Genetic Programming Bibliography entries for He Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Ke Tang, Justyna Petke, Mark Harman, Zhilei Ren, Jifeng Xuan, Yan Hu, Zhongxuan Luo,

Genetic Programming Articles by He Jiang