Genetic Programming Bibliography entries for Faiyaz Doctor

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Ahmed Kattan, Yew-Soon Ong, Alexandros Agapitos, Zi-Xiao Wei, Yan-Xin Liu, Shou-Zen Fan, Jiann-Shing Shieh,

Genetic Programming Articles by Faiyaz Doctor

Genetic Programming conference papers by Faiyaz Doctor