Genetic Programming Bibliography entries for Fangyu Han

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Li-ying Ding, Yu-Gang Li, Shiqing Zheng, Shuguang Xiang, Xinshun Tan,

Genetic Programming book chapters by Fangyu Han

Genetic Programming technical reports by Fangyu Han