Genetic Programming Bibliography entries for Chong-cun Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Li-zhi Xu, Xue-jun Song, Zhen-xing Guo, Xiong Liu, Ruoyi Li,

Genetic Programming conference papers by Chong-cun Li