Genetic Programming Bibliography entries for Jing Liang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang, Yaxin Chang, Caitong Yue, Boyang Qu, Mengnan Liu, Peng Wang2,

Genetic Programming Articles by Jing Liang

Genetic Programming conference papers by Jing Liang