Genetic Programming Bibliography entries for Xiaodong Yi

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Chuanshuai Deng, Chenjing Zhao, Zhenghui Liu, Jiexin Zhang, Yunlong Wu, Yanzhen Wang, Hong Cheng,

Genetic Programming conference papers by Xiaodong Yi