in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 384-392, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 18. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. An Investigation of Terminal Settings on Multitask Multi-Objective Dynamic Flexible Job Shop Scheduling with Genetic Programming. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 259-262, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 19. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. A Double Lexicase Selection Operator for Bloat Control in Evolutionary Feature Construction for Regression. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1194-1202, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 20. Hengzhe Zhang and Qi Chen and Alberto Tonda and Bing Xue and Wolfgang Banzhaf and Mengjie Zhang. MAP-Elites with Cosine-Similarity for Evolutionary Ensemble Learning. In Gisele Pappa and Mario Giacobini and Zdenek Vasicek editors, EuroGP 2023: Proceedings of the 26th European Conference on Genetic Programming, volume 13986, pages 84-100, Brno, Czech Republic, 2023. Springer Verlag. details

 21. Fangfang Zhang and Mengjie Zhang and Yi Mei and Su Nguyen. Genetic Programming and Machine Learning for Scheduling. In Gui DeSouza and Gary Yen editors, 2023 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Chicago, USA, 2023. details

 22. Dylon Zeng and Ying Bi and Ivy Liu and Bing Xue and Ross Vennell and Mengjie Zhang. A New Genetic Programming-Based Approach to Object Detection in Mussel Farm Images. In 2023 38th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ), Palmerston North, New Zealand, 2023. details

 23. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Multi-Objective Genetic Programming Based on Decomposition on Evolving Scheduling Heuristics for Dynamic Scheduling. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the Companion Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 427-430, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 24. Mohamad Rimas and Qi Chen and Mengjie Zhang. Bloating Reduction in Symbolic Regression Through Function Frequency-Based Tree Substitution in Genetic Programming. In Tongliang Liu and Geoff Webb and Lin Yue and Dadong Wang editors, 36th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, Part II, volume 14472, pages 429-440, Brisbane, Australia, 2023. Springer Nature. details

 25. Atiya Masood and Gang Chen2 and Yi Mei and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Adaptive Reference Points for Pareto Local Search in Many-Objective Job Shop Scheduling. In Tongliang Liu and Geoff Webb and Lin Yue and Dadong Wang editors, 36th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, Part II, volume 14472, pages 466-478, Brisbane, Australia, 2023. Springer Nature. details

 26. Jordan MacLachlan and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang and Jessica Signal. Learning Emergency Medical Dispatch Policies via Genetic Programming. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1409-1417, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. Silver 2023 HUMIES. details

 27. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Grammar-Guided Linear Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1137-1145, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 28. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Evolutionary Deep-Learning for Image Classification: A Genetic Programming Approach. In Gui DeSouza and Gary Yen editors, 2023 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Chicago, USA, 2023. Tutorial. details

 29. Yifan Yang and Gang Chen2 and Hui Ma and Mengjie Zhang. Dual-Tree Genetic Programming for Deadline-Constrained Dynamic Workflow Scheduling in Cloud. In Service-Oriented Computing, 2022. Springer. details

 30. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Diverse Partner Selection for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Heike Trautmann and Carola Doerr and Alberto Moraglio and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Marcus Gallagher and Yew-Soon Ong and Abhishek Gupta and Anna V Kononova and Hao Wang and Michael Emmerich and Peter A. N. Bosman and Daniela Zaharie and Fabio Caraffini and Johann Dreo and Anne Auger and Konstantin Dietric and Paul Dufosse and Tobias Glasmachers and Nikolaus Hansen and Olaf Mersmann and Petr Posik and Tea Tusar and Dimo Brockhoff and Tome Eftimov and Pascal Kerschke and Boris Naujoks and Mike Preuss and Vanessa Volz and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Mark Coletti and Catherine (Katie) Schuman and Eric ``Siggy'' Scott and Robert Patton and Paul Wiegand and Jeffrey K. Bassett and Chathika Gunaratne and Tinkle Chugh and Richard Allmendinger and Jussi Hakanen and Daniel Tauritz and John Woodward and Manuel Lopez-Ibanez and John McCall and Jaume Bacardit and Alexander Brownlee and Stefano Cagnoni and Giovanni Iacca and David Walker and Jamal Toutouh and UnaMay O'Reilly and Penousal Machado and Joao Correia and Sergio Nesmachnow and Josu Ceberio and Rafael Villanueva and Ignacio Hidalgo and Francisco Fernandez de Vega and Giuseppe Paolo and Alex Coninx and Antoine Cully and Adam Gaier and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Bobby R. Bruce and Vesna Nowack and Aymeric Blot and Emily Winter and William B. Langdon and Justyna Petke and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and David Paetzel and Alexander Wagner and Michael Heider and Nadarajen Veerapen and Katherine Malan and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Mohammad Nabi Omidvar and Yuan Sun and Ernesto Tarantino and De Falco Ivanoe and Antonio Della Cioppa and Scafuri Umberto and John Rieffel and Jean-Baptiste Mouret and Stephane Doncieux and Stefanos Nikolaidis and Julian Togelius and Matthew C. Fontaine and Serban Georgescu and Francisco Chicano and Darrell Whitley and Oleksandr Kyriienko and Denny Dahl and Ofer Shir and Lee Spector and Alma Rahat and Richard Everson and Jonathan Fieldsend and Handing Wang and Yaochu Jin and Erik Hemberg and Marwa A. Elsayed and Michael Kommenda and William La Cava and Gabriel Kronberger and Steven Gustafson editors, Proceedings of the 2022 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 615-618, Boston, USA, 2022. Association for Computing Machinery. details

 31. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Local Ranking Explanation for Genetic Programming Evolved Routing Policies for Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. In Alma Rahat and Jonathan Fieldsend and Markus Wagner and Sara Tari and Nelishia Pillay and Irene Moser and Aldeida Aleti and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Erik Hemberg and Christopher Cleghorn and Chao-li Sun and Georgios Yannakakis and Nicolas Bredeche and Gabriela Ochoa and Bilel Derbel and Gisele L. Pappa and Sebastian Risi and Laetitia Jourdan and Hiroyuki Sato and Petr Posik and Ofer Shir and Renato Tinos and John Woodward and Malcolm Heywood and Elizabeth Wanner and Leonardo Trujillo and Domagoj Jakobovic and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Inmaculada Medina-Bulo and Slim Bechikh and Andrew M. Sutton and Pietro Simone Oliveto editors, Proceedings of the 2022 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 314-322, Boston, USA, 2022. Association for Computing Machinery. Best Paper Award ECOM Track. details

 32. Peng Wang2 and Bing Xue and Jing Liang and Mengjie Zhang. Niching-Assisted Genetic Programming for Finding Multiple High-Quality Classifiers. In AI 2022: Advances in Artificial Intelligence, 2022. Springer. details

 33. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Graph-based Linear Genetic Programming: A Case Study of Dynamic Scheduling. In Alma Rahat and Jonathan Fieldsend and Markus Wagner and Sara Tari and Nelishia Pillay and Irene Moser and Aldeida Aleti and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Erik Hemberg and Christopher Cleghorn and Chao-li Sun and Georgios Yannakakis and Nicolas Bredeche and Gabriela Ochoa and Bilel Derbel and Gisele L. Pappa and Sebastian Risi and Laetitia Jourdan and Hiroyuki Sato and Petr Posik and Ofer Shir and Renato Tinos and John Woodward and Malcolm Heywood and Elizabeth Wanner and Leonardo Trujillo and Domagoj Jakobovic and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Inmaculada Medina-Bulo and Slim Bechikh and Andrew M. Sutton and Pietro Simone Oliveto editors, Proceedings of the 2022 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 955-963, Boston, USA, 2022. Association for Computing Machinery. details

 34. Wenlong Fu and Bing Xue and Mengjie Zhang and Jan Schindler. Evolving U-Nets Using Genetic Programming for Tree Crown Segmentation. In Wei Qi Yan and Minh Nguyen and Martin Stommel editors, 37th International Conference, Image and Vision Computing, IVCNZ 2022, volume 13836, pages 188-201, Auckland, New Zealand, 2022. Springer. Revised Selected Papers. details

 35. Qinglan Fan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Evolving Effective Ensembles for Image Classification Using Multi-objective Multi-tree Genetic Programming. In AI 2022: Advances in Artificial Intelligence, 2022. Springer. details

 36. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Phenotype Based Surrogate-Assisted Multi-objective Genetic Programming with Brood Recombination for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In 2022 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1218-1225, 2022. details

 37. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Learning Strategies on Scheduling Heuristics of Genetic Programming in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 38. Meng Xu and Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Multi-case Fitness for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2022. details

 39. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Cluster Selection for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 40. Christian Raymond and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multi-objective Genetic Programming with the Adaptive Weighted Splines Representation for Symbolic Regression. In Eric Medvet and Gisele Pappa and Bing Xue editors, EuroGP 2022: Proceedings of the 25th European Conference on Genetic Programming, volume 13223, pages 51-67, Madrid, Spain, 2022. Springer Verlag. details

 41. Sai Panda and Yi Mei and Mengjie Zhang. Simplifying Dispatching Rules in Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In Leslie Perez Caceres and Sebastien Verel editors, 22nd European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation, EvoCOP 2022, volume 13222, pages 95-110, Madrid, 2022. Springer. details

 42. Atiya Masood and Gang Chen2 and Yi Mei and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-heuristic with Gaussian Process-based Reference Point Adaption for Many-Objective Job Shop Scheduling. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 43. Jordan MacLachlan and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Vehicle Subset Selection in Ambulance Dispatching. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 44. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. A Further Investigation to Improve Linear Genetic Programming in Dynamic Job Shop Scheduling. In 2022 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 496-503, 2022. details

 45. Zhixing Huang and Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. An Investigation of Multitask Linear Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In Eric Medvet and Gisele Pappa and Bing Xue editors, EuroGP 2022: Proceedings of the 25th European Conference on Genetic Programming, volume 13223, pages 162-178, Madrid, Spain, 2022. Springer Verlag. Best paper. details

 46. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Importance-Aware Genetic Programming for Automated Scheduling Heuristics Learning in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Guenter Rudolph and Anna V. Kononova and Hernan E. Aguirre and Pascal Kerschke and Gabriela Ochoa and Tea Tusar editors, Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XVII - 17th International Conference, PPSN 2022, Proceedings, Part II, volume 13399, pages 48-62, Dortmund, Germany, 2022. Springer. details

 47. Marko Durasevic and Domagoj Jakobovic and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Introduction to automated design of scheduling heuristics with genetic programming. In Jonathan E. Fieldsend and Markus Wagner editors, GECCO '22: Genetic and Evolutionary Computation Conference, Companion Volume, Boston, Massachusetts, USA, July 9 - 13, 2022, pages 1506-1526, 2022. ACM. Tutorial. details

 48. Qurrat Ul Ain and Bing Xue and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. A Genetic Programming Approach to Automatically Construct Informative Attributes for Mammographic Density Classification. In 2022 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), pages 378-387, 2022. details

 49. Fangfang Zhang and Su Nguyen and Yi Mei and Mengjie Zhang. Adaptive Multitask Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In Genetic Programming for Production Scheduling, 2021. Springer. details

 50. Yunhan Yang and Bing Xue and Linley Jesson and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Symbolic Regression: A Study on Fish Weight Prediction. In 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 588-595, 2021. details

 51. Yifan Yang and Gang Chen2 and Hui Ma and Mengjie Zhang and Victoria Huang. Budget and SLA Aware Dynamic Workflow Scheduling in Cloud Computing with Heterogeneous Resources. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 2141-2148, Krakow, Poland, 2021. details

 52. Zichu Yan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Automatically Extracting Features Using Genetic Programming for Low-Quality Fish Image Classification. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 2015-2022, Krakow, Poland, 2021. details

 53. Meng Xu and Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Archive for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 2117-2124, Krakow, Poland, 2021. details

 54. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Two-Stage Multi-Objective Genetic Programming with Archive for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Francisco Chicano and Alberto Tonda and Krzysztof Krawiec and Marde Helbig and Christopher W. Cleghorn and Dennis G. Wilson and Georgios Yannakakis and Luis Paquete and Gabriela Ochoa and Jaume Bacardit and Christian Gagne and Sanaz Mostaghim and Laetitia Jourdan and Oliver Schuetze and Petr Posik and Carlos Segura and Renato Tinos and Carlos Cotta and Malcolm Heywood and Mengjie Zhang and Leonardo Trujillo and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Fuyuki Ishikawa and Inmaculada Medina-Bulo and Frank Neumann and Andrew M. Sutton editors, Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 287-295, internet, 2021. Association for Computing Machinery. details

 55. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Multi-Objective Genetic Programming Approach with Self-Adaptive alpha Dominance to Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 636-643, Krakow, Poland, 2021. details

 56. Christian Raymond and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multi-objective Genetic Programming for Symbolic Regression with the Adaptive Weighted Splines Representation. In Francisco Chicano and Alberto Tonda and Krzysztof Krawiec and Marde Helbig and Christopher W. Cleghorn and Dennis G. Wilson and Georgios Yannakakis and Luis Paquete and Gabriela Ochoa and Jaume Bacardit and Christian Gagne and Sanaz Mostaghim and Laetitia Jourdan and Oliver Schuetze and Petr Posik and Carlos Segura and Renato Tinos and Carlos Cotta and Malcolm Heywood and Mengjie Zhang and Leonardo Trujillo and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Fuyuki Ishikawa and Inmaculada Medina-Bulo and Frank Neumann and Andrew M. Sutton editors, Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 165-166, internet, 2021. Association for Computing Machinery. details

 57. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Borderline Instance Detection in High-dimensional Unbalanced Classification. In Francisco Chicano and Alberto Tonda and Krzysztof Krawiec and Marde Helbig and Christopher W. Cleghorn and Dennis G. Wilson and Georgios Yannakakis and Luis Paquete and Gabriela Ochoa and Jaume Bacardit and Christian Gagne and Sanaz Mostaghim and Laetitia Jourdan and Oliver Schuetze and Petr Posik and Carlos Segura and Renato Tinos and Carlos Cotta and Malcolm Heywood and Mengjie Zhang and Leonardo Trujillo and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Fuyuki Ishikawa and Inmaculada Medina-Bulo and Frank Neumann and Andrew M. Sutton editors, Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 349-357, internet, 2021. Association for Computing Machinery. details

 58. Atiya Masood and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Feature Selection for Evolving Many-Objective Job Shop Scheduling Dispatching Rules with Genetic Programming. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 644-651, Krakow, Poland, 2021. details

 59. Qinglan Fan and Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming with A New Representation and A New Mutation Operator for Image Classification. In Francisco Chicano and Alberto Tonda and Krzysztof Krawiec and Marde Helbig and Christopher W. Cleghorn and Dennis G. Wilson and Georgios Yannakakis and Luis Paquete and Gabriela Ochoa and Jaume Bacardit and Christian Gagne and Sanaz Mostaghim and Laetitia Jourdan and Oliver Schuetze and Petr Posik and Carlos Segura and Renato Tinos and Carlos Cotta and Malcolm Heywood and Mengjie Zhang and Leonardo Trujillo and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Fuyuki Ishikawa and Inmaculada Medina-Bulo and Frank Neumann and Andrew M. Sutton editors, Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 249-250, internet, 2021. Association for Computing Machinery. details

 60. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. An Improved Multi-Objective Genetic Programming Hyper-Heuristic with Archive for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2021, Orlando, FL, USA, December 5-7, 2021, pages 1-8, 2021. IEEE. details

 61. Zhixing Huang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Investigation of Linear Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2021, Orlando, FL, USA, December 5-7, 2021, 2021. IEEE. details

 62. Joao Guilherme Cavalcanti Costa and Yi Mei and Mengjie Zhang. Learning Penalisation Criterion of Guided Local Search for Large Scale Vehicle Routing Problem. In 2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 2021. details

 63. Joao Guilherme Cavalcanti Costa and Yi Mei and Mengjie Zhang. Learning Initialisation Heuristic for Large Scale Vehicle Routing Problem with Genetic Programming. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1864-1871, Krakow, Poland, 2021. details

 64. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Novel Multi-Task Genetic Programming Approach to Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Francisco Chicano and Alberto Tonda and Krzysztof Krawiec and Marde Helbig and Christopher W. Cleghorn and Dennis G. Wilson and Georgios Yannakakis and Luis Paquete and Gabriela Ochoa and Jaume Bacardit and Christian Gagne and Sanaz Mostaghim and Laetitia Jourdan and Oliver Schuetze and Petr Posik and Carlos Segura and Renato Tinos and Carlos Cotta and Malcolm Heywood and Mengjie Zhang and Leonardo Trujillo and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Fuyuki Ishikawa and Inmaculada Medina-Bulo and Frank Neumann and Andrew M. Sutton editors, Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 759-767, internet, 2021. Association for Computing Machinery. details

 65. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Surrogate-Assisted Genetic Programming with Diverse Transfer for the Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 628-635, Krakow, Poland, 2021. details

 66. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. GP with a Hybrid Tree-vector Representation for Instance Selection and Symbolic Regression on Incomplete Data. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 604-611, Krakow, Poland, 2021. details

 67. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Adaptive Search Based on the Frequency of Features for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In L. Paquete and C. Zarges editors, European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization (EvoCOP 2020), volume 12102, pages 214-230, Seville, Spain, 2020. Springer Verlag. details

 68. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Parametric Framework for Genetic Programming with Transfer Learning for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In AI 2020: Advances in Artificial Intelligence, 2020. Springer. details

 69. Mengjie Zhang and Stefano Cagnoni. Evolutionary Computation and Evolutionary Deep Learning for Image Analysis, Signal Processing and Pattern Recognition. In Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Efren Mezura Montes and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Ke Tang and David Howard and Emma Hart and Gusz Eiben and Tome Eftimov and William La Cava and Boris Naujoks and Pietro Oliveto and Vanessa Volz and Thomas Weise and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Rui Wang and Ran Cheng and Guohua Wu and Miqing Li and Hisao Ishibuchi and Jonathan Fieldsend and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and John R. Woodward and Daniel R. Tauritz and Marco Baioletti and Josu Ceberio Uribe and John McCall and Alfredo Milani and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Bradley Alexander and Alexander (Sandy) Brownlee and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and Matthew Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Herman Mahmoud and David Walker and Anthony Stein and Masaya Nakata and David Paetzel and Neil Vaughan and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Umberto Scafuri and Ernesto Tarantino and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Erik Hemberg and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Fuijimino-shi and Ivan Zelinka and Swagatam Das and Ponnuthurai Nagaratnam and Roman Senkerik editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 1343-1372, internet, 2020. Association for Computing Machinery. Tutorial. details

 70. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. A Preliminary Approach to Evolutionary Multitasking for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling via Genetic Programming. In Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Efren Mezura Montes and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Ke Tang and David Howard and Emma Hart and Gusz Eiben and Tome Eftimov and William La Cava and Boris Naujoks and Pietro Oliveto and Vanessa Volz and Thomas Weise and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Rui Wang and Ran Cheng and Guohua Wu and Miqing Li and Hisao Ishibuchi and Jonathan Fieldsend and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and John R. Woodward and Daniel R. Tauritz and Marco Baioletti and Josu Ceberio Uribe and John McCall and Alfredo Milani and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Bradley Alexander and Alexander (Sandy) Brownlee and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and Matthew Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Herman Mahmoud and David Walker and Anthony Stein and Masaya Nakata and David Paetzel and Neil Vaughan and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Umberto Scafuri and Ernesto Tarantino and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Erik Hemberg and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Fuijimino-shi and Ivan Zelinka and Swagatam Das and Ponnuthurai Nagaratnam and Roman Senkerik editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 107-108, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 71. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Guided Subtree Selection for Genetic Operators in Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Ting Hu and Nuno Lourenco and Eric Medvet editors, EuroGP 2020: Proceedings of the 23rd European Conference on Genetic Programming, volume 12101, pages 262-278, Seville, Spain, 2020. Springer Verlag. details

 72. Bing Xue and Mengjie Zhang. Evolutionary Computation for Feature Selection and Feature Construction. In Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Efren Mezura Montes and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Ke Tang and David Howard and Emma Hart and Gusz Eiben and Tome Eftimov and William La Cava and Boris Naujoks and Pietro Oliveto and Vanessa Volz and Thomas Weise and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Rui Wang and Ran Cheng and Guohua Wu and Miqing Li and Hisao Ishibuchi and Jonathan Fieldsend and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and John R. Woodward and Daniel R. Tauritz and Marco Baioletti and Josu Ceberio Uribe and John McCall and Alfredo Milani and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Bradley Alexander and Alexander (Sandy) Brownlee and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and Matthew Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Herman Mahmoud and David Walker and Anthony Stein and Masaya Nakata and David Paetzel and Neil Vaughan and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Umberto Scafuri and Ernesto Tarantino and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Erik Hemberg and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Fuijimino-shi and Ivan Zelinka and Swagatam Das and Ponnuthurai Nagaratnam and Roman Senkerik editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 1283-1312, internet, 2020. Association for Computing Machinery. Tutorial. details

 73. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Towards Interpretable Routing Policy: A Two Stage Multi-Objective Genetic Programming Approach with Feature Selection for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 2399-2406, 2020. details

 74. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Multi-Objective Genetic Programming Hyper-Heuristic Approach to Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24334, internet, 2020. IEEE Press. details

 75. Christian Raymond and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Adaptive Weighted Splines: A New Representation to Genetic Programming for Symbolic Regression. In Carlos Artemio Coello Coello and Arturo Hernandez Aguirre and Josu Ceberio Uribe and Mario Garza Fabre and Gregorio Toscano Pulido and Katya Rodriguez-Vazquez and Elizabeth Wanner and Nadarajen Veerapen and Efren Mezura Montes and Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Markus Wagner and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Heike Trautmann and Ke Tang and John Koza and Erik Goodman and William B. Langdon and Miguel Nicolau and Christine Zarges and Vanessa Volz and Tea Tusar and Boris Naujoks and Peter A. N. Bosman and Darrell Whitley and Christine Solnon and Marde Helbig and Stephane Doncieux and Dennis G. Wilson and Francisco Fernandez de Vega and Luis Paquete and Francisco Chicano and Bing Xue and Jaume Bacardit and Sanaz Mostaghim and Jonathan Fieldsend and Oliver Schuetze and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Carlos Segura and Carlos Cotta and Michael Emmerich and Mengjie Zhang and Robin Purshouse and Tapabrata Ray and Justyna Petke and Fuyuki Ishikawa and Johannes Lengler and Frank Neumann editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1003-1011, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 76. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. A Genetic Programming Method for Classifier Construction and Cost Learning in High-Dimensional Unbalanced Classification. In Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Efren Mezura Montes and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Ke Tang and David Howard and Emma Hart and Gusz Eiben and Tome Eftimov and William La Cava and Boris Naujoks and Pietro Oliveto and Vanessa Volz and Thomas Weise and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Rui Wang and Ran Cheng and Guohua Wu and Miqing Li and Hisao Ishibuchi and Jonathan Fieldsend and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and John R. Woodward and Daniel R. Tauritz and Marco Baioletti and Josu Ceberio Uribe and John McCall and Alfredo Milani and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Bradley Alexander and Alexander (Sandy) Brownlee and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and Matthew Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Herman Mahmoud and David Walker and Anthony Stein and Masaya Nakata and David Paetzel and Neil Vaughan and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Umberto Scafuri and Ernesto Tarantino and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Erik Hemberg and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Fuijimino-shi and Ivan Zelinka and Swagatam Das and Ponnuthurai Nagaratnam and Roman Senkerik editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 149-150, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 77. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. A Threshold-free Classification Mechanism in Genetic Programming for High-dimensional Unbalanced Classification. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24341, internet, 2020. IEEE Press. details

 78. Trung B. Nguyen and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Relatedness Measures to Aid the Transfer of Building Blocks among Multiple Tasks. In Carlos Artemio Coello Coello and Arturo Hernandez Aguirre and Josu Ceberio Uribe and Mario Garza Fabre and Gregorio Toscano Pulido and Katya Rodriguez-Vazquez and Elizabeth Wanner and Nadarajen Veerapen and Efren Mezura Montes and Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Markus Wagner and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Heike Trautmann and Ke Tang and John Koza and Erik Goodman and William B. Langdon and Miguel Nicolau and Christine Zarges and Vanessa Volz and Tea Tusar and Boris Naujoks and Peter A. N. Bosman and Darrell Whitley and Christine Solnon and Marde Helbig and Stephane Doncieux and Dennis G. Wilson and Francisco Fernandez de Vega and Luis Paquete and Francisco Chicano and Bing Xue and Jaume Bacardit and Sanaz Mostaghim and Jonathan Fieldsend and Oliver Schuetze and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Carlos Segura and Carlos Cotta and Michael Emmerich and Mengjie Zhang and Robin Purshouse and Tapabrata Ray and Justyna Petke and Fuyuki Ishikawa and Johannes Lengler and Frank Neumann editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 377-385, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 79. Abigail McGhie and Bing Xue and Mengjie Zhang. GPCNN: Evolving Convolutional Neural Networks using Genetic Programming. In 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 2684-2691, 2020. details

 80. A. Masood and G. Chen and Y. Mei and H. Al-Sahaf and M. Zhang. A Fitness-based Selection Method for Pareto Local Search for Many-Objective Job Shop Scheduling. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2020. details

 81. Qinglan Fan and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Region Adaptive Image Classification Approach Using Genetic Programming. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24346, internet, 2020. IEEE Press. details

 82. Benjamin P. Evans and Bing Xue and Mengjie Zhang. Improving Generalisation of AutoML Systems with Dynamic Fitness Evaluations. In Carlos Artemio Coello Coello and Arturo Hernandez Aguirre and Josu Ceberio Uribe and Mario Garza Fabre and Gregorio Toscano Pulido and Katya Rodriguez-Vazquez and Elizabeth Wanner and Nadarajen Veerapen and Efren Mezura Montes and Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Markus Wagner and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Heike Trautmann and Ke Tang and John Koza and Erik Goodman and William B. Langdon and Miguel Nicolau and Christine Zarges and Vanessa Volz and Tea Tusar and Boris Naujoks and Peter A. N. Bosman and Darrell Whitley and Christine Solnon and Marde Helbig and Stephane Doncieux and Dennis G. Wilson and Francisco Fernandez de Vega and Luis Paquete and Francisco Chicano and Bing Xue and Jaume Bacardit and Sanaz Mostaghim and Jonathan Fieldsend and Oliver Schuetze and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Carlos Segura and Carlos Cotta and Michael Emmerich and Mengjie Zhang and Robin Purshouse and Tapabrata Ray and Justyna Petke and Fuyuki Ishikawa and Johannes Lengler and Frank Neumann editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 324-332, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 83. Benjamin Evans and Bing Xue and Mengjie Zhang. An Adaptive and Near Parameter-free Evolutionary Computation Approach Towards True Automation in AutoML. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2020. details

 84. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming-Based Selection of Imputation Methods in Symbolic Regression with Missing Values. In Marcus Gallagher and Nour Moustafa and Erandi Lakshika editors, AI 2020: Advances in Artificial Intelligence - 33rd Australasian Joint Conference, AI 2020, Canberra, ACT, Australia, November 29-30, 2020, Proceedings, volume 12576, pages 163-175, 2020. Springer. details

 85. Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Improving Symbolic Regression Based on Correlation between Residuals and Variables. In Carlos Artemio Coello Coello and Arturo Hernandez Aguirre and Josu Ceberio Uribe and Mario Garza Fabre and Gregorio Toscano Pulido and Katya Rodriguez-Vazquez and Elizabeth Wanner and Nadarajen Veerapen and Efren Mezura Montes and Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Markus Wagner and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Heike Trautmann and Ke Tang and John Koza and Erik Goodman and William B. Langdon and Miguel Nicolau and Christine Zarges and Vanessa Volz and Tea Tusar and Boris Naujoks and Peter A. N. Bosman and Darrell Whitley and Christine Solnon and Marde Helbig and Stephane Doncieux and Dennis G. Wilson and Francisco Fernandez de Vega and Luis Paquete and Francisco Chicano and Bing Xue and Jaume Bacardit and Sanaz Mostaghim and Jonathan Fieldsend and Oliver Schuetze and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Carlos Segura and Carlos Cotta and Michael Emmerich and Mengjie Zhang and Robin Purshouse and Tapabrata Ray and Justyna Petke and Fuyuki Ishikawa and Johannes Lengler and Frank Neumann editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 922-930, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 86. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Evolving Deep Forest with Automatic Feature Extraction for Image Classification Using Genetic Programming. In Thomas Baeck and Mike Preuss and Andre Deutz and Hao Wang2 and Carola Doerr and Michael Emmerich and Heike Trautmann editors, 16th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, Part I, volume 12269, pages 3-18, Leiden, Holland, 2020. Springer. details

 87. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Automatically Extracting Features for Face Classification Using Multi-Objective Genetic Programming. In Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Efren Mezura Montes and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Ke Tang and David Howard and Emma Hart and Gusz Eiben and Tome Eftimov and William La Cava and Boris Naujoks and Pietro Oliveto and Vanessa Volz and Thomas Weise and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Rui Wang and Ran Cheng and Guohua Wu and Miqing Li and Hisao Ishibuchi and Jonathan Fieldsend and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and John R. Woodward and Daniel R. Tauritz and Marco Baioletti and Josu Ceberio Uribe and John McCall and Alfredo Milani and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Bradley Alexander and Alexander (Sandy) Brownlee and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and Matthew Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Herman Mahmoud and David Walker and Anthony Stein and Masaya Nakata and David Paetzel and Neil Vaughan and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Umberto Scafuri and Ernesto Tarantino and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Erik Hemberg and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Fuijimino-shi and Ivan Zelinka and Swagatam Das and Ponnuthurai Nagaratnam and Roman Senkerik editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 117-118, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 88. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming-Based Feature Learning for Facial Expression Classification. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24102, internet, 2020. IEEE Press. details

 89. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. A GPHH with Surrogate-assisted Knowledge Transfer for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 2786-2793, 2020. details

 90. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-Heuristics with Probabilistic Prototype Tree Knowledge Transfer for Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24067, internet, 2020. IEEE Press. details

 91. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Data Imputation for Symbolic Regression with Missing Values: A Comparative Study. In 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 2093-2100, 2020. details

 92. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multi-Tree Genetic Programming for Feature Construction-Based Domain Adaptation in Symbolic Regression with Incomplete Data. In Carlos Artemio Coello Coello and Arturo Hernandez Aguirre and Josu Ceberio Uribe and Mario Garza Fabre and Gregorio Toscano Pulido and Katya Rodriguez-Vazquez and Elizabeth Wanner and Nadarajen Veerapen and Efren Mezura Montes and Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Markus Wagner and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Heike Trautmann and Ke Tang and John Koza and Erik Goodman and William B. Langdon and Miguel Nicolau and Christine Zarges and Vanessa Volz and Tea Tusar and Boris Naujoks and Peter A. N. Bosman and Darrell Whitley and Christine Solnon and Marde Helbig and Stephane Doncieux and Dennis G. Wilson and Francisco Fernandez de Vega and Luis Paquete and Francisco Chicano and Bing Xue and Jaume Bacardit and Sanaz Mostaghim and Jonathan Fieldsend and Oliver Schuetze and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Carlos Segura and Carlos Cotta and Michael Emmerich and Mengjie Zhang and Robin Purshouse and Tapabrata Ray and Justyna Petke and Fuyuki Ishikawa and Johannes Lengler and Frank Neumann editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 913-921, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 93. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Hessian Complexity Measure for Genetic Programming-based Imputation Predictor Selection in Symbolic Regression with Incomplete Data. In Ting Hu and Nuno Lourenco and Eric Medvet editors, EuroGP 2020: Proceedings of the 23rd European Conference on Genetic Programming, volume 12101, pages 1-17, Seville, Spain, 2020. Springer Verlag. details

 94. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Multi-Tree Genetic Programming-based Transformation for Transfer Learning in Symbolic Regression with Highly Incomplete Data. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24250, internet, 2020. IEEE Press. details

 95. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Noise Sensitivity for Imputation Predictor Selection in Symbolic Regression with Incomplete Data. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24344, internet, 2020. IEEE Press. details

 96. Qurrat Ul Ain and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Genetic Programming Approach to Feature Construction for Ensemble Learning in Skin Cancer Detection. In Carlos Artemio Coello Coello and Arturo Hernandez Aguirre and Josu Ceberio Uribe and Mario Garza Fabre and Gregorio Toscano Pulido and Katya Rodriguez-Vazquez and Elizabeth Wanner and Nadarajen Veerapen and Efren Mezura Montes and Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Markus Wagner and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Heike Trautmann and Ke Tang and John Koza and Erik Goodman and William B. Langdon and Miguel Nicolau and Christine Zarges and Vanessa Volz and Tea Tusar and Boris Naujoks and Peter A. N. Bosman and Darrell Whitley and Christine Solnon and Marde Helbig and Stephane Doncieux and Dennis G. Wilson and Francisco Fernandez de Vega and Luis Paquete and Francisco Chicano and Bing Xue and Jaume Bacardit and Sanaz Mostaghim and Jonathan Fieldsend and Oliver Schuetze and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Carlos Segura and Carlos Cotta and Michael Emmerich and Mengjie Zhang and Robin Purshouse and Tapabrata Ray and Justyna Petke and Fuyuki Ishikawa and Johannes Lengler and Frank Neumann editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1186-1194, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 97. Qurrat Ul Ain and Bing Xue and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Multi-tree Genetic Programming with A New Fitness Function for Melanoma Detection. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 880-887, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 98. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A New Representation in Genetic Programming for Evolving Dispatching Rules for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In A. Liefooghe and L. Paquete editors, The 19th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation, EvoCOP 2019, volume 11452, pages 33-49, 2019. Springer. details

 99. Mengjie Zhang and Stefano Cagnoni. Evolutionary computation and evolutionary deep learning for image analysis, signal processing and pattern recognition. In Richard Allmendinger and Carlos Cotta and Carola Doerr and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Ales Zamuda and Anne Auger and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Tea Tusar and Konstantinos Varelas and David Camacho-Fernandez and Massimiliano Vasile and Annalisa Riccardi and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Jonathan Fieldsend and Tinkle Chugh and Jussi Hakanen and Josu Ceberio Uribe and Valentino Santucci and Marco Baioletti and John McCall and Emma Hart and Daniel R. Tauritz and John R. Woodward and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Eneko Osaba and Javier Del Ser and Pascal Kerschke and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Anna I Esparcia-Alcazar and Riyad Alshammari and Erik Hemberg and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and David Walker and Matt Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Masaya Nakata and Anthony Stein and Takato Tatsumi and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Marcus Gallagher and Mike Preuss and Olivier Teytaud and Fernando Lezama and Joao Soares and Zita Vale editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 1226-1251, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 100. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Two-stage Genetic Programming Hyper-heuristic Approach with Feature Selection for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Manuel Lopez-Ibanez and Thomas Stuetzle and Anne Auger and Petr Posik and Leslie Peprez Caceres and Andrew M. Sutton and Nadarajen Veerapen and Christine Solnon and Andries Engelbrecht and Stephane Doncieux and Sebastian Risi and Penousal Machado and Vanessa Volz and Christian Blum and Francisco Chicano and Bing Xue and Jean-Baptiste Mouret and Arnaud Liefooghe and Jonathan Fieldsend and Jose Antonio Lozano and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Tian-Li Yu and Holger Hoos and Yaochu Jin and Ting Hu and Miguel Nicolau and Robin Purshouse and Thomas Baeck and Justyna Petke and Giuliano Antoniol and Johannes Lengler and Per Kristian Lehre editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 347-355, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 101. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Evolving Dispatching Rules for Multi-objective Dynamic Flexible Job Shop Scheduling via Genetic Programming Hyper-heuristics. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 1366-1373, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 102. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Can Stochastic Dispatching Rules Evolved by Genetic Programming Hyper-heuristics Help in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling?. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 41-48, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 103. Shaolin Wang and Yi Mei and John Park and Mengjie Zhang. A Two-Stage Genetic Programming Hyper-Heuristic for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1606-1613, 2019. details

 104. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Novel Ensemble Genetic Programming Hyper-Heuristics for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Manuel Lopez-Ibanez and Thomas Stuetzle and Anne Auger and Petr Posik and Leslie Peprez Caceres and Andrew M. Sutton and Nadarajen Veerapen and Christine Solnon and Andries Engelbrecht and Stephane Doncieux and Sebastian Risi and Penousal Machado and Vanessa Volz and Christian Blum and Francisco Chicano and Bing Xue and Jean-Baptiste Mouret and Arnaud Liefooghe and Jonathan Fieldsend and Jose Antonio Lozano and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Tian-Li Yu and Holger Hoos and Yaochu Jin and Ting Hu and Miguel Nicolau and Robin Purshouse and Thomas Baeck and Justyna Petke and Giuliano Antoniol and Johannes Lengler and Per Kristian Lehre editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1093-1101, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 105. Qurrat Ul Ain and Bing Xue and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Multiple Feature Construction in Skin Cancer Image Classification. In 2019 International Conference on Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ), 2019. details

 106. Christian Raymond and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Rademacher Complexity for Symbolic Regression. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 2657-2664, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 107. Wenbin Pei and Bing Xue and Mengjie Zhang and Lin Shang. A Cost-sensitive Genetic Programming Approach for High-dimensional Unbalanced Classification. In 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1770-1777, 2019. details

 108. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. Reuse of program trees in genetic programming with a new fitness function in high-dimensional unbalanced classification. In Richard Allmendinger and Carlos Cotta and Carola Doerr and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Ales Zamuda and Anne Auger and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Tea Tusar and Konstantinos Varelas and David Camacho-Fernandez and Massimiliano Vasile and Annalisa Riccardi and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Jonathan Fieldsend and Tinkle Chugh and Jussi Hakanen and Josu Ceberio Uribe and Valentino Santucci and Marco Baioletti and John McCall and Emma Hart and Daniel R. Tauritz and John R. Woodward and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Eneko Osaba and Javier Del Ser and Pascal Kerschke and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Anna I Esparcia-Alcazar and Riyad Alshammari and Erik Hemberg and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and David Walker and Matt Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Masaya Nakata and Anthony Stein and Takato Tatsumi and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Marcus Gallagher and Mike Preuss and Olivier Teytaud and Fernando Lezama and Joao Soares and Zita Vale editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 187-188, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 109. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. New Fitness Functions in Genetic Programming for Classification with High-dimensional Unbalanced Data. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 2779-2786, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 110. Trung B. Nguyen and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Improvement of Code Fragment Fitness to Guide Feature Construction in XCS. In Manuel Lopez-Ibanez and Thomas Stuetzle and Anne Auger and Petr Posik and Leslie Peprez Caceres and Andrew M. Sutton and Nadarajen Veerapen and Christine Solnon and Andries Engelbrecht and Stephane Doncieux and Sebastian Risi and Penousal Machado and Vanessa Volz and Christian Blum and Francisco Chicano and Bing Xue and Jean-Baptiste Mouret and Arnaud Liefooghe and Jonathan Fieldsend and Jose Antonio Lozano and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Tian-Li Yu and Holger Hoos and Yaochu Jin and Ting Hu and Miguel Nicolau and Robin Purshouse and Thomas Baeck and Justyna Petke and Giuliano Antoniol and Johannes Lengler and Per Kristian Lehre editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 428-436, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 111. Trung B. Nguyen and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Online Feature-Generation of Code Fragments for XCS to Guide Feature Construction. In 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 3308-3315, 2019. details

 112. Brandon Muller and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Transfer learning: a building block selection mechanism in genetic programming for symbolic regression. In Richard Allmendinger and Carlos Cotta and Carola Doerr and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Ales Zamuda and Anne Auger and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Tea Tusar and Konstantinos Varelas and David Camacho-Fernandez and Massimiliano Vasile and Annalisa Riccardi and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Jonathan Fieldsend and Tinkle Chugh and Jussi Hakanen and Josu Ceberio Uribe and Valentino Santucci and Marco Baioletti and John McCall and Emma Hart and Daniel R. Tauritz and John R. Woodward and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Eneko Osaba and Javier Del Ser and Pascal Kerschke and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Anna I Esparcia-Alcazar and Riyad Alshammari and Erik Hemberg and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and David Walker and Matt Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Masaya Nakata and Anthony Stein and Takato Tatsumi and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Marcus Gallagher and Mike Preuss and Olivier Teytaud and Fernando Lezama and Joao Soares and Zita Vale editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 350-351, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 113. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Can Genetic Programming Do Manifold Learning Too?. In Lukas Sekanina and Ting Hu and Nuno Lourenco editors, EuroGP 2019: Proceedings of the 22nd European Conference on Genetic Programming, volume 11451, pages 114-130, Leipzig, Germany, 2019. Springer Verlag. Best paper. details

 114. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Mengjie Zhang. Multitasking Genetic Programming for Stochastic Team Orienteering Problem with Time Windows. In 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1598-1605, 2019. details

 115. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Active Sampling for Dynamic Job Shop Scheduling using Genetic Programming. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 434-441, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 116. Wenlong Fu and Bing Xue and Xiaoying Gao and Mengjie Zhang. Genetic Programming based Transfer Learning for Document Classification with Self-taught and Ensemble Learning. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 2260-2267, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 117. Benjamin P. Evans and Bing Xue and Mengjie Zhang. What's inside the black-box?: a genetic programming method for interpreting complex machine learning models. In Manuel Lopez-Ibanez and Thomas Stuetzle and Anne Auger and Petr Posik and Leslie Peprez Caceres and Andrew M. Sutton and Nadarajen Veerapen and Christine Solnon and Andries Engelbrecht and Stephane Doncieux and Sebastian Risi and Penousal Machado and Vanessa Volz and Christian Blum and Francisco Chicano and Bing Xue and Jean-Baptiste Mouret and Arnaud Liefooghe and Jonathan Fieldsend and Jose Antonio Lozano and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Tian-Li Yu and Holger Hoos and Yaochu Jin and Ting Hu and Miguel Nicolau and Robin Purshouse and Thomas Baeck and Justyna Petke and Giuliano Antoniol and Johannes Lengler and Per Kristian Lehre editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1012-1020, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 118. Samaneh Azari and Bing Xue and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. Improving the Results of De novo Peptide Identification via Tandem Mass Spectrometry Using a Genetic Programming-Based Scoring Function for Re-ranking Peptide-Spectrum Matches. In Abhaya C. Nayak and Alok Sharma editors, PRICAI 2019: Trends in Artificial Intelligence - 16th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Cuvu, Yanuca Island, Fiji, August 26-30, 2019, Proceedings, Part III, volume 11672, pages 474-487, 2019. Springer. details

 119. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Novel Genetic Programming Algorithm with Knowledge Transfer for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Abhaya C. Nayak and Alok Sharma editors, PRICAI 2019: Trends in Artificial Intelligence - 16th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Cuvu, Yanuca Island, Fiji, August 26-30, 2019, Proceedings, Part I, volume 11670, pages 196-200, 2019. Springer. details

 120. Atiya Masood and Gang Chen2 and Yi Mei and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Pareto Local Search for Many-Objective Job Shop Scheduling. In Jixue Liu and James Bailey editors, AI 2019: Advances in Artificial Intelligence - 32nd Australasian Joint Conference, Adelaide, SA, Australia, December 2-5, 2019, Proceedings, volume 11919, pages 536-548, 2019. Springer. details

 121. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Imputation Predictor Selection and Ranking in Symbolic Regression with High-Dimensional Incomplete Data. In Jixue Liu and James Bailey editors, AI 2019: Advances in Artificial Intelligence - 32nd Australasian Joint Conference, Adelaide, SA, Australia, December 2-5, 2019, Proceedings, volume 11919, pages 523-535, 2019. Springer. details

 122. Samaneh Azari and Bing Xue and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. A Decomposition Based Multi-objective Genetic Programming Algorithm for Classification of Highly Imbalanced Tandem Mass Spectrometry. In Shivakumara Palaiahnakote and Gabriella Sanniti di Baja and Liang Wang and Wei Qi Yan editors, Pattern Recognition - 5th Asian Conference, ACPR 2019, Auckland, New Zealand, November 26-29, 2019, Revised Selected Papers, Part II, volume 12047, pages 449-463, 2019. Springer. details

 123. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Genetic Programming-Based Simultaneous Feature Selection and Imputation for Symbolic Regression with Incomplete Data. In Shivakumara Palaiahnakote and Gabriella Sanniti di Baja and Liang Wang and Wei Qi Yan editors, Pattern Recognition - 5th Asian Conference, ACPR 2019, Auckland, New Zealand, November 26-29, 2019, Revised Selected Papers, Part II, volume 12047, pages 566-579, 2019. Springer. details

 124. Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Differential evolution for instance based transfer learning in genetic programming for symbolic regression. In Richard Allmendinger and Carlos Cotta and Carola Doerr and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Ales Zamuda and Anne Auger and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Tea Tusar and Konstantinos Varelas and David Camacho-Fernandez and Massimiliano Vasile and Annalisa Riccardi and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Jonathan Fieldsend and Tinkle Chugh and Jussi Hakanen and Josu Ceberio Uribe and Valentino Santucci and Marco Baioletti and John McCall and Emma Hart and Daniel R. Tauritz and John R. Woodward and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Eneko Osaba and Javier Del Ser and Pascal Kerschke and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Anna I Esparcia-Alcazar and Riyad Alshammari and Erik Hemberg and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and David Walker and Matt Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Masaya Nakata and Anthony Stein and Takato Tatsumi and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Marcus Gallagher and Mike Preuss and Olivier Teytaud and Fernando Lezama and Joao Soares and Zita Vale editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 161-162, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 125. Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Instance based Transfer Learning for Genetic Programming for Symbolic Regression. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 3006-3013, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 126. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. An automated ensemble learning framework using genetic programming for image classification. In Manuel Lopez-Ibanez and Thomas Stuetzle and Anne Auger and Petr Posik and Leslie Peprez Caceres and Andrew M. Sutton and Nadarajen Veerapen and Christine Solnon and Andries Engelbrecht and Stephane Doncieux and Sebastian Risi and Penousal Machado and Vanessa Volz and Christian Blum and Francisco Chicano and Bing Xue and Jean-Baptiste Mouret and Arnaud Liefooghe and Jonathan Fieldsend and Jose Antonio Lozano and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Tian-Li Yu and Holger Hoos and Yaochu Jin and Ting Hu and Miguel Nicolau and Robin Purshouse and Thomas Baeck and Justyna Petke and Giuliano Antoniol and Johannes Lengler and Per Kristian Lehre editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 365-373, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 127. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. An Evolutionary Deep Learning Approach Using Genetic Programming with Convolution Operators for Image Classification. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 3197-3204, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 128. Samaneh Azari and Bing Xue and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. Learning to Rank Peptide-Spectrum Matches Using Genetic Programming. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 3244-3251, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 129. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic programming hyper-heuristic with knowledge transfer for uncertain capacitated arc routing problem. In Richard Allmendinger and Carlos Cotta and Carola Doerr and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Ales Zamuda and Anne Auger and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Tea Tusar and Konstantinos Varelas and David Camacho-Fernandez and Massimiliano Vasile and Annalisa Riccardi and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Jonathan Fieldsend and Tinkle Chugh and Jussi Hakanen and Josu Ceberio Uribe and Valentino Santucci and Marco Baioletti and John McCall and Emma Hart and Daniel R. Tauritz and John R. Woodward and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Eneko Osaba and Javier Del Ser and Pascal Kerschke and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Anna I Esparcia-Alcazar and Riyad Alshammari and Erik Hemberg and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and David Walker and Matt Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Masaya Nakata and Anthony Stein and Takato Tatsumi and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Marcus Gallagher and Mike Preuss and Olivier Teytaud and Fernando Lezama and Joao Soares and Zita Vale editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 334-335, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 130. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Transfer Learning in Genetic Programming Hyper-heuristic for Solving Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 49-56, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 131. Baligh Al-Helali and Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Genetic Programming-based Wrapper Imputation Method for Symbolic Regression with Incomplete Data. In 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 2395-2402, 2019. details

 132. Shima Afzali and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Christopher Hollitt and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Feature Selection and Feature Combination in Salient Object Detection. In Paul Kaufmann and Pedro A. Castillo editors, 22nd International Conference, EvoApplications 2019, volume 11454, pages 308-324, Leipzig, Germany, 2019. Springer Verlag. details

 133. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Surrogate-Assisted Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, pages 766-772, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 134. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Evolutionary Multitask Optimisation for Dynamic Job Shop Scheduling Using Niched Genetic Programming. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 135. Jordan MacLachlan and Yi Mei and Juergen Branke and Mengjie Zhang. An Improved Genetic Programming Hyper-Heuristic for the Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 136. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Gaussian Filter-Based Feature Learning Approach Using Genetic Programming to Image Classification. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, pages 251-257, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 137. Shima Afzali and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Christopher Hollitt and Mengjie Zhang. A Genetic Programming Approach for Constructing Foreground and Background Saliency Features for Salient Object Detection. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 138. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Multi-tree Representation for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, pages 472-484, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 139. Daniel Yska and Yi Mei and Mengjie Zhang. Feature construction in genetic programming hyper-heuristic for dynamic flexible job shop scheduling. In Carlos Cotta and Tapabrata Ray and Hisao Ishibuchi and Shigeru Obayashi and Bogdan Filipic and Thomas Bartz-Beielstein and Grant Dick and Masaharu Munetomo and Silvino Fernandez Alzueta and Thomas Stuetzle and Pablo Valledor Pellicer and Manuel Lopez-Ibanez and Daniel R. Tauritz and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Borys Wrobel and Ales Zamuda and Anne Auger and Julien Bect and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Rodolphe Le Riche and Victor Picheny and Bilel Derbel and Ke Li and Hui Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Stephane Doncieux and Richard Duro and Joshua Auerbach and Harold de Vladar and Antonio J. Fernandez-Leiva and JJ Merelo and Pedro A. Castillo-Valdivieso and David Camacho-Fernandez and Francisco Chavez de la O and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Kevin Doherty and Jonathan Fieldsend and Giuseppe Carlo Marano and Nikos D. Lagaros and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Tea Tusar and Pascal Kerschke and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and John R. Woodward and Shin Yoo and John McCall and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Danilo Vasconcellos and Masaya Nakata and Anthony Stein and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen L. Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Ernesto Tarantino and Umberto Scafuri and P. G. M. Baltus and Giovanni Iacca and Ahmed Hallawa and Anil Yaman and Alma Rahat and Handing Wang and Yaochu Jin and David Walker and Richard Everson and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar editors, GECCO '18: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 149-150, Kyoto, Japan, 2018. ACM. details

 140. Daniel Yska and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-heuristic with Cooperative Coevolution for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Mauro Castelli and Lukas Sekanina and Mengjie Zhang and Stefano Cagnoni and Pablo Garcia-Sanchez editors, EuroGP 2018: Proceedings of the 21st European Conference on Genetic Programming, volume 10781, pages 306-321, Parma, Italy, 2018. Springer Verlag. details

 141. Cao Truong Tran and Mengjie Zhang and Bing Xue and Peter Andreae. Genetic Programming with Interval Functions and Ensemble Learning for Classification with Incomplete Data. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, pages 577-589, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 142. Wenbin Pei and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. Genetic Programming Based on Granular Computing for Classification with High-Dimensional Data. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, pages 643-655, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 143. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Investigating a Machine Breakdown Genetic Programming Approach for Dynamic Job Shop Scheduling. In Mauro Castelli and Lukas Sekanina and Mengjie Zhang and Stefano Cagnoni and Pablo Garcia-Sanchez editors, EuroGP 2018: Proceedings of the 21st European Conference on Genetic Programming, volume 10781, pages 253-270, Parma, Italy, 2018. Springer Verlag. details

 144. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Kay Chen Tan. Adaptive charting genetic programming for dynamic flexible job shop scheduling. In Hernan Aguirre and Keiki Takadama and Hisashi Handa and Arnaud Liefooghe and Tomohiro Yoshikawa and Andrew M. Sutton and Satoshi Ono and Francisco Chicano and Shinichi Shirakawa and Zdenek Vasicek and Roderich Gross and Andries Engelbrecht and Emma Hart and Sebastian Risi and Ekart Aniko and Julian Togelius and Sebastien Verel and Christian Blum and Will Browne and Yusuke Nojima and Tea Tusar and Qingfu Zhang and Nikolaus Hansen and Jose Antonio Lozano and Dirk Thierens and Tian-Li Yu and Juergen Branke and Yaochu Jin and Sara Silva and Hitoshi Iba and Anna I Esparcia-Alcazar and Thomas Bartz-Beielstein and Federica Sarro and Giuliano Antoniol and Anne Auger and Per Kristian Lehre editors, GECCO '18: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1159-1166, Kyoto, Japan, 2018. ACM. details

 145. Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic programming hyper-heuristic for multi-vehicle uncertain capacitated arc routing problem. In Carlos Cotta and Tapabrata Ray and Hisao Ishibuchi and Shigeru Obayashi and Bogdan Filipic and Thomas Bartz-Beielstein and Grant Dick and Masaharu Munetomo and Silvino Fernandez Alzueta and Thomas Stuetzle and Pablo Valledor Pellicer and Manuel Lopez-Ibanez and Daniel R. Tauritz and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Borys Wrobel and Ales Zamuda and Anne Auger and Julien Bect and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Rodolphe Le Riche and Victor Picheny and Bilel Derbel and Ke Li and Hui Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Stephane Doncieux and Richard Duro and Joshua Auerbach and Harold de Vladar and Antonio J. Fernandez-Leiva and JJ Merelo and Pedro A. Castillo-Valdivieso and David Camacho-Fernandez and Francisco Chavez de la O and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Kevin Doherty and Jonathan Fieldsend and Giuseppe Carlo Marano and Nikos D. Lagaros and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Tea Tusar and Pascal Kerschke and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and John R. Woodward and Shin Yoo and John McCall and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Danilo Vasconcellos and Masaya Nakata and Anthony Stein and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen L. Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Ernesto Tarantino and Umberto Scafuri and P. G. M. Baltus and Giovanni Iacca and Ahmed Hallawa and Anil Yaman and Alma Rahat and Handing Wang and Yaochu Jin and David Walker and Richard Everson and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar editors, GECCO '18: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 141-142, Kyoto, Japan, 2018. ACM. details

 146. Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-heuristic for Stochastic Team Orienteering Problem with Time Windows. In Marley Vellasco editor, 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Rio de Janeiro, Brazil, 2018. IEEE. details

 147. Atiya Masood and Gang Chen2 and Yi Mei and Mengjie Zhang. Reference Point Adaption Method for Genetic Programming Hyper-Heuristic in Many-Objective Job Shop Scheduling. In Arnaud Liefooghe and Manuel Lopez-Ibanez editors, The 18th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation, EvoCOP 2018, volume 10782, pages 116-131, Parma, Italy, 2018. Springer. details

 148. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Automatically evolving difficult benchmark feature selection datasets with genetic programming. In Hernan Aguirre and Keiki Takadama and Hisashi Handa and Arnaud Liefooghe and Tomohiro Yoshikawa and Andrew M. Sutton and Satoshi Ono and Francisco Chicano and Shinichi Shirakawa and Zdenek Vasicek and Roderich Gross and Andries Engelbrecht and Emma Hart and Sebastian Risi and Ekart Aniko and Julian Togelius and Sebastien Verel and Christian Blum and Will Browne and Yusuke Nojima and Tea Tusar and Qingfu Zhang and Nikolaus Hansen and Jose Antonio Lozano and Dirk Thierens and Tian-Li Yu and Juergen Branke and Yaochu Jin and Sara Silva and Hitoshi Iba and Anna I Esparcia-Alcazar and Thomas Bartz-Beielstein and Federica Sarro and Giuliano Antoniol and Anne Auger and Per Kristian Lehre editors, GECCO '18: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 458-465, Kyoto, Japan, 2018. ACM. details

 149. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Generating Redundant Features with Unsupervised Multi-Tree Genetic Programming. In Mauro Castelli and Lukas Sekanina and Mengjie Zhang and Stefano Cagnoni and Pablo Garcia-Sanchez editors, EuroGP 2018: Proceedings of the 21st European Conference on Genetic Programming, volume 10781, pages 84-100, Parma, Italy, 2018. Springer Verlag. details

 150. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Sampling Heuristics for Multi-Objective Dynamic Job Shop Scheduling Using Island Based Parallel Genetic Programming. In Anne Auger and Carlos M. Fonseca and Nuno Lourenco and Penousal Machado and Luis Paquete and Darrell Whitley editors, 15th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, volume 11102, pages 347-359, Coimbra, Portugal, 2018. Springer. details

 151. Benjamin Evans and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Evolutionary Deep Learning: A Genetic Programming Approach to Image Classification. In Marley Vellasco editor, 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Rio de Janeiro, Brazil, 2018. IEEE. details

 152. Ying Bi and Bing Xue and Mengjie Zhang. An Automatic Feature Extraction Approach to Image Classification Using Genetic Programming. In Stefano Cagnoni and Mengjie Zhang editors, 21st International Conference on the Applications of Evolutionary Computation, EvoIASP 2018, volume 10784, pages 421-438, Parma, Italy, 2018. Springer. details

 153. Ying Bi and Mengjie Zhang and Bing Xue. Genetic Programming for Automatic Global and Local Feature Extraction to Image Classification. In Marley Vellasco editor, 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Rio de Janeiro, Brazil, 2018. IEEE. details

 154. Samaneh Azari and Mengjie Zhang and Bing Xue and Lifeng Peng. Genetic Programming for Preprocessing Tandem Mass Spectra to Improve the Reliability of Peptide Identification. In Marley Vellasco editor, 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Rio de Janeiro, Brazil, 2018. IEEE. details

 155. Qurrat Ul Ain and Bing Xue and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Feature Selection and Feature Construction in Skin Cancer Image Classification. In Xin Geng and Byeong-Ho Kang editors, PRICAI 2018: Trends in Artificial Intelligence - 15th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Proceedings, Part I, volume 11012, pages 732-745, Nanjing, China, 2018. Springer. details

 156. Qurrat Ul Ain and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Multi-tree Genetic Programming Representation for Melanoma Detection Using Local and Global Features. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, pages 111-123, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 157. Tessa Phillips and Mengjie Zhang and Bing Xue. Genetic programming for solving common and domain-independent generic recursive problems. In Jose A. Lozano editor, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1279-1286, Donostia, San Sebastian, Spain, 2017. IEEE. details

 158. Damien O'Neill and Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Common subtrees in related problems: A novel transfer learning approach for genetic programming. In Jose A. Lozano editor, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1287-1294, Donostia, San Sebastian, Spain, 2017. IEEE. details

 159. Su Nguyen and Mengjie Zhang. A PSO-based hyper-heuristic for evolving dispatching rules in job shop scheduling. In Jose A. Lozano editor, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 882-889, Donostia, San Sebastian, Spain, 2017. IEEE. details

 160. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Feature Construction Using Genetic Programming for Figure-Ground Image Segmentation. In Intelligent and Evolutionary Systems, 2017. Springer. details

 161. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. New Representations in Genetic Programming for Feature Construction in k-Means Clustering. In Yuhui Shi and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang and Ke Tang and Xiaodong Li and Qingfu Zhang and Ying Tan and Martin Middendorf and Yaochu Jin editors, Proceedings of the 11th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL-2017, volume 10593, pages 543-555, Shenzhen, China, 2017. Springer. details

 162. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Dynamic Job Shop Scheduling Under Uncertainty Using Genetic Programming. In Intelligent and Evolutionary Systems, 2017. Springer. details

 163. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Evolving dispatching rules for dynamic Job shop scheduling with uncertain processing times. In Jose A. Lozano editor, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 364-371, Donostia, San Sebastian, Spain, 2017. IEEE. details

 164. Josiah Jacobsen-Grocott and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Evolving heuristics for Dynamic Vehicle Routing with Time Windows using genetic programming. In Jose A. Lozano editor, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1948-1955, Donostia, San Sebastian, Spain, 2017. IEEE. details

 165. Alexandre Sawczuk da Silva and Yi Mei and Hui Ma and Mengjie Zhang. Fragment-based Genetic Programming for Fully Automated Multi-objective Web Service Composition. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 353-360, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 166. Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Constrained Dimensionally Aware Genetic Programming for Evolving Interpretable Dispatching Rules in Dynamic Job Shop Scheduling. In Yuhui Shi and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang and Ke Tang and Xiaodong Li and Qingfu Zhang and Ying Tan and Martin Middendorf and Yaochu Jin editors, Proceedings of the 11th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2017, volume 10593, pages 435-447, Shenzhen, China, 2017. Springer. details

 167. Wenlong Fu and Bing Xue and Mengjie Zhang and Xiaoying Gao. Transductive Transfer Learning in Genetic Programming for Document Classification. In Yuhui Shi and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang and Ke Tang and Xiaodong Li and Qingfu Zhang and Ying Tan and Martin Middendorf and Yaochu Jin editors, Proceedings of the 11th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2017, volume 10593, pages 556-568, Shenzhen, China, 2017. Springer. details

 168. Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Multitree Genetic Programming Representation for Automatically Evolving Texture Image Descriptors. In Yuhui Shi and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang and Ke Tang and Xiaodong Li and Qingfu Zhang and Ying Tan and Martin Middendorf and Yaochu Jin editors, Proceedings of the 11th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2017, volume 10593, pages 499-511, Shenzhen, China, 2017. Springer. details

 169. Qi Chen and Mengjie Zhang and Bing Xue. Geometric Semantic Genetic Programming with Perpendicular Crossover and Random Segment Mutation for Symbolic Regression. In Yuhui Shi and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang and Ke Tang and Xiaodong Li and Qingfu Zhang and Ying Tan and Martin Middendorf and Yaochu Jin editors, Proceedings of the 11th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2017, volume 10593, pages 422-434, Shenzhen, China, 2017. Springer. details

 170. Binh Tran and Bing Xue and Mengjie Zhang. Class Dependent Multiple Feature Construction Using Genetic Programming for High-Dimensional Data. In Wei Peng and Damminda Alahakoon and Xiaodong Li editors, AI 2017: Advances in Artificial Intelligence, 30th Australasian Joint Conference, volume 10400, pages 182-194, Melbourne, VIC, Australia, 2017. Springer. details

 171. Jiatong Huo and Bing Xue and Lin Shang and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Multi-objective Test Data Generation in Search Based Software Testing. In Wei Peng and Damminda Alahakoon and Xiaodong Li editors, AI 2017: Advances in Artificial Intelligence - 30th Australasian Joint Conference, Melbourne, VIC, Australia, August 19-20, 2017, Proceedings, volume 10400, pages 169-181, 2017. Springer. details

 172. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Investigating the Generality of Genetic Programming Based Hyper-heuristic Approach to Dynamic Job Shop Scheduling with Machine Breakdown. In Markus Wagner and Xiaodong Li and Tim Hendtlass editors, Artificial Life and Computational Intelligence - Third Australasian Conference, ACALCI 2017, Geelong, VIC, Australia, January 31 - February 2, 2017, Proceedings, volume 10142, pages 301-313, 2017. details

 173. Atiya Masood and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. A PSO-Based Reference Point Adaption Method for Genetic Programming Hyper-Heuristic in Many-Objective Job Shop Scheduling. In Markus Wagner and Xiaodong Li and Tim Hendtlass editors, Artificial Life and Computational Intelligence - Third Australasian Conference, ACALCI 2017, Geelong, VIC, Australia, January 31 - February 2, 2017, Proceedings, volume 10142, pages 326-338, 2017. details

 174. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Wrapper Feature Construction for Figure-Ground Image Segmentation Using Genetic Programming. In Markus Wagner and Xiaodong Li and Tim Hendtlass editors, Artificial Life and Computational Intelligence - Third Australasian Conference, ACALCI 2017, Geelong, VIC, Australia, January 31 - February 2, 2017, Proceedings, volume 10142, pages 111-123, 2017. details

 175. Qi Chen and Mengjie Zhang and Bing Xue. Genetic Programming with Embedded Feature Construction for High-Dimensional Symbolic Regression. In Intelligent and Evolutionary Systems, 2017. Springer. details

 176. Qurrat Ul Ain and Bing Xue and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic programming for skin cancer detection in dermoscopic images. In Jose A. Lozano editor, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 2420-2427, Donostia, San Sebastian, Spain, 2017. IEEE. details

 177. Mengjie Zhang. Keynote talks: Evolutionary feature selection and dimensionality reduction. In 2017 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES), pages ix-xii, Hanoi, Vietnam, 2017. details

 178. Cao Truong Tran and Mengjie Zhang and Peter Andreae and Bing Xue. Genetic Programming Based Feature Construction for Classification with Incomplete Data. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1033-1040, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 179. Cao Truong Tran and Mengjie Zhang and Peter Andreae and Bing Xue. Multiple Imputation and Genetic Programming for Classification with Incomplete Data. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 521-528, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 180. Binh Tran and Bing Xue and Mengjie Zhang. Using Feature Clustering for GP-Based Feature Construction on High-Dimensional Data. In Mauro Castelli and James McDermott and Lukas Sekanina editors, EuroGP 2017: Proceedings of the 20th European Conference on Genetic Programming, volume 10196, pages 210-226, Amsterdam, 2017. Springer Verlag. details

 181. Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Evolving Time-Invariant Dispatching Rules in Job Shop Scheduling with Genetic Programming. In Mauro Castelli and James McDermott and Lukas Sekanina editors, EuroGP 2017: Proceedings of the 20th European Conference on Genetic Programming, volume 10196, pages 147-163, Amsterdam, 2017. Springer Verlag. details

 182. Yuxin Liu and Yi Mei and Mengjie Zhang and Zili Zhang. Automated Heuristic Design Using Genetic Programming Hyper-heuristic for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 290-297, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 183. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Learning Figure-ground Image Segmentors by Genetic Programming. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 239-240, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 184. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Improving K-means Clustering with Genetic Programming for Feature Construction. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 237-238, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 185. Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. GPGC: Genetic Programming for Automatic Clustering Using a Flexible Non-hyper-spherical Graph-based Approach. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 449-456, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 186. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Toward Evolving Dispatching Rules for Dynamic Job Shop Scheduling Under Uncertainty. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 282-289, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 187. Qi Chen and Mengjie Zhang and Bing Xue. New Geometric Semantic Operators in Genetic Programming: Perpendicular Crossover and Random Segment Mutation. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 223-224, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 188. Qi Chen and Bing Xue and Yi Mei and Mengjie Zhang. Geometric Semantic Crossover with an Angle-aware Mating Scheme in Genetic Programming for Symbolic Regression. In Mauro Castelli and James McDermott and Lukas Sekanina editors, EuroGP 2017: Proceedings of the 20th European Conference on Genetic Programming, volume 10196, pages 229-245, Amsterdam, 2017. Springer Verlag. details

 189. Ying Bi and Mengjie Zhang and Bing Xue. An automatic region detection and processing approach in genetic programming for binary image classification. In 2017 International Conference on Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ), 2017. details

 190. Harith Al-Sahaf and Bing Xue and Mengjie Zhang. Evolving Texture Image Descriptors Using a Multitree Genetic Programming Representation. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 219-220, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 191. Alexandre Sawczuk da Silva and Hui Ma and Mengjie Zhang. A Graph-based QoS-Aware Method for Web Service Composition with Branching. In Tobias Friedrich and Frank Neumann and Andrew M. Sutton and Martin Middendorf and Xiaodong Li and Emma Hart and Mengjie Zhang and Youhei Akimoto and Peter A. N. Bosman and Terry Soule and Risto Miikkulainen and Daniele Loiacono and Julian Togelius and Manuel Lopez-Ibanez and Holger Hoos and Julia Handl and Faustino Gomez and Carlos M. Fonseca and Heike Trautmann and Alberto Moraglio and William F. Punch and Krzysztof Krawiec and Zdenek Vasicek and Thomas Jansen and Jim Smith and Simone Ludwig and JJ Merelo and Boris Naujoks and Enrique Alba and Gabriela Ochoa and Simon Poulding and Dirk Sudholt and Timo Koetzing editors, GECCO '16 Companion: Proceedings of the Companion Publication of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 131-132, Denver, USA, 2016. ACM. details

 192. Muhammad Iqbal and Bing Xue and Mengjie Zhang. Reusing Extracted Knowledge in Genetic Programming to Solve Complex Texture Image Classification Problems. In James Bailey and Latifur Khan and Takashi Washio and Gillian Dobbie and Joshua Zhexue Huang and Ruili Wang editors, Advances in Knowledge Discovery and Data Mining - 20th Pacific-Asia Conference, PAKDD 2016, Auckland, New Zealand, April 19-22, 2016, Proceedings, Part II, volume 9652, pages 117-129, 2016. Springer. details

 193. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng and Bing Xue. A Multi-objective Genetic Programming Biomarker Detection Approach in Mass Spectrometry Data. In Giovanni Squillero and Paolo Burelli editors, 19th European Conference on Applications of Evolutionary Computation, EvoApplications 2016, volume 9597, pages 106-122, Porto, Portugal, 2016. Springer. details

 194. Yang Yu and Hui Ma and Mengjie Zhang. A genetic programming approach to distributed execution of data-intensive web service compositions. In Proceedings of the Australasian Computer Science Week Multiconference, ACSW '16, pages 29:1-29:9, Canberra, Australia, 2016. ACM. details

 195. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Multi-objective Genetic Programming for Figure-Ground Image Segmentation. In Tapabrata Ray and Ruhul A. Sarker and Xiaodong Li editors, Artificial Life and Computational Intelligence - Second Australasian Conference, ACALCI 2016, Canberra, ACT, Australia, February 2-5, 2016, Proceedings, volume 9592, pages 134-146, 2016. Springer. details

 196. Deepak Karunakaran and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Parallel Multi-objective Job Shop Scheduling Using Genetic Programming. In Tapabrata Ray and Ruhul A. Sarker and Xiaodong Li editors, Artificial Life and Computational Intelligence - Second Australasian Conference, ACALCI 2016, Canberra, ACT, Australia, February 2-5, 2016, Proceedings, volume 9592, pages 234-245, 2016. Springer. details

 197. Mengjie Zhang and Bing Xue. Evolutionary Computation for Feature Selection and Feature Construction. In Tobias Friedrich and Frank Neumann and Andrew M. Sutton and Martin Middendorf and Xiaodong Li and Emma Hart and Mengjie Zhang and Youhei Akimoto and Peter A. N. Bosman and Terry Soule and Risto Miikkulainen and Daniele Loiacono and Julian Togelius and Manuel Lopez-Ibanez and Holger Hoos and Julia Handl and Faustino Gomez and Carlos M. Fonseca and Heike Trautmann and Alberto Moraglio and William F. Punch and Krzysztof Krawiec and Zdenek Vasicek and Thomas Jansen and Jim Smith and Simone Ludwig and JJ Merelo and Boris Naujoks and Enrique Alba and Gabriela Ochoa and Simon Poulding and Dirk Sudholt and Timo Koetzing editors, GECCO '16 Companion: Proceedings of the Companion Publication of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 861-881, Denver, Colorado, USA, 2016. ACM. tutorial. details

 198. Longfei Yan and Yi Mei and Hui Ma and Mengjie Zhang. Evolutionary Web Service Composition: A Graph-based Memetic Algorithm. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 201-208, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 199. Binh Tran and Mengjie Zhang and Bing Xue. Multiple feature construction in classification on high-dimensional data using GP. In 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), Athens, Greece, 2016. details

 200. Cao Truong Tran and Mengjie Zhang and Peter Andreae and Bing Xue. Directly Constructing Multiple Features for Classification with Missing Data using Genetic Programming with Interval Functions. In Tobias Friedrich and Frank Neumann and Andrew M. Sutton and Martin Middendorf and Xiaodong Li and Emma Hart and Mengjie Zhang and Youhei Akimoto and Peter A. N. Bosman and Terry Soule and Risto Miikkulainen and Daniele Loiacono and Julian Togelius and Manuel Lopez-Ibanez and Holger Hoos and Julia Handl and Faustino Gomez and Carlos M. Fonseca and Heike Trautmann and Alberto Moraglio and William F. Punch and Krzysztof Krawiec and Zdenek Vasicek and Thomas Jansen and Jim Smith and Simone Ludwig and JJ Merelo and Boris Naujoks and Enrique Alba and Gabriela Ochoa and Simon Poulding and Dirk Sudholt and Timo Koetzing editors, GECCO '16 Companion: Proceedings of the Companion Publication of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 69-70, Denver, USA, 2016. ACM. details

 201. Cao Truong Tran and Mengjie Zhang and Peter Andreae. A Genetic Programming-based Imputation Method for Classification with Missing Data. In Malcolm I. Heywood and James McDermott and Mauro Castelli and Ernesto Costa and Kevin Sim editors, EuroGP 2016: Proceedings of the 19th European Conference on Genetic Programming, volume 9594, pages 149-163, Porto, Portugal, 2016. Springer Verlag. details

 202. Cao Truong Tran and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Directly Evolving Classifiers for Missing Data using Genetic Programming. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 5278-5285, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 203. Alexandre Sawczuk da Silva and Yi Mei and Hui Ma and Mengjie Zhang. A memetic algorithm-based indirect approach to web service composition. In 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 3385-3392, 2016. details

 204. Michael Riley and Yi Mei and Mengjie Zhang. Improving Job Shop Dispatching Rules via Terminal Weighting and Adaptive Mutation in Genetic Programming. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3362-3369, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 205. Tessa Phillips and Mengjie Zhang and Bing Xue. Genetic Programming for Evolving Programs with Recursive Structures. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 5044-5051, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 206. John Park and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Niching Genetic Programming based Hyper-heuristic Approach to Dynamic Job Shop Scheduling: An Investigation into Distance Metrics. In Tobias Friedrich and Frank Neumann and Andrew M. Sutton and Martin Middendorf and Xiaodong Li and Emma Hart and Mengjie Zhang and Youhei Akimoto and Peter A. N. Bosman and Terry Soule and Risto Miikkulainen and Daniele Loiacono and Julian Togelius and Manuel Lopez-Ibanez and Holger Hoos and Julia Handl and Faustino Gomez and Carlos M. Fonseca and Heike Trautmann and Alberto Moraglio and William F. Punch and Krzysztof Krawiec and Zdenek Vasicek and Thomas Jansen and Jim Smith and Simone Ludwig and JJ Merelo and Boris Naujoks and Enrique Alba and Gabriela Ochoa and Simon Poulding and Dirk Sudholt and Timo Koetzing editors, GECCO '16 Companion: Proceedings of the Companion Publication of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 109-110, Denver, USA, 2016. ACM. details

 207. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Genetic Programming based Hyper-heuristics for Dynamic Job Shop Scheduling: Cooperative Coevolutionary Approaches. In Malcolm I. Heywood and James McDermott and Mauro Castelli and Ernesto Costa and Kevin Sim editors, EuroGP 2016: Proceedings of the 19th European Conference on Genetic Programming, volume 9594, pages 115-132, Porto, Portugal, 2016. Springer Verlag. details

 208. Su Nguyen and Yi Mei and Hui Ma and Aaron Chen and Mengjie Zhang. Evolutionary Scheduling and Combinatorial Optimisation: Applications, Challenges, and Future Directions. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3053-3060, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 209. Yi Mei and Mengjie Zhang and Su Nguyen. Feature Selection in Evolving Job Shop Dispatching Rules with Genetic Programming. In Tobias Friedrich editor, GECCO '16: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 365-372, Denver, USA, 2016. ACM. details

 210. Yi Mei and Mengjie Zhang. A Comprehensive Analysis on Reusability of GP-Evolved Job Shop Dispatching Rules. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3590-3597, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 211. Atiya Masood and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Many-Objective Genetic Programming for Job-Shop Scheduling. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 209-216, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 212. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Figure-ground Image Segmentation using Genetic Programming and Feature Selection. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3839-3846, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 213. Andrew Lensen and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Bing Xue. Genetic Programming for Region Detection, Feature Extraction, Feature Construction and Classification in Image Data. In Malcolm I. Heywood and James McDermott and Mauro Castelli and Ernesto Costa and Kevin Sim editors, EuroGP 2016: Proceedings of the 19th European Conference on Genetic Programming, volume 9594, pages 51-67, Porto, Portugal, 2016. Springer Verlag. details

 214. Muhammad Iqbal and Mengjie Zhang and Bing Xue. Improving Classification on Images by Extracting and Transferring Knowledge in Genetic Programming. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3582-3589, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 215. Edward Haslam and Bing Xue and Mengjie Zhang. Further Investigation on Genetic Programming with Transfer Learning for Symbolic Regression. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3598-3605, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 216. Qi Chen and Mengjie Zhang and Bing Cue. Improving Generalisation of Genetic Programming for Symbolic Regression with Structural Risk Minimisation. In Tobias Friedrich editor, GECCO '16: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 709-716, Denver, USA, 2016. ACM. details

 217. Qi Chen and Bing Xue and Ben Niu and Mengjie Zhang. Improving Generalisation of Genetic Programming for High-Dimensional Symbolic Regression with Feature Selection. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3793-3800, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 218. Stefano Cagnoni and Mengjie Zhang. Evolutionary Computer Vision and Image Processing: some FAQs, Current Challenges and Future Perspectives. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 1267-1271, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 219. Francine Burling-Claridge and Muhammad Iqbal and Mengjie Zhang. Evolutionary Algorithms for Classification of Mammographic Densities using Local Binary Patterns and Statistical Features. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3847-3854, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 220. Isidro M. Alvarez and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Human-inspired Scaling in Learning Classifier Systems: Case Study on the n-bit Multiplexer Problem Set. In Tobias Friedrich and Frank Neumann and Andrew M. Sutton and Martin Middendorf and Xiaodong Li and Emma Hart and Mengjie Zhang and Youhei Akimoto and Peter A. N. Bosman and Terry Soule and Risto Miikkulainen and Daniele Loiacono and Julian Togelius and Manuel Lopez-Ibanez and Holger Hoos and Julia Handl and Faustino Gomez and Carlos M. Fonseca and Heike Trautmann and Alberto Moraglio and William F. Punch and Krzysztof Krawiec and Zdenek Vasicek and Thomas Jansen and Jim Smith and Simone Ludwig and JJ Merelo and Boris Naujoks and Enrique Alba and Gabriela Ochoa and Simon Poulding and Dirk Sudholt and Timo Koetzing editors, GECCO '16: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 429-436, Denver, USA, 2016. ACM. details

 221. Alexandre Sawczuk da Silva and Hui Ma and Mengjie Zhang. A GP Approach to QoS-Aware Web Service Composition including Conditional Constraints. In Yadahiko Murata editor, Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), pages 2113-2120, Sendai, Japan, 2015. IEEE Press. details

 222. Mengjie Zhang and Stefano Cagnoni. Evolutionary Image Analysis, Signal Processing and Pattern Recognition. In Anabela Simoes editor, GECCO 2015 Advanced Tutorials, pages 473-502, Madrid, Spain, 2015. ACM. details

 223. Yang Yu and Hui Ma and Mengjie Zhang. F-MOGP: A Novel Many-Objective Evolutionary Approach to QoS-Aware Data Intensive Web Service Composition. In Yadahiko Murata editor, Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), pages 2843-2850, Sendai, Japan, 2015. IEEE Press. details

 224. Cao Truong Tran and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Multiple Imputation for Missing Data Using Genetic Programming. In Sara Silva and Anna I Esparcia-Alcazar and Manuel Lopez-Ibanez and Sanaz Mostaghim and Jon Timmis and Christine Zarges and Luis Correia and Terence Soule and Mario Giacobini and Ryan Urbanowicz and Youhei Akimoto and Tobias Glasmachers and Francisco Fernandez de Vega and Amy Hoover and Pedro Larranaga and Marta Soto and Carlos Cotta and Francisco B. Pereira and Julia Handl and Jan Koutnik and Antonio Gaspar-Cunha and Heike Trautmann and Jean-Baptiste Mouret and Sebastian Risi and Ernesto Costa and Oliver Schuetze and Krzysztof Krawiec and Alberto Moraglio and Julian F. Miller and Pawel Widera and Stefano Cagnoni and JJ Merelo and Emma Hart and Leonardo Trujillo and Marouane Kessentini and Gabriela Ochoa and Francisco Chicano and Carola Doerr editors, GECCO '15: Proceedings of the 2015 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 583-590, Madrid, Spain, 2015. ACM. details

 225. Cao Truong Tran and Peter Andreae and Mengjie Zhang. Impact of Imputation of Missing Values on Genetic Programming based Multiple Feature Construction for Classification. In Yadahiko Murata editor, Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), pages 2398-2405, Sendai, Japan, 2015. IEEE Press. details

 226. John Park and Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston. A Single Population Genetic Programming based Ensemble Learning Approach to Job Shop Scheduling. In Sara Silva and Anna I Esparcia-Alcazar and Manuel Lopez-Ibanez and Sanaz Mostaghim and Jon Timmis and Christine Zarges and Luis Correia and Terence Soule and Mario Giacobini and Ryan Urbanowicz and Youhei Akimoto and Tobias Glasmachers and Francisco Fernandez de Vega and Amy Hoover and Pedro Larranaga and Marta Soto and Carlos Cotta and Francisco B. Pereira and Julia Handl and Jan Koutnik and Antonio Gaspar-Cunha and Heike Trautmann and Jean-Baptiste Mouret and Sebastian Risi and Ernesto Costa and Oliver Schuetze and Krzysztof Krawiec and Alberto Moraglio and Julian F. Miller and Pawel Widera and Stefano Cagnoni and JJ Merelo and Emma Hart and Leonardo Trujillo and Marouane Kessentini and Gabriela Ochoa and Francisco Chicano and Carola Doerr editors, GECCO Companion '15: Proceedings of the Companion Publication of the 2015 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 1451-1452, Madrid, Spain, 2015. ACM. details

 227. John Park and Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Evolving Ensembles of Dispatching Rules using Genetic Programming for Job Shop Scheduling. In Penousal Machado and Malcolm I. Heywood and James McDermott and Mauro Castelli and Pablo Garcia-Sanchez and Paolo Burelli and Sebastian Risi and Kevin Sim editors, 18th European Conference on Genetic Programming, volume 9025, pages 92-104, Copenhagen, 2015. Springer. details

 228. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Kay Chen Tan. Enhancing Genetic Programming based Hyper-Heuristics for Dynamic Multi-objective Job Shop Scheduling Problems. In Yadahiko Murata editor, Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), pages 2781-2788, Sendai, Japan, 2015. IEEE Press. details

 229. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will Browne. A Supervised Figure-ground Segmentation Method using Genetic Programming. In Antonio M. Mora and Giovanni Squillero editors, 18th European Conference on the Applications of Evolutionary Computation, volume 9028, pages 491-503, Copenhagen, 2015. Springer. details

 230. Andrew Lensen and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Bing Xue. A hybrid Genetic Programming approach to feature detection and image classification. In 2015 International Conference on Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ), 2015. details

 231. Andrew Lensen and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Brijesh Verma. Genetic Programming for Algae Detection in River Images. In Yadahiko Murata editor, Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), pages 2468-2475, Sendai, Japan, 2015. IEEE Press. details

 232. Rachel Hunt and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Using Local Search to Evaluate Dispatching Rules in Dynamic Job Shop Scheduling. In Gabriela Ochoa and Francisco Chicano editors, The 15th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation, volume 9026, pages 222-233, Copenhagen, 2015. Springer. details

 233. Qi Chen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Generalisation and Domain Adaptation in GP with Gradient Descent for Symbolic Regression. In Yadahiko Murata editor, Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), pages 1137-1144, Sendai, Japan, 2015. IEEE Press. details

 234. Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Evolutionary Image Descriptor: A Dynamic Genetic Programming Representation for Feature Extraction. In Sara Silva and Anna I Esparcia-Alcazar and Manuel Lopez-Ibanez and Sanaz Mostaghim and Jon Timmis and Christine Zarges and Luis Correia and Terence Soule and Mario Giacobini and Ryan Urbanowicz and Youhei Akimoto and Tobias Glasmachers and Francisco Fernandez de Vega and Amy Hoover and Pedro Larranaga and Marta Soto and Carlos Cotta and Francisco B. Pereira and Julia Handl and Jan Koutnik and Antonio Gaspar-Cunha and Heike Trautmann and Jean-Baptiste Mouret and Sebastian Risi and Ernesto Costa and Oliver Schuetze and Krzysztof Krawiec and Alberto Moraglio and Julian F. Miller and Pawel Widera and Stefano Cagnoni and JJ Merelo and Emma Hart and Leonardo Trujillo and Marouane Kessentini and Gabriela Ochoa and Francisco Chicano and Carola Doerr editors, GECCO '15: Proceedings of the 2015 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 975-982, Madrid, Spain, 2015. ACM. details

 235. Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Brijesh Verma. Image Descriptor: A Genetic Programming Approach to Multiclass Texture Classification. In Yadahiko Murata editor, Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), pages 2460-2467, Sendai, Japan, 2015. IEEE Press. details

 236. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Enhancing Branch-and-Bound Algorithms for Order Acceptance and Scheduling with Genetic Programming. In Miguel Nicolau and Krzysztof Krawiec and Malcolm I. Heywood and Mauro Castelli and Pablo Garcia-Sanchez and Juan J. Merelo and Victor M. Rivas Santos and Kevin Sim editors, 17th European Conference on Genetic Programming, volume 8599, pages 124-136, Granada, Spain, 2014. Springer. details

 237. Alexandre Sawczuk da Silva and Hui Ma and Mengjie Zhang. A GP Approach to QoS-Aware Web Service Composition and Selection. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Proceedings 10th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2014, volume 8886, pages 180-191, Dunedin, New Zealand, 2014. Springer. details

 238. John Park and Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Enhancing Heuristics for Order Acceptance and Scheduling Using Genetic Programming. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter A. Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Simulated Evolution and Learning - 10th International Conference, SEAL 2014, Dunedin, New Zealand, December 15-18, 2014. Proceedings, volume 8886, pages 723-734, 2014. Springer. details

 239. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Selection Schemes in Surrogate-Assisted Genetic Programming for Job Shop Scheduling. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter A. Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Simulated Evolution and Learning - 10th International Conference, SEAL 2014, Dunedin, New Zealand, December 15-18, 2014. Proceedings, volume 8886, pages 656-667, 2014. Springer. details

 240. Richard J. Marshall and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Developing a Hyper-Heuristic Using Grammatical Evolution and the Capacitated Vehicle Routing Problem. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter A. Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Simulated Evolution and Learning - 10th International Conference, SEAL 2014, Dunedin, New Zealand, December 15-18, 2014. Proceedings, volume 8886, pages 668-679, 2014. Springer. details

 241. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Automatic Resolution Selection for Edge Detection Using Genetic Programming. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter A. Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Simulated Evolution and Learning - 10th International Conference, SEAL 2014, Dunedin, New Zealand, December 15-18, 2014. Proceedings, volume 8886, pages 810-821, 2014. Springer. details

 242. Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Genetic Programming for Multiclass Texture Classification Using a Small Number of Instances. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter A. Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Simulated Evolution and Learning - 10th International Conference, SEAL 2014, Dunedin, New Zealand, December 15-18, 2014. Proceedings, volume 8886, pages 335-346, 2014. Springer. details

 243. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng and Bing Xue. Genetic Programming for Measuring Peptide Detectability. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter A. Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Simulated Evolution and Learning - 10th International Conference, SEAL 2014, Dunedin, New Zealand, December 15-18, 2014. Proceedings, volume 8886, pages 593-604, 2014. Springer. details

 244. Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Genetic Programming Evolved Filters from a Small Number of Instances for Multiclass Texture Classification. In Michael J. Cree and Lee V. Streeter and John Perrone and Michael Mayo and Anthony M. Blake editors, Proceedings of the 29th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand, IVCNZ 2014, pages 84-89, Hamilton, New Zealand, 2014. ACM. details

 245. Yang Yu and Hui Ma and Mengjie Zhang. A Hybrid GP-Tabu Approach to QoS-Aware Data Intensive Web Service Composition. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Proceedings 10th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2014, volume 8886, pages 106-118, Dunedin, New Zealand, 2014. Springer. details

 246. Yang Yu and Hui Ma and Mengjie Zhang. A Genetic Programming Approach to Distributed QoS-Aware Web Service Composition. In Carlos A. Coello Coello editor, Proceedings of the 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 1840-1846, Beijing, China, 2014. details

 247. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston. A Sequential Genetic Programming Method to Learn Forward Construction Heuristics for Order Acceptance and Scheduling. In Carlos A. Coello Coello editor, Proceedings of the 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 1824-1831, Beijing, China, 2014. details

 248. Richard J. Marshall and Mark Johnston and Mengjie Zhang. A Comparison between Two Evolutionary Hyper-Heuristics for Combinatorial Optimisation. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Proceedings 10th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2014, volume 8886, pages 618-630, Dunedin, New Zealand, 2014. Springer. details

 249. Richard J. Marshall and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Hyper-heuristics, grammatical evolution and the capacitated vehicle routing problem. In Christian Igel and Dirk V. Arnold and Christian Gagne and Elena Popovici and Anne Auger and Jaume Bacardit and Dimo Brockhoff and Stefano Cagnoni and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and James Foster and Tobias Glasmachers and Emma Hart and Malcolm I. Heywood and Hitoshi Iba and Christian Jacob and Thomas Jansen and Yaochu Jin and Marouane Kessentini and Joshua D. Knowles and William B. Langdon and Pedro Larranaga and Sean Luke and Gabriel Luque and John A. W. McCall and Marco A. Montes de Oca and Alison Motsinger-Reif and Yew Soon Ong and Michael Palmer and Konstantinos E. Parsopoulos and Guenther Raidl and Sebastian Risi and Guenther Ruhe and Tom Schaul and Thomas Schmickl and Bernhard Sendhoff and Kenneth O. Stanley and Thomas Stuetzle and Dirk Thierens and Julian Togelius and Carsten Witt and Christine Zarges editors, GECCO Comp '14: Proceedings of the 2014 conference companion on Genetic and evolutionary computation companion, pages 71-72, Vancouver, BC, Canada, 2014. ACM. details

 250. Yuyu Liang and Mengjie Zhang and Will N. Browne. Image Segmentation: A Survey of Methods Based on Evolutionary Computation. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Proceedings 10th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2014, volume 8886, pages 847-859, Dunedin, New Zealand, 2014. Springer. details

 251. Rachel Hunt and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Evolving "less-myopic" scheduling rules for dynamic job shop scheduling with genetic programming. In Christian Igel and Dirk V. Arnold and Christian Gagne and Elena Popovici and Anne Auger and Jaume Bacardit and Dimo Brockhoff and Stefano Cagnoni and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and James Foster and Tobias Glasmachers and Emma Hart and Malcolm I. Heywood and Hitoshi Iba and Christian Jacob and Thomas Jansen and Yaochu Jin and Marouane Kessentini and Joshua D. Knowles and William B. Langdon and Pedro Larranaga and Sean Luke and Gabriel Luque and John A. W. McCall and Marco A. Montes de Oca and Alison Motsinger-Reif and Yew Soon Ong and Michael Palmer and Konstantinos E. Parsopoulos and Guenther Raidl and Sebastian Risi and Guenther Ruhe and Tom Schaul and Thomas Schmickl and Bernhard Sendhoff and Kenneth O. Stanley and Thomas Stuetzle and Dirk Thierens and Julian Togelius and Carsten Witt and Christine Zarges editors, GECCO '14: Proceedings of the 2014 conference on Genetic and evolutionary computation, pages 927-934, Vancouver, BC, Canada, 2014. ACM. details

 252. Rachel Hunt and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Evolving Machine-Specific Dispatching Rules for a Two-Machine Job Shop using Genetic Programming. In Carlos A. Coello Coello editor, Proceedings of the 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 618-625, Beijing, China, 2014. details

 253. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Is a Single Image Sufficient for Evolving Edge Features by Genetic Programming?. In Anna Isabel Esparcia-Alcazar and Antonio Miguel Mora editors, 17th European Conference on the Applications of Evolutionary Computation, volume 8602, pages 451-463, Granada, 2014. Springer. details

 254. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Unsupervised Learning for Edge Detection Using Genetic Programming. In Carlos A. Coello Coello editor, Proceedings of the 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 117-124, Beijing, China, 2014. details

 255. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. GPMS: A Genetic Programming Based Approach to Multiple Alignment of Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Data. In Anna Isabel Esparcia-Alcazar and Antonio Miguel Mora editors, 17th European Conference on the Applications of Evolutionary Computation, volume 8602, pages 915-927, Granada, 2014. Springer. details

 256. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. Prediction of detectable peptides in MS data using genetic programming. In Christian Igel and Dirk V. Arnold and Christian Gagne and Elena Popovici and Anne Auger and Jaume Bacardit and Dimo Brockhoff and Stefano Cagnoni and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and James Foster and Tobias Glasmachers and Emma Hart and Malcolm I. Heywood and Hitoshi Iba and Christian Jacob and Thomas Jansen and Yaochu Jin and Marouane Kessentini and Joshua D. Knowles and William B. Langdon and Pedro Larranaga and Sean Luke and Gabriel Luque and John A. W. McCall and Marco A. Montes de Oca and Alison Motsinger-Reif and Yew Soon Ong and Michael Palmer and Konstantinos E. Parsopoulos and Guenther Raidl and Sebastian Risi and Guenther Ruhe and Tom Schaul and Thomas Schmickl and Bernhard Sendhoff and Kenneth O. Stanley and Thomas Stuetzle and Dirk Thierens and Julian Togelius and Carsten Witt and Christine Zarges editors, GECCO Comp '14: Proceedings of the 2014 conference companion on Genetic and evolutionary computation companion, pages 37-38, Vancouver, BC, Canada, 2014. ACM. details

 257. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng and Bing Xue. Multiple feature construction for effective biomarker identification and classification using genetic programming. In Christian Igel and Dirk V. Arnold and Christian Gagne and Elena Popovici and Anne Auger and Jaume Bacardit and Dimo Brockhoff and Stefano Cagnoni and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and James Foster and Tobias Glasmachers and Emma Hart and Malcolm I. Heywood and Hitoshi Iba and Christian Jacob and Thomas Jansen and Yaochu Jin and Marouane Kessentini and Joshua D. Knowles and William B. Langdon and Pedro Larranaga and Sean Luke and Gabriel Luque and John A. W. McCall and Marco A. Montes de Oca and Alison Motsinger-Reif and Yew Soon Ong and Michael Palmer and Konstantinos E. Parsopoulos and Guenther Raidl and Sebastian Risi and Guenther Ruhe and Tom Schaul and Thomas Schmickl and Bernhard Sendhoff and Kenneth O. Stanley and Thomas Stuetzle and Dirk Thierens and Julian Togelius and Carsten Witt and Christine Zarges editors, GECCO '14: Proceedings of the 2014 conference on Genetic and evolutionary computation, pages 249-256, Vancouver, BC, Canada, 2014. ACM. details

 258. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. A New GP-Based Wrapper Feature Construction Approach to Classification and Biomarker Identification. In Carlos A. Coello Coello editor, Proceedings of the 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 2756-2763, Beijing, China, 2014. details

 259. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Learning Reusable Initial Solutions for Multi-Objective Order Acceptance and Scheduling Problems with Genetic Programming. In Krzysztof Krawiec and Alberto Moraglio and Ting Hu and A. Sima Uyar and Bin Hu editors, Proceedings of the 16th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2013, volume 7831, pages 157-168, Vienna, Austria, 2013. Springer Verlag. details

 260. Yang Yu and Hui Ma and Mengjie Zhang. An Adaptive Genetic Programming Approach to QoS-aware Web Services Composition. In Luis Gerardo de la Fraga editor, 2013 IEEE Conference on Evolutionary Computation, volume 1, pages 1740-1747, Cancun, Mexico, 2013. details

 261. Anqi Wang and Hui Ma and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Greedy Search for Web Service Composition. In Hendrik Decker and Lenka Lhotska and Sebastian Link and Josef Basl and A Min Tjoa editors, 24th International Conference on Database and Expert, DEXA 2013, volume 8056, pages 9-17, Prague, Czech Republic, 2013. Springer. details

 262. Aaron Scoble and Will Browne and Bill Stephenson and Zane Bruce and Mengjie Zhang. Evolutionary Spatial Auto-Correlation for Assessing Earthquake Liquefaction Potential using Parallel Linear Genetic Programming. In Luis Gerardo de la Fraga editor, 2013 IEEE Conference on Evolutionary Computation, volume 1, pages 2940-2947, Cancun, Mexico, 2013. details

 263. John Park and Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Genetic Programming for Order Acceptance and Scheduling. In Luis Gerardo de la Fraga editor, 2013 IEEE Conference on Evolutionary Computation, volume 1, pages 1005-1012, Cancun, Mexico, 2013. details

 264. John Park and Su Nguyen and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Evolving Stochastic Dispatching Rules for Order Acceptance and Scheduling via Genetic Programming. In Stephen Cranefield and Abhaya Nayak editors, Proceedings of the 26th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence (AI2013), volume 8272, pages 478-489, Dunedin, New Zealand, 2013. Springer. details

 265. Roman Klapaukh and Will Browne and Mengjie Zhang. The Effect of Primitive Sets on the Expression of Evolved Images. In Luis Gerardo de la Fraga editor, 2013 IEEE Conference on Evolutionary Computation, volume 1, pages 725-732, Cancun, Mexico, 2013. details

 266. Muhammad Iqbal and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Comparison of two methods for computing action values in XCS with code-fragment actions. In Christian Blum and Enrique Alba and Thomas Bartz-Beielstein and Daniele Loiacono and Francisco Luna and Joern Mehnen and Gabriela Ochoa and Mike Preuss and Emilia Tantar and Leonardo Vanneschi and Kent McClymont and Ed Keedwell and Emma Hart and Kevin Sim and Steven Gustafson and Ekaterina Vladislavleva and Anne Auger and Bernd Bischl and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Olaf Mersmann and Petr Posik and Heike Trautmann and Muhammad Iqbal and Kamran Shafi and Ryan Urbanowicz and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and David Walker and Richard Everson and Jonathan Fieldsend and Forrest Stonedahl and William Rand and Stephen L. Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and Gisele L. Pappa and John Woodward and Jerry Swan and Krzysztof Krawiec and Alexandru-Adrian Tantar and Peter A. N. Bosman and Miguel Vega-Rodriguez and Jose M. Chaves-Gonzalez and David L. Gonzalez-Alvarez and Sergio Santander-Jimenez and Lee Spector and Maarten Keijzer and Kenneth Holladay and Tea Tusar and Boris Naujoks editors, GECCO '13 Companion: Proceeding of the fifteenth annual conference companion on Genetic and evolutionary computation conference companion, pages 1235-1242, Amsterdam, The Netherlands, 2013. ACM. details

 267. Muhammad Iqbal and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Extending learning classifier system with cyclic graphs for scalability on complex, large-scale Boolean problems. In Christian Blum and Enrique Alba and Anne Auger and Jaume Bacardit and Josh Bongard and Juergen Branke and Nicolas Bredeche and Dimo Brockhoff and Francisco Chicano and Alan Dorin and Rene Doursat and Aniko Ekart and Tobias Friedrich and Mario Giacobini and Mark Harman and Hitoshi Iba and Christian Igel and Thomas Jansen and Tim Kovacs and Taras Kowaliw and Manuel Lopez-Ibanez and Jose A. Lozano and Gabriel Luque and John McCall and Alberto Moraglio and Alison Motsinger-Reif and Frank Neumann and Gabriela Ochoa and Gustavo Olague and Yew-Soon Ong and Michael E. Palmer and Gisele Lobo Pappa and Konstantinos E. Parsopoulos and Thomas Schmickl and Stephen L. Smith and Christine Solnon and Thomas Stuetzle and El-Ghazali Talbi and Daniel Tauritz and Leonardo Vanneschi editors, GECCO '13: Proceeding of the fifteenth annual conference on Genetic and evolutionary computation conference, pages 1045-1052, Amsterdam, The Netherlands, 2013. ACM. details

 268. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Automatic Construction of Gaussian-Based Edge Detectors Using Genetic Programming. In Anna I. Esparcia-Alcazar and Antonio Della Cioppa and Ivanoe De Falco and Ernesto Tarantino and Carlos Cotta and Robert Schaefer and Konrad Diwold and Kyrre Glette and Andrea Tettamanzi and Alexandros Agapitos and Paolo Burrelli and J. J. Merelo and Stefano Cagnoni and Mengjie Zhang and Neil Urquhart and Kevin Sim and Aniko Ekart and Francisco Fernandez de Vega and Sara Silva and Evert Haasdijk and Gusz Eiben and Anabela Simoes and Philipp Rohlfshagen editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoApplications 2013: EvoCOMNET, EvoCOMPLEX, EvoENERGY, EvoFIN, EvoGAMES, EvoIASP, EvoINDUSTRY, EvoNUM, EvoPAR, EvoRISK, EvoROBOT, EvoSTOC, volume 7835, pages 365-375, Vienna, 2013. Springer Verlag. details

 269. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Automatic Construction of Variant Features in Edge Detection. In Anna I. Esparcia-Alcazar and Antonio Della Cioppa and Ivanoe De Falco and Ernesto Tarantino and Carlos Cotta and Robert Schaefer and Konrad Diwold and Kyrre Glette and Andrea Tettamanzi and Alexandros Agapitos and Paolo Burrelli and J. J. Merelo and Stefano Cagnoni and Mengjie Zhang and Neil Urquhart and Kevin Sim and Aniko Ekart and Francisco Fernandez de Vega and Sara Silva and Evert Haasdijk and Gusz Eiben and Anabela Simoes and Philipp Rohlfshagen editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoApplications 2013: EvoCOMNET, EvoCOMPLEX, EvoENERGY, EvoFIN, EvoGAMES, EvoIASP, EvoINDUSTRY, EvoNUM, EvoPAR, EvoRISK, EvoROBOT, EvoSTOC, volume 7835, pages 354-364, Vienna, 2013. Springer Verlag. details

 270. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Genetic programming for edge detection using multivariate density. In Christian Blum and Enrique Alba and Anne Auger and Jaume Bacardit and Josh Bongard and Juergen Branke and Nicolas Bredeche and Dimo Brockhoff and Francisco Chicano and Alan Dorin and Rene Doursat and Aniko Ekart and Tobias Friedrich and Mario Giacobini and Mark Harman and Hitoshi Iba and Christian Igel and Thomas Jansen and Tim Kovacs and Taras Kowaliw and Manuel Lopez-Ibanez and Jose A. Lozano and Gabriel Luque and John McCall and Alberto Moraglio and Alison Motsinger-Reif and Frank Neumann and Gabriela Ochoa and Gustavo Olague and Yew-Soon Ong and Michael E. Palmer and Gisele Lobo Pappa and Konstantinos E. Parsopoulos and Thomas Schmickl and Stephen L. Smith and Christine Solnon and Thomas Stuetzle and El-Ghazali Talbi and Daniel Tauritz and Leonardo Vanneschi editors, GECCO '13: Proceeding of the fifteenth annual conference on Genetic and evolutionary computation conference, pages 917-924, Amsterdam, The Netherlands, 2013. ACM. details

 271. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Triangular-Distribution-Based Feature Construction Using Genetic Programming for Edge Detection. In Luis Gerardo de la Fraga editor, 2013 IEEE Conference on Evolutionary Computation, volume 1, pages 1732-1739, Cancun, Mexico, 2013. details

 272. Urvesh Bhowan and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Comparing ensemble learning approaches in genetic programming for classification with unbalanced data. In Christian Blum and Enrique Alba and Thomas Bartz-Beielstein and Daniele Loiacono and Francisco Luna and Joern Mehnen and Gabriela Ochoa and Mike Preuss and Emilia Tantar and Leonardo Vanneschi and Kent McClymont and Ed Keedwell and Emma Hart and Kevin Sim and Steven Gustafson and Ekaterina Vladislavleva and Anne Auger and Bernd Bischl and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Olaf Mersmann and Petr Posik and Heike Trautmann and Muhammad Iqbal and Kamran Shafi and Ryan Urbanowicz and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and David Walker and Richard Everson and Jonathan Fieldsend and Forrest Stonedahl and William Rand and Stephen L. Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and Gisele L. Pappa and John Woodward and Jerry Swan and Krzysztof Krawiec and Alexandru-Adrian Tantar and Peter A. N. Bosman and Miguel Vega-Rodriguez and Jose M. Chaves-Gonzalez and David L. Gonzalez-Alvarez and Sergio Santander-Jimenez and Lee Spector and Maarten Keijzer and Kenneth Holladay and Tea Tusar and Boris Naujoks editors, GECCO '13 Companion: Proceeding of the fifteenth annual conference companion on Genetic and evolutionary computation conference companion, pages 135-136, Amsterdam, The Netherlands, 2013. ACM. details

 273. Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Binary image classification using genetic programming based on local binary patterns. In 28th International Conference of Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ 2013), pages 220-225, Wellington, 2013. IEEE Press. details

 274. Harith Al-Sahaf and Andy Song and Mengjie Zhang. Hybridisation of Genetic Programming and Nearest Neighbour for Classification. In Luis Gerardo de la Fraga editor, 2013 IEEE Conference on Evolutionary Computation, volume 1, pages 2650-2657, Cancun, Mexico, 2013. details

 275. Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang and Mark Johnston. A One-Shot Learning Approach to Image Classification Using Genetic Programming. In Stephen Cranefield and Abhaya Nayak editors, Proceedings of the 26th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence (AI2013), volume 8272, pages 110-122, Dunedin, New Zealand, 2013. Springer. details

 276. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. Feature Selection and Classification of High Dimensional Mass Spectrometry Data: A Genetic Programming Approach. In Leonardo Vanneschi and William S. Bush and Mario Giacobini editors, 11th European Conference on Evolutionary Computation, Machine Learning and Data Mining in Bioinformatics, EvoBIO 2013, volume 7833, pages 43-55, Vienna, Austria, 2013. Springer Verlag. details

 277. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. Enhanced Feature Selection for Biomarker Discovery in LC-MS Data using GP. In Luis Gerardo de la Fraga editor, 2013 IEEE Conference on Evolutionary Computation, volume 1, pages 584-591, Cancun, Mexico, 2013. details

 278. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Evolving Reusable Operation-Based Due-Date Assignment Models for Job Shop Scheduling with Genetic Programming. In Alberto Moraglio and Sara Silva and Krzysztof Krawiec and Penousal Machado and Carlos Cotta editors, Proceedings of the 15th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2012, volume 7244, pages 121-133, Malaga, Spain, 2012. Springer Verlag. details

 279. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Improving Relevance Measures Using Genetic Programming. In Alberto Moraglio and Sara Silva and Krzysztof Krawiec and Penousal Machado and Carlos Cotta editors, Proceedings of the 15th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2012, volume 7244, pages 97-108, Malaga, Spain, 2012. Springer Verlag. details

 280. Samuel Hindmarsh and Peter Andreae and Mengjie Zhang. Genetic programming for improving image descriptors generated using the scale-invariant feature transform. In Brendan McCane and Steven Mills and Jeremiah D. Deng editors, Image and Vision Computing New Zealand, IVCNZ, 2012, pages 85-90, Dunedin, New Zealand, 2012. ACM. details

 281. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Automatic Discovery of Optimisation Search Heuristics for Two Dimensional Strip Packing Using Genetic Programming. In Lam Thu Bui and Yew-Soon Ong and Nguyen Xuan Hoai and Hisao Ishibuchi and Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan editors, The Ninth International Conference on Simulated Evolution And Learning, SEAL 2012, volume 7673, pages 341-350, Vietnam, 2012. Springer. details

 282. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Tan Kay Chen. A Coevolution Genetic Programming Method to Evolve Scheduling Policies for Dynamic Multi-objective Job Shop Scheduling Problems. In Xiaodong Li editor, Proceedings of the 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 3332-3339, Brisbane, Australia, 2012. details

 283. Rachel Hunt and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. A Genetic Programming Approach to Hyper-Heuristic Feature Selection. In Lam Thu Bui and Yew-Soon Ong and Nguyen Xuan Hoai and Hisao Ishibuchi and Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan editors, The Ninth International Conference on Simulated Evolution And Learning, SEAL 2012, volume 7673, pages 320-330, Vietnam, 2012. Springer. details

 284. Rachel Hunt and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Scalability Analysis of Genetic Programming Classifiers. In Xiaodong Li editor, Proceedings of the 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 509-516, Brisbane, Australia, 2012. details

 285. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Figure of Merit Based Fitness Functions in Genetic Programming for Edge Detection. In Lam Thu Bui and Yew-Soon Ong and Nguyen Xuan Hoai and Hisao Ishibuchi and Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan editors, The Ninth International Conference on Simulated Evolution And Learning, SEAL 2012, volume 7673, pages 22-31, Vietnam, 2012. Springer. details

 286. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Genetic programming for edge detection based on figure of merit. In Terry Soule and Anne Auger and Jason Moore and David Pelta and Christine Solnon and Mike Preuss and Alan Dorin and Yew-Soon Ong and Christian Blum and Dario Landa Silva and Frank Neumann and Tina Yu and Aniko Ekart and Will Browne and Tim Kovacs and Man-Leung Wong and Clara Pizzuti and Jon Rowe and Tobias Friedrich and Giovanni Squillero and Nicolas Bredeche and Stephen L. Smith and Alison Motsinger-Reif and Jose Lozano and Martin Pelikan and Silja Meyer-Nienberg and Christian Igel and Greg Hornby and Rene Doursat and Steve Gustafson and Gustavo Olague and Shin Yoo and John Clark and Gabriela Ochoa and Gisele Pappa and Fernando Lobo and Daniel Tauritz and Jurgen Branke and Kalyanmoy Deb editors, GECCO Companion '12: Proceedings of the fourteenth international conference on Genetic and evolutionary computation conference companion, pages 1483-1484, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2012. ACM. details

 287. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Genetic programming for edge detection using blocks to extract features. In Terry Soule and Anne Auger and Jason Moore and David Pelta and Christine Solnon and Mike Preuss and Alan Dorin and Yew-Soon Ong and Christian Blum and Dario Landa Silva and Frank Neumann and Tina Yu and Aniko Ekart and Will Browne and Tim Kovacs and Man-Leung Wong and Clara Pizzuti and Jon Rowe and Tobias Friedrich and Giovanni Squillero and Nicolas Bredeche and Stephen L. Smith and Alison Motsinger-Reif and Jose Lozano and Martin Pelikan and Silja Meyer-Nienberg and Christian Igel and Greg Hornby and Rene Doursat and Steve Gustafson and Gustavo Olague and Shin Yoo and John Clark and Gabriela Ochoa and Gisele Pappa and Fernando Lobo and Daniel Tauritz and Jurgen Branke and Kalyanmoy Deb editors, GECCO '12: Proceedings of the fourteenth international conference on Genetic and evolutionary computation conference, pages 855-862, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2012. ACM. details

 288. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Edge Detection via Balancing Individual Training Images. In Xiaodong Li editor, Proceedings of the 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 2702-2709, Brisbane, Australia, 2012. details

 289. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Soft Edge Maps From Edge Detectors Evolved by Genetic Programming. In Xiaodong Li editor, Proceedings of the 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 1356-1363, Brisbane, Australia, 2012. details

 290. Aaron Scoble and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Local Search in Parallel Linear Genetic Programming for Multiclass Classification. In Michael Thielscher and Dongmo Zhang editors, 25th Joint Conference Australasian Conference on Artificial Intelligence, AI 2012, volume 7691, pages 373-384, Sydney, Australia, 2012. Springer. details

 291. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Automatic Construction of Invariant Features Using Genetic Programming for Edge Detection. In Michael Thielscher and Dongmo Zhang editors, 25th Joint Conference Australasian Conference on Artificial Intelligence, AI 2012, volume 7691, pages 144-155, Sydney, Australia, 2012. Springer. details

 292. Soha Ahmed and Mengjie Zhang and Lifeng Peng. Genetic Programming for Biomarker Detection in Mass Spectrometry Data. In Michael Thielscher and Dongmo Zhang editors, 25th Joint Conference Australasian Conference on Artificial Intelligence, AI 2012, volume 7691, pages 266-278, Sydney, Australia, 2012. Springer. details

 293. Harith Al-Sahaf and Andy Song and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Extracting Image Features for Classification By Two-Tier Genetic Programming. In Xiaodong Li editor, Proceedings of the 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 1630-1637, Brisbane, Australia, 2012. details

 294. Fahmi Abdulhamid and Andy Song and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Evolving Genetic Programming Classifiers with Loop Structures. In Xiaodong Li editor, Proceedings of the 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 2710-2717, Brisbane, Australia, 2012. details

 295. Carlton Downey and Mengjie Zhang. Parallel Linear Genetic Programming. In Sara Silva and James A. Foster and Miguel Nicolau and Mario Giacobini and Penousal Machado editors, Proceedings of the 14th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2011, volume 6621, pages 178-189, Turin, Italy, 2011. Springer Verlag. details

 296. Aaron Scoble and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Eliminating Useless Object Detectors Evolved in Multiple-Objective Genetic Programming. In Dianhui Wang and Mark Reynolds editors, Proceedings of the 24th Australasian Joint Conference Advances in Artificial Intelligence (AI 2011), volume 7106, pages 341-350, Perth, Australia, 2011. Springer. details

 297. Rachel Hunt and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Improving Robustness of Multiple-Objective Genetic Programming for Object Detection. In Dianhui Wang and Mark Reynolds editors, Proceedings of the 24th Australasian Joint Conference Advances in Artificial Intelligence (AI 2011), volume 7106, pages 311-320, Perth, Australia, 2011. Springer. details

 298. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Edge Detection Based on Accuracy of Each Training Image. In Dianhui Wang and Mark Reynolds editors, Proceedings of the 24th Australasian Joint Conference Advances in Artificial Intelligence (AI 2011), volume 7106, pages 301-310, Perth, Australia, 2011. Springer. details

 299. Urvesh Bhowan and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Ensemble Learning and Pruning in Multi-Objective Genetic Programming for Classification with Unbalanced Data. In Dianhui Wang and Mark Reynolds editors, Proceedings of the 24th Australasian Joint Conference Advances in Artificial Intelligence (AI 2011), volume 7106, pages 192-202, Perth, Australia, 2011. Springer. details

 300. Muhammad Iqbal and Mengjie Zhang and Will Browne. Automatically defined functions for learning classifier systems. In Daniele Loiacono and Albert Orriols-Puig and Ryan Urbanowicz editors, Fourteenth international workshop on learning classifier systems, pages 375-382, Dublin, Ireland, 2011. ACM. details

 301. Wenlong Fu and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Genetic Programming For Edge Detection: A Global Approach. In Alice E. Smith editor, Proceedings of the 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 254-261, New Orleans, USA, 2011. IEEE Press. details

 302. Anna Friedlander and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Meta-Learning and Feature Ranking Using Genetic Programming for Classification: Variable Terminal Weighting. In Alice E. Smith editor, Proceedings of the 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 940-947, New Orleans, USA, 2011. IEEE Press. details

 303. Carlton Downey and Mengjie Zhang. Caching for parallel linear genetic programming. In Natalio Krasnogor and Pier Luca Lanzi and Andries Engelbrecht and David Pelta and Carlos Gershenson and Giovanni Squillero and Alex Freitas and Marylyn Ritchie and Mike Preuss and Christian Gagne and Yew Soon Ong and Guenther Raidl and Marcus Gallager and Jose Lozano and Carlos Coello-Coello and Dario Landa Silva and Nikolaus Hansen and Silja Meyer-Nieberg and Jim Smith and Gus Eiben and Ester Bernado-Mansilla and Will Browne and Lee Spector and Tina Yu and Jeff Clune and Greg Hornby and Man-Leung Wong and Pierre Collet and Steve Gustafson and Jean-Paul Watson and Moshe Sipper and Simon Poulding and Gabriela Ochoa and Marc Schoenauer and Carsten Witt and Anne Auger editors, GECCO '11: Proceedings of the 13th annual conference companion on Genetic and evolutionary computation, pages 201-202, Dublin, Ireland, 2011. ACM. details

 304. Carlton Downey and Mengjie Zhang. Execution Trace Caching for Linear Genetic Programming. In Alice E. Smith editor, Proceedings of the 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 1191-1198, New Orleans, USA, 2011. IEEE Press. details

 305. Urvesh Bhowan and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Evolving ensembles in multi-objective genetic programming for classification with unbalanced data. In Natalio Krasnogor and Pier Luca Lanzi and Andries Engelbrecht and David Pelta and Carlos Gershenson and Giovanni Squillero and Alex Freitas and Marylyn Ritchie and Mike Preuss and Christian Gagne and Yew Soon Ong and Guenther Raidl and Marcus Gallager and Jose Lozano and Carlos Coello-Coello and Dario Landa Silva and Nikolaus Hansen and Silja Meyer-Nieberg and Jim Smith and Gus Eiben and Ester Bernado-Mansilla and Will Browne and Lee Spector and Tina Yu and Jeff Clune and Greg Hornby and Man-Leung Wong and Pierre Collet and Steve Gustafson and Jean-Paul Watson and Moshe Sipper and Simon Poulding and Gabriela Ochoa and Marc Schoenauer and Carsten Witt and Anne Auger editors, GECCO '11: Proceedings of the 13th annual conference on Genetic and evolutionary computation, pages 1331-1338, Dublin, Ireland, 2011. ACM. details

 306. Daniel Atkins and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. A Domain Independent Genetic Programming Approach to Automatic Feature Extraction for Image Classification. In Alice E. Smith editor, Proceedings of the 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 238-245, New Orleans, USA, 2011. IEEE Press. details

 307. Harith Al-Sahaf and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Automatic feature extraction and image classification using genetic programming. In 5th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA 2011), pages 157-162, Wellington, New Zealand, 2011. details

 308. Fahmi Abdulhamid and Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Genetic programming for evolving programs with loop structures for classification tasks. In 5th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA 2011), pages 202-207, Wellington, New Zealand, 2011. details

 309. Urvesh Bhowan and Mengjie Zhang and Mark Johnston. A Comparison of Classification Strategies in Genetic Programming with Unbalanced Data. In Jiuyong Li editor, Australasian Conference on Artificial Intelligence, volume 6464, pages 243-252, Adelaide, 2010. Springer. details

 310. Andy Song and Dunhai Chen and Mengjie Zhang. Contribution based bloat control in Genetic Programming. In IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2010), Barcelona, Spain, 2010. IEEE Press. details

 311. Thomas Liddle and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Multi-Objective Genetic Programming for object detection. In IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2010), Barcelona, Spain, 2010. IEEE Press. details

 312. Jan Larres and Mengjie Zhang and Will N Browne. Using unrestricted loops in genetic programming for image classification. In IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2010), Barcelona, Spain, 2010. IEEE Press. details

 313. David Kinzett and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Investigation of simplification threshold and noise level of input data in numerical simplification of genetic programs. In IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2010), Barcelona, Spain, 2010. IEEE Press. details

 314. David Kinzett and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Analysis of Building Blocks with Numerical Simplification in Genetic Programming. In Anna Isabel Esparcia-Alcazar and Aniko Ekart and Sara Silva and Stephen Dignum and A. Sima Uyar editors, Proceedings of the 13th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2010, volume 6021, pages 289-300, Istanbul, 2010. Springer. details

 315. Mark Johnston and Thomas Liddle and Mengjie Zhang. A Relaxed Approach to Simplification in Genetic Programming. In Anna Isabel Esparcia-Alcazar and Aniko Ekart and Sara Silva and Stephen Dignum and A. Sima Uyar editors, Proceedings of the 13th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2010, volume 6021, pages 110-121, Istanbul, 2010. Springer. details

 316. Rachel Hunt and Mark Johnston and Will N. Browne and Mengjie Zhang. Sampling Methods in Genetic Programming for Classification with Unbalanced Data. In Jiuyong Li editor, Australasian Conference on Artificial Intelligence, volume 6464, pages 273-282, 2010. Springer. details

 317. Carlton Downey and Mengjie Zhang and Will N. Browne. New crossover operators in linear genetic programming for multiclass object classification. In Juergen Branke and Martin Pelikan and Enrique Alba and Dirk V. Arnold and Josh Bongard and Anthony Brabazon and Juergen Branke and Martin V. Butz and Jeff Clune and Myra Cohen and Kalyanmoy Deb and Andries P Engelbrecht and Natalio Krasnogor and Julian F. Miller and Michael O'Neill and Kumara Sastry and Dirk Thierens and Jano van Hemert and Leonardo Vanneschi and Carsten Witt editors, GECCO '10: Proceedings of the 12th annual conference on Genetic and evolutionary computation, pages 885-892, Portland, Oregon, USA, 2010. ACM. details

 318. Urvesh Bhowan and Mengjie Zhang and Mark Johnston. AUC analysis of the pareto-front using multi-objective GP for classification with unbalanced data. In Juergen Branke and Martin Pelikan and Enrique Alba and Dirk V. Arnold and Josh Bongard and Anthony Brabazon and Juergen Branke and Martin V. Butz and Jeff Clune and Myra Cohen and Kalyanmoy Deb and Andries P Engelbrecht and Natalio Krasnogor and Julian F. Miller and Michael O'Neill and Kumara Sastry and Dirk Thierens and Jano van Hemert and Leonardo Vanneschi and Carsten Witt editors, GECCO '10: Proceedings of the 12th annual conference on Genetic and evolutionary computation, pages 845-852, Portland, Oregon, USA, 2010. ACM. details

 319. Urvesh Bhowan and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Genetic Programming for Classification with Unbalanced Data. In Anna Isabel Esparcia-Alcazar and Aniko Ekart and Sara Silva and Stephen Dignum and A. Sima Uyar editors, Proceedings of the 13th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2010, volume 6021, pages 1-13, Istanbul, 2010. Springer. details

 320. Daniel L Atkins and Roman Klapaukh and Will N Browne and Mengjie Zhang. Evolution of aesthetically pleasing images without human-in-the-loop. In IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2010), Barcelona, Spain, 2010. IEEE Press. details

 321. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Feature Subset Ranking in Binary Classification Problems. In Leonardo Vanneschi and Steven Gustafson and Alberto Moraglio and Ivanoe De Falco and Marc Ebner editors, Proceedings of the 12th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2009, volume 5481, pages 121-132, Tuebingen, 2009. Springer. details

 322. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Dimensionality reduction in face detection: A genetic programming approach. In Proceeding of the 24th International Conference Image and Vision Computing New Zealand, IVCNZ '09, pages 391-396, Wellington, 2009. IEEE. details

 323. Carlton Downey and Mengjie Zhang. Multiclass object classification for computer vision using Linear Genetic Programming. In Proceeding of the 24th International Conference Image and Vision Computing New Zealand, IVCNZ '09, pages 73-78, Wellington, 2009. IEEE. details

 324. Andy Song and Dunhai Chen and Mengjie Zhang. Bloat control in genetic programming by evaluating contribution of nodes. In Guenther Raidl and Franz Rothlauf and Giovanni Squillero and Rolf Drechsler and Thomas Stuetzle and Mauro Birattari and Clare Bates Congdon and Martin Middendorf and Christian Blum and Carlos Cotta and Peter Bosman and Joern Grahl and Joshua Knowles and David Corne and Hans-Georg Beyer and Ken Stanley and Julian F. Miller and Jano van Hemert and Tom Lenaerts and Marc Ebner and Jaume Bacardit and Michael O'Neill and Massimiliano Di Penta and Benjamin Doerr and Thomas Jansen and Riccardo Poli and Enrique Alba editors, GECCO '09: Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary computation, pages 1893-1894, Montreal, 2009. ACM. details

 325. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Pareto front feature selection: using genetic programming to explore feature space. In Guenther Raidl and Franz Rothlauf and Giovanni Squillero and Rolf Drechsler and Thomas Stuetzle and Mauro Birattari and Clare Bates Congdon and Martin Middendorf and Christian Blum and Carlos Cotta and Peter Bosman and Joern Grahl and Joshua Knowles and David Corne and Hans-Georg Beyer and Ken Stanley and Julian F. Miller and Jano van Hemert and Tom Lenaerts and Marc Ebner and Jaume Bacardit and Michael O'Neill and Massimiliano Di Penta and Benjamin Doerr and Thomas Jansen and Riccardo Poli and Enrique Alba editors, GECCO '09: Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary computation, pages 1027-1034, Montreal, 2009. ACM. details

 326. David Kinzett and Mark Johnston and Mengjie Zhang. How online simplification affects building blocks in genetic programming. In Guenther Raidl and Franz Rothlauf and Giovanni Squillero and Rolf Drechsler and Thomas Stuetzle and Mauro Birattari and Clare Bates Congdon and Martin Middendorf and Christian Blum and Carlos Cotta and Peter Bosman and Joern Grahl and Joshua Knowles and David Corne and Hans-Georg Beyer and Ken Stanley and Julian F. Miller and Jano van Hemert and Tom Lenaerts and Marc Ebner and Jaume Bacardit and Michael O'Neill and Massimiliano Di Penta and Benjamin Doerr and Thomas Jansen and Riccardo Poli and Enrique Alba editors, GECCO '09: Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary computation, pages 979-986, Montreal, 2009. ACM. details

 327. Huayang Xie and Mengjie Zhang. Balancing Parent and Offspring Selection in Genetic Programming. In Ann E. Nicholson and Xiaodong Li editors, Proceedings of the 22nd Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence (AI'09), volume 5866, pages 454-464, Melbourne, Australia, 2009. Springer. details

 328. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Unsupervised Elimination of Redundant Features Using Genetic Programming. In Ann E. Nicholson and Xiaodong Li editors, Proceedings of the 22nd Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence (AI'09), volume 5866, pages 432-442, Melbourne, Australia, 2009. Springer. details

 329. Urvesh Bhowan and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Multi-Objective Genetic Programming for Classification with Unbalanced Data. In Ann E. Nicholson and Xiaodong Li editors, Proceedings of the 22nd Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence (AI'09), volume 5866, pages 370-380, Melbourne, Australia, 2009. Springer. details

 330. Huayang Xie and Mengjie Zhang. An Analysis and Evaluation of the Saving Capability and Feasibility of Backward-Chaining Evolutionary Algorithms. In Kevin B. Korb and Marcus Randall and Tim Hendtlass editors, Proceedings of the 4th Australian Conference on Artificial Life (ACAL'09), volume 5865, pages 63-72, Melbourne, Australia, 2009. Springer. details

 331. Urvesh Bhowan and Mark Johnston and Mengjie Zhang. Differentiating Between Individual Class Performance in Genetic Programming Fitness for Classification with Unbalanced Data. In Andy Tyrrell editor, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 2802-2809, Trondheim, Norway, 2009. IEEE Press. details

 332. Urvesh Bhowan and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Genetic Programming for Image Classification with Unbalanced Data. In Proceeding of the 24th International Conference Image and Vision Computing New Zealand, IVCNZ '09, pages 316-321, Wellington, 2009. IEEE. details

 333. Barret Chin and Mengjie Zhang. Object Detection Using Neural Networks and Genetic Programming. In Mario Giacobini and Anthony Brabazon and Stefano Cagnoni and Gianni Di Caro and Rolf Drechsler and Anik\'o Ek\'art and Anna Esparcia-Alc\'azar and Muddassar Farooq and Andreas Fink and Jon McCormack and Michael O'Neill and Juan Romero and Franz Rothlauf and Giovanni Squillero and Sima Uyar and Shengxiang Yang editors, Proceedings of EvoCOMNET, EvoFIN, EvoHOT, EvoIASP, EvoMUSART, EvoNUM, EvoSTOC, and EvoTransLog, Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops, volume 4974, pages 335-340, Naples, 2008. Springer. details

 334. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Genetic Programming and Class-Wise Orthogonal Transformation for Dimension Reduction in Classification Problems. In Michael O'Neill and Leonardo Vanneschi and Steven Gustafson and Anna Isabel Esparcia Alcazar and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Ernesto Tarantino editors, Proceedings of the 11th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2008, volume 4971, pages 242-253, Naples, 2008. Springer. details

 335. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae and Mark Johnson. An analysis of multi-sampled issue and no-replacement tournament selection. In Maarten Keijzer and Giuliano Antoniol and Clare Bates Congdon and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and Nikolaus Hansen and John H. Holmes and Gregory S. Hornby and Daniel Howard and James Kennedy and Sanjeev Kumar and Fernando G. Lobo and Julian Francis Miller and Jason Moore and Frank Neumann and Martin Pelikan and Jordan Pollack and Kumara Sastry and Kenneth Stanley and Adrian Stoica and El-Ghazali Talbi and Ingo Wegener editors, GECCO '08: Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation, pages 1323-1330, Atlanta, GA, USA, 2008. ACM. details

 336. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. An Analysis of the Distribution of Swapped Subtree Sizes in Tree-based Genetic Programming. In Jun Wang editor, 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pages 2859-2866, Hong Kong, 2008. IEEE Press. details

 337. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae and Mark Johnston. Is the Not-Sampled Issue in Tournament Selection Critical?. In Jun Wang editor, 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pages 3710-3717, Hong Kong, 2008. IEEE Press. details

 338. Phillip Wong and Mengjie Zhang. SCHEME: Caching Subtrees in Genetic Programming. In Jun Wang editor, 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pages 2678-2685, Hong Kong, 2008. IEEE Press. details

 339. Will Smart and Mengjie Zhang. Empirical Analysis of Schemata in Genetic Programming using Maximal Schemata and MSG. In Jun Wang editor, 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pages 2983-2990, Hong Kong, 2008. IEEE Press. details

 340. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Performance Improvement and Dimensionality Reduction of Classification Problems. In Jun Wang editor, 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pages 2811-2818, Hong Kong, 2008. IEEE Press. details

 341. H. Evans and Mengjie Zhang. Particle swarm optimisation for object classification. In 23rd International Conference Image and Vision Computing New Zealand, IVCNZ 2008, pages 1-6, 2008. details

 342. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Genetic Programming for Feature Ranking in Classification Problems. In Xiaodong Li and Michael Kirley and Mengjie Zhang and David G. Green and Victor Ciesielski and Hussein A. Abbass and Zbigniew Michalewicz and Tim Hendtlass and Kalyanmoy Deb and Kay Chen Tan and J\"urgen Branke and Yuhui Shi editors, Proceedings of the 7th International Conference on Simulated Evolution And Learning (SEAL '08), volume 5361, pages 544-554, Melbourne, Australia, 2008. Springer. details

 343. David Kinzett and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Using Numerical Simplification to Control Bloat in Genetic Programming. In Xiaodong Li and Michael Kirley and Mengjie Zhang and David G. Green and Victor Ciesielski and Hussein A. Abbass and Zbigniew Michalewicz and Tim Hendtlass and Kalyanmoy Deb and Kay Chen Tan and J\"urgen Branke and Yuhui Shi editors, Proceedings of the 7th International Conference on Simulated Evolution And Learning (SEAL '08), volume 5361, pages 493-502, Melbourne, Australia, 2008. Springer. details

 344. Mengjie Zhang and Christopher Graeme Fogelberg. Genetic Programming for Image Recognition: An LGP Approach. In Mario Giacobini and Anthony Brabazon and Stefano Cagnoni and Gianni A. Di Caro and Rolf Drechsler and Muddassar Farooq and Andreas Fink and Evelyne Lutton and Penousal Machado and Stefan Minner and Michael O'Neill and Juan Romero and Franz Rothlauf and Giovanni Squillero and Hideyuki Takagi and A. Sima Uyar and Shengxiang Yang editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops2007: EvoCOMNET, EvoFIN, EvoIASP, EvoInteraction, EvoMUSART, EvoSTOC, EvoTransLog, volume 4448, pages 340-350, Valencia, Spain, 2007. Springer Verlag. details

 345. Will Smart and Peter Andreae and Mengjie Zhang. Empirical Analysis of GP Tree-Fragments. In Marc Ebner and Michael O'Neill and Anik\'o Ek\'art and Leonardo Vanneschi and Anna Isabel Esparcia-Alc\'azar editors, Proceedings of the 10th European Conference on Genetic Programming, volume 4445, pages 55-67, Valencia, Spain, 2007. Springer. details

 346. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. An Analysis of Depth of Crossover Points in Tree-Based Genetic Programming. In Dipti Srinivasan and Lipo Wang editors, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 4561-4568, Singapore, 2007. IEEE Press. details

 347. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Genetic Programming for New Zealand CPI Inflation Prediction. In Dipti Srinivasan and Lipo Wang editors, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 2538-2545, Singapore, 2007. IEEE Press. details

 348. Phillip Wong and Mengjie Zhang. Effects of Program Simplification on Simple Building Blocks in Genetic Programming. In Dipti Srinivasan and Lipo Wang editors, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 1570-1577, Singapore, 2007. IEEE Press. details

 349. Krzysztof Krawiec and Daniel Howard and Mengjie Zhang. Overview of Object Detection and Image Analysis by Means of Genetic Programming Techniques. In Proceedings of the 2007 International Conference Frontiers in the Convergence of Bioscience and Information Technologies (FBIT 2007), pages 779-784, Jeju Island, Korea, 2007. IEEE Press. details

 350. Grant Patterson and Mengjie Zhang. Fitness Functions in Genetic Programming for Classification with Unbalanced Data. In Mehmet A. Orgun and John Thornton editors, Proceedings of the 20th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, pages 769-775, Gold Coast, Australia, 2007. Springer. details

 351. Kourosh Neshatian and Mengjie Zhang and Mark Johnston. Feature Construction and Dimension Reduction Using Genetic Programming. In Mehmet A. Orgun and John Thornton editors, Proceedings of the 20th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 4830, pages 160-170, Gold Coast, Australia, 2007. Springer. details

 352. Phillip Lee-Ming Wong and Mengjie Zhang. Numerical-node building block analysis of genetic programming with simplification. In Dirk Thierens and Hans-Georg Beyer and Josh Bongard and Jurgen Branke and John Andrew Clark and Dave Cliff and Clare Bates Congdon and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and Tim Kovacs and Sanjeev Kumar and Julian F. Miller and Jason Moore and Frank Neumann and Martin Pelikan and Riccardo Poli and Kumara Sastry and Kenneth Owen Stanley and Thomas Stutzle and Richard A Watson and Ingo Wegener editors, GECCO '07: Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation, volume 2, pages 1761-1761, London, 2007. ACM Press. details

 353. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. An analysis of constructive crossover and selection pressure in genetic programming. In Dirk Thierens and Hans-Georg Beyer and Josh Bongard and Jurgen Branke and John Andrew Clark and Dave Cliff and Clare Bates Congdon and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and Tim Kovacs and Sanjeev Kumar and Julian F. Miller and Jason Moore and Frank Neumann and Martin Pelikan and Riccardo Poli and Kumara Sastry and Kenneth Owen Stanley and Thomas Stutzle and Richard A Watson and Ingo Wegener editors, GECCO '07: Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation, volume 2, pages 1739-1748, London, 2007. ACM Press. details

 354. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Another investigation on tournament selection: modelling and visualisation. In Dirk Thierens and Hans-Georg Beyer and Josh Bongard and Jurgen Branke and John Andrew Clark and Dave Cliff and Clare Bates Congdon and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and Tim Kovacs and Sanjeev Kumar and Julian F. Miller and Jason Moore and Frank Neumann and Martin Pelikan and Riccardo Poli and Kumara Sastry and Kenneth Owen Stanley and Thomas Stutzle and Richard A Watson and Ingo Wegener editors, GECCO '07: Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation, volume 2, pages 1468-1475, London, 2007. ACM Press. details

 355. Mengjie Zhang and Malcolm Lett. Localisation Fitness in GP for Object Detection. In Franz Rothlauf and Jurgen Branke and Stefano Cagnoni and Ernesto Costa and Carlos Cotta and Rolf Drechsler and Evelyne Lutton and Penousal Machado and Jason H. Moore and Juan Romero and George D. Smith and Giovanni Squillero and Hideyuki Takagi editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops2006: EvoBIO, EvoCOMNET, EvoHOT, EvoIASP, EvoInteraction, EvoMUSART, EvoSTOC, volume 3907, pages 472-483, Budapest, 2006. Springer Verlag. details

 356. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Genetic Programming for Automatic Stress Detection in Spoken English. In Franz Rothlauf and Jurgen Branke and Stefano Cagnoni and Ernesto Costa and Carlos Cotta and Rolf Drechsler and Evelyne Lutton and Penousal Machado and Jason H. Moore and Juan Romero and George D. Smith and Giovanni Squillero and Hideyuki Takagi editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops2006: EvoBIO, EvoCOMNET, EvoHOT, EvoIASP, EvoInteraction, EvoMUSART, EvoSTOC, volume 3907, pages 460-471, Budapest, 2006. Springer Verlag. details

 357. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Population Clustering in Genetic Programming. In Pierre Collet and Marco Tomassini and Marc Ebner and Steven Gustafson and Anik\'o Ek\'art editors, Proceedings of the 9th European Conference on Genetic Programming, volume 3905, pages 190-201, Budapest, Hungary, 2006. Springer. details

 358. Mengjie Zhang and Urvesh Bhowan and Bunna Ny. Genetic Programming for Object Detection. In John Morris and Patrice Delmas editors, Twenty-first International Conference Image and Vision Computing New Zealand, IVCNZ 2006, pages 425-430, Great Barrier Island, New Zealand, 2006. details

 359. Mengjie Zhang and Xiaoying Gao and Weijun Lou. Looseness Controlled Crossover in GP for Object Recognition. In Gary G. Yen and Lipo Wang and Piero Bonissone and Simon M. Lucas editors, Proceedings of the 2006 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 4428-4435, Vancouver, 2006. IEEE Press. details

 360. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Automatic Selection Pressure Control in Genetic Programming. In Bo Yang and Yuehui Chen editors, 6th International Conference on Intelligent System Design and Applications, pages 435-440, Jinan Nanjiao Hotel, Jinan, China, 2006. IEEE. details

 361. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. A Study of Good Predecessor Programs for Reducing Fitness Evaluation Cost in Genetic Programming. In Proceedings of the 2006 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 9211-9218, Vancouver, 2006. IEEE Press. details

 362. Mengjie Zhang and Phillip Wong and Dongping Qian. Online Program Simplification in Genetic Programming. In Tzai-Der Wang and Xiaodong Li and Shu-Heng Chen and Xufa Wang and Hussein A. Abbass and Hitoshi Iba and Guoliang Chen and Xin Yao editors, Simulated Evolution and Learning, Proceedings 6th International Conference, SEAL 2006, volume 4247, pages 592-600, Hefei, China, 2006. Springer. details

 363. Mengjie Zhang and Malcolm Lett and Yuejin Ma. Refining Fitness Functions and Optimising Training Data in GP for Object Detection. In Tzai-Der Wang and Xiaodong Li and Shu-Heng Chen and Xufa Wang and Hussein A. Abbass and Hitoshi Iba and Guoliang Chen and Xin Yao editors, Simulated Evolution and Learning, Proceedings 6th International Conference, SEAL 2006, volume 4247, pages 601-608, Hefei, China, 2006. Springer. details

 364. Mengjie Zhang and Xiaoying Gao and Weijun Lou and Dongping Qian. Investigation of Brood Size in GP with Brood Recombination Crossover for Object Recognition. In Qiang Yang and Geoffrey I. Webb editors, PRICAI 2006: Trends in Artificial Intelligence, Proceedings 9th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, volume 4099, pages 923-928, Guilin, China, 2006. Springer. details

 365. Mengjie Zhang and Xiaoying Gao and Weijun Lou. GP for Object Classification: Brood Size in Brood Recombination Crossover. In Abdul Sattar and Byeong Ho Kang editors, Australian Conference on Artificial Intelligence, volume 4304, pages 274-284, Hobart, Australia, 2006. Springer. details

 366. Phillip Wong and Mengjie Zhang. Algebraic simplification of GP programs during evolution. In Maarten Keijzer and Mike Cattolico and Dirk Arnold and Vladan Babovic and Christian Blum and Peter Bosman and Martin V. Butz and Carlos Coello Coello and Dipankar Dasgupta and Sevan G. Ficici and James Foster and Arturo Hernandez-Aguirre and Greg Hornby and Hod Lipson and Phil McMinn and Jason Moore and Guenther Raidl and Franz Rothlauf and Conor Ryan and Dirk Thierens editors, GECCO 2006: Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary computation, volume 1, pages 927-934, Seattle, Washington, USA, 2006. ACM Press. details

 367. Mengjie Zhang and Will Smart. Learning Weights in Genetic Programs Using Gradient Descent for Object Recognition. In Franz Rothlauf and Juergen Branke and Stefano Cagnoni and David W. Corne and Rolf Drechsler and Yaochu Jin and Penousal Machado and Elena Marchiori and Juan Romero and George D. Smith and Giovanni Squillero editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops2005: EvoBIO, EvoCOMNET, EvoHOT, EvoIASP, EvoMUSART, EvoSTOC, volume 3449, pages 417-427, Lausanne, Switzerland, 2005. Springer Verlag. details

 368. William Smart and Mengjie Zhang. Using Genetic Programming for Multiclass Classification by Simultaneously Solving Component Binary Classification Problems. In Maarten Keijzer and Andrea Tettamanzi and Pierre Collet and Jano I. van Hemert and Marco Tomassini editors, Proceedings of the 8th European Conference on Genetic Programming, volume 3447, pages 227-239, Lausanne, Switzerland, 2005. Springer. details

 369. Mengjie Zhang and Yun Zhang and Will Smart. Program Simplification in Genetic Programming for Object Classification. In Rajiv Khosla and Robert J. Howlett and Lakhmi C. Jain editors, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, 9th International Conference, KES 2005, Proceedings, Part III, volume 3683, pages 988-996, Melbourne, Australia, 2005. Springer. details

 370. Christopher Fogelberg and Mengjie Zhang. Linear Genetic Programming for Multi-class Object Classification. In Shichao Zhang and Ray Jarvis editors, AI 2005: Advances in Artificial Intelligence, 18th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, Proceedings, volume 3809, pages 369-379, Sydney, Australia, 2005. Springer. details

 371. Guang Chen and Mengjie Zhang. Evolving While-Loop Structures in Genetic Programming for Factorial and Ant Problems. In Shichao Zhang and Ray Jarvis editors, AI 2005: Advances in Artificial Intelligence, 18th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, Proceedings, volume 3809, pages 1079-1085, Sydney, Australia, 2005. Springer. details

 372. Mengjie Zhang and Will Smart. Multiclass Object Classification Using Genetic Programming. In Guenther R. Raidl and Stefano Cagnoni and Jurgen Branke and David W. Corne and Rolf Drechsler and Yaochu Jin and Colin R. Johnson and Penousal Machado and Elena Marchiori and Franz Rothlauf and George D. Smith and Giovanni Squillero editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops2004: EvoBIO, EvoCOMNET, EvoHOT, EvoIASP, EvoMUSART, EvoSTOC, volume 3005, pages 369-378, Coimbra, Portugal, 2004. Springer Verlag. details

 373. Mengjie Zhang and Will Smart. Genetic Programming with Gradient Descent Search for Multiclass Object Classification. In Maarten Keijzer and Una-May O'Reilly and Simon M. Lucas and Ernesto Costa and Terence Soule editors, Genetic Programming 7th European Conference, EuroGP 2004, Proceedings, volume 3003, pages 399-408, Coimbra, Portugal, 2004. Springer-Verlag. details

 374. Mengjie Zhang and Urvesh Bhowan. Program Size and Pixel Statistics in Genetic Programming for Object Detection. In Guenther R. Raidl and Stefano Cagnoni and Jurgen Branke and David W. Corne and Rolf Drechsler and Yaochu Jin and Colin R. Johnson and Penousal Machado and Elena Marchiori and Franz Rothlauf and George D. Smith and Giovanni Squillero editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops2004: EvoBIO, EvoCOMNET, EvoHOT, EvoIASP, EvoMUSART, EvoSTOC, volume 3005, pages 379-388, Coimbra, Portugal, 2004. Springer Verlag. details

 375. Will Smart and Mengjie Zhang. Probability Based Genetic Programming for Multiclass Object Classification. In Chengqi Zhang and Hans W. Guesgen and Wai-Kiang Yeap editors, PRICAI 2004: Trends in Artificial Intelligence, 8th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, volume 3157, pages 251-261, Auckland, New Zealand, 2004. Springer. details

 376. Mengjie Zhang and Peter Andreae and Urvesh Bhowan. A Two Phase Genetic Programming Approach to Object Detection. In Mircea Gh. Negoita and Robert J. Howlett and Lakhmi C. Jain editors, Proceedings of 8th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, KES 2004. Part III, volume 3215, pages 224-231, Wellington, New Zealand, 2004. Springer. details

 377. Yun Zhang and Mengjie Zhang. A Multiple-Output Program Tree Structure in Genetic Programming. In R I Mckay and Sung-Bae Cho editors, Proceedings of The Second Asian-Pacific Workshop on Genetic Programming, page 12pp, Cairns, Australia, 2004. details

 378. Will Smart and Mengjie Zhang. Applying Online Gradient Descent Search to Genetic Programming for Object Recognition. In James Hogan and Paul Montague and Martin Purvis and Chris Steketee editors, CRPIT '04: Proceedings of the second workshop on Australasian information security, Data Mining and Web Intelligence, and Software Internationalisation, volume 32 no. 7, pages 133-138, Dunedin, New Zealand, 2004. Australian Computer Society, Inc.. details

 379. Yun Zhang and Mengjie Zhang. A New Program Structure in Genetic Programming for Object Classification. In David Pairman and Heather North and Stephen McNeill editors, Proceeding of Image and Vision Computing NZ International Conference, pages 459-465, Akaroa, New Zealand, 2004. Lincoln, Landcare Research. details

 380. Will Smart and Mengjie Zhang. Tracking Object Positions in Real-time Video using Genetic Programming. In David Pairman and Heather North and Stephen McNeill editors, Proceeding of Image and Vision Computing International Conference, pages 113-118, Akaroa, New Zealand, 2004. Lincoln, Landcare Research. details

 381. Will Smart and Mengjie Zhang. Continuously Evolving Programs in Genetic Programming using Gradient Descent. In R I Mckay and Sung-Bae Cho editors, Proceedings of The Second Asian-Pacific Workshop on Genetic Programming, page 16pp, Cairns, Australia, 2004. details

 382. Malcolm Lett and Mengjie Zhang. New Fitness Functions in Genetic Programming for Object Detection. In David Pairman and Heather North and Stephen McNeill editors, Proceeding of Image and Vision Computing International Conference, pages 441-446, Akaroa, New Zealand, 2004. Lincoln, Landcare Research. details

 383. Mengjie Zhang and Peter Andreae and Mark Pritchard. Pixel Statistics and False Alarm Area in Genetic Programming for Object Detection. In G\"unther R. Raidl and Stefano Cagnoni and Juan Jes\'us Romero Cardalda and David W. Corne and Jens Gottlieb and Agn\`es Guillot and Emma Hart and Colin G. Johnson and Elena Marchiori and Jean-Arcady Meyer and Martin Middendorf editors, Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops2003: EvoBIO, EvoCOP, EvoIASP, EvoMUSART, EvoROB, EvoSTIM, volume 2611, pages 455-466, University of Essex, UK, 2003. Springer-Verlag. details

 384. Will R. Smart and Mengjie Zhang. Classification Strategies for Image Classification in Genetic Programming. In Donald Bailey editor, Proceeding of Image and Vision Computing NZ International Conference, pages 402-407, Palmerston North, New Zealand, 2003. Massey University. details

 385. Mengjie Zhang and Victor Ciesielski. Genetic Programming for Multiple Class Object Detection. In Norman Foo editor, 12th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 1747, pages 180-192, Sydney, Australia, 1999. Springer-Verlag. details

Genetic Programming book chapters by Mengjie Zhang

 1. Qi Chen and Bing Xue and Will Browne and Mengjie Zhang. Evolutionary Regression and Modelling. In Wolfgang Banzhaf and Penousal Machado and Mengjie Zhang editors, Handbook of Evolutionary Machine Learning, pages 121-149. Springer Nature, Singapore, 2023. details

 2. Yi Mei and Mazhar Ansari Ardeh and Mengjie Zhang. Knowledge Transfer in Genetic Programming Hyper-heuristics. In Nelishia Pillay and Rong Qu editors, Automated Design of Machine Learning and Search Algorithms, pages 149-169. Springer, 2021. details

 3. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Genetic Programming for Job Shop Scheduling. In Jagdish Chand Bansal and Pramod Kumar Singh and Nikhil R. Pal editors, Evolutionary and Swarm Intelligence Algorithms, volume 779 of Studies in Computational Intelligence, chapter 8, pages 143-167. Springer, 2019. details

 4. Su Nguyen and Mengjie Zhang and Mark Johnston and Kay Chen Tan. Dynamic Multi-objective Job Shop Scheduling: A Genetic Programming Approach. In A. Sima Uyar and Ender Ozcan and Neil Urquhart editors, Automated Scheduling and Planning, volume 505 of Studies in Computational Intelligence, pages 251-282. Springer, 2013. details

 5. Mengjie Zhang and Mark Johnston. A Variant Program Structure in Tree-Based Genetic Programming for Multiclass Object Classification. In Stefano Cagnoni editor, Evolutionary Image Analysis and Signal Processing, volume 213 of Studies in Computational Intelligence, pages 55-72. Springer, Berlin / Heidelberg, 2009. details

 6. Mengjie Zhang. Genetic Programming Techniques for Multiclass Object Recognition. In Stefano Cagnoni and Evelyne Lutton and Gustavo Olague editors, Genetic and Evolutionary Computation for Image Processing and Analysis, chapter 17, pages 349-370. Hindawi Publishing Corporation, 2007. details

Genetic Programming technical reports by Mengjie Zhang

 1. Huayang Xie and Mengjie Zhang. Tuning Selection Pressure in Tournament Selection. Technical report, ECSTR-09-10, School of Engineering and Computer Science. Victoria University of Wellington, New Zealand, 2009. details

 2. Mark Johnston and Thomas Liddle and Mengjie Zhang. A Linear Regression Approach to Numerical Simplification in Tree-Based Genetic Programming. Research report , 09-7, School of Mathematics Statistics and Operations Research, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2009. details

 3. Barret Chin and Mengjie Zhang. Object Detection using Neural Networks and Genetic Programming. Technical report , CS-TR-07-3, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2007. details

 4. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Not-Sampled Issue and Round-Replacement Tournament Selection. Technical report , CS-TR-07-2, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2007. details

 5. Mengjie Zhang and Malcolm Lett. Improving Fitness Function and Optimising Training Data in GP for Object Detection. Technical report, CS-TR-06-8, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2006. details

 6. Phillip Wong and Mengjie Zhang. Algebraic Simplification of Genetic Programs during Evolution. Technical report, CS-TR-06-7, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2006. details

 7. Mengjie Zhang and Xiaoying Gao and Minh Duc Cao. Experiments on Brood Size in GP with Brood Recombination Crossover for Object Recognition. Technical report, CS-TR-06-6, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2006. details

 8. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. Genetic Programming for Automatic Stress Detection in Spoken English. Technical report, CS-TR-06-4, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2006. details

 9. Huayang Xie and Mengjie Zhang and Peter Andreae. A Study of Good Predecessor Programs for Reducing Fitness Evaluation Cost in Genetic Programming. Technical report, CS-TR-06-3, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2006. details

 10. Mengjie Zhang and Xiaoying Gao and Weijun Lou. A New Crossover Operator in GP for Object Classification. Technical report, CS-TR-06-2, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2006. details

 11. Phillip Wong and Mengjie Zhang. Numerical-node building block analysis of genetic programming with simplification. Technical report, CS-TR-06-15, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2006. details

 12. Christopher Fogelberg and Mengjie Zhang. VUWLGP - An ANSI C++ Linear Genetic Programming Package. Technical report, CS-TR-05/8, MSCS, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2005. details

 13. Mengjie Zhang and Will Smart. Using Gaussian Distribution to Construct Fitness Functions in Genetic Programming for Multiclass Object Classification. Technical report, CS-TR-05-5, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2005. details

 14. Will Smart and Mengjie Zhang. Using Genetic Programming for Multiclass Classification by Simultaneously Solving Component Binary Classification Problems. Technical report, CS-TR-05-1, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2005. details

 15. Will Smart and Mengjie Zhang. Probability Based Genetic Programming for Multiclass Object Classification. Technical report, CS-TR-04-7, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 16. Mengjie Zhang and Peter Andreae and Urvesh Bhowan. A Two Phase Genetic Programming Approach to Object Detection. Technical report, CS-TR-04-6, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 17. Mengjie Zhang and Urvesh Bhowan. Pixel Statistics and Program Size in Genetic Programming for Object Detection. Technical report, CS-TR-04-3, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 18. Mengjie Zhang and Will Smart. Multiclass Object Classification Using Genetic Programming. Technical report, CS-TR-04-2, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 19. Yun Zhang and Mengjie Zhang. A Multiple-Output Program Tree Structure in Genetic Programming. Technical report, CS-TR-04-14, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 20. Will Smart and Mengjie Zhang. Tracking Object Positions in Real-time Video using Genetic Programming. Technical report, CS-TR-04-13, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 21. Malcolm Lett and Mengjie Zhang. New Fitness Functions in Genetic Programming for Object Detection. Technical report, CS-TR-04-12, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 22. Will Smart and Mengjie Zhang. Evolving Weights in Genetic Programs Using Gradient Descent. Technical report, CS-TR-04-11, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 23. Will Smart and Mengjie Zhang. Continuously Evolving Programs in Genetic Programming Using Gradient Descent. Technical report, CS-TR-04-10, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004. details

 24. Will Smart and Mengjie Zhang. Applying Online Gradient Descent Search to Genetic Programming. Technical report, CS-TR-03-13, Computer Science, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2003. details

Genetic Programming other entries for Mengjie Zhang