Genetic Programming Bibliography entries for Qiang He

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jun Ma, Shuaiqiang Wang, Xiaofei Niu, Dongmei Zhang,

Genetic Programming Articles by Qiang He

Genetic Programming conference papers by Qiang He