Genetic Programming Bibliography entries for Wei Wei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Huiyu Zhou, Kaoru Shimada, Shingo Mabu, Kotaro Hirasawa, Xue-song Yan, Rui Liu, San-you Zeng, Li-Shan Kang,

Genetic Programming conference papers by Wei Wei