Genetic Programming Bibliography entries for Taiyong Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Changjie Tang, Jiang Wu, Xuzhong Wei, Chuan Li, Shucheng Dai, Jun Zhu, Ting He, Wenbing Qin, Tiangang Dong,

Genetic Programming conference papers by Taiyong Li