Genetic Programming Bibliography entries for Miao Lu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Ying Bi, Bing Xue, Qiong Hu, Mengjie Zhang, Yanbing Wei, Peng Yang, Wenbin Wu, Caiyun Wen, Shengnan Zhang, Qingbo Zhou,

Genetic Programming Articles by Miao Lu