Genetic Programming Bibliography entries for Xue-song Yan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Wei Wei, Rui Liu, San-you Zeng, Li-Shan Kang, Jian Jin,

Genetic Programming conference papers by Xue-song Yan