Genetic Programming Bibliography entries for Jifeng Xuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Thomas Durieux, Matias Sebastian Martinez, Martin Monperrus, Romain Sommerard, Zhilei Ren, He Jiang, Yan Hu, Zhongxuan Luo, Yongfeng Gu, Xiangyang Jia, Qingna Fan,

Genetic Programming Articles by Jifeng Xuan

Genetic Programming conference papers by Jifeng Xuan

Genetic Programming other entries for Jifeng Xuan