Genetic Programming Bibliography entries for Changsheng Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Yunliang Chen, Dan Chen, Samee Ullah Khan, Jianzhong Huang, Yue Zhu, Fei Wu, Qin Xiong,

Genetic Programming Articles by Changsheng Xie

Genetic Programming conference papers by Changsheng Xie