Genetic Programming Bibliography entries for Dongmei Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Xiaofei Niu, Jun Ma, Qiang He, Shuaiqiang Wang, Yue Huang, Jing Zhi,

Genetic Programming conference papers by Dongmei Zhang