Genetic Programming Bibliography entries for Jinjun Xu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Wenguang Chen, Minhao Dong, Yong Yu, Mohamed Elchalakani, Fengliang Zhang, Lang Lin, Jialiang Yuan, Xin-Yu Zhao, Shao-Chun Wang, Tian-Yu Xie,

Genetic Programming Articles by Jinjun Xu