Genetic Programming Bibliography entries for Jie Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jiwei Liu, Bin Feng, Gang Hou, Shuangmin Deng, Junjie Kang, Kuanjiu Zhou, Chi Lin,

Genetic Programming conference papers by Jie Wang