Genetic Programming Bibliography entries for Yinghong Ma

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Xiyu Liu, Hong Liu, Jianping Zhang, Feng Qi, Guangyong Ji,

Genetic Programming Articles by Yinghong Ma

Genetic Programming conference papers by Yinghong Ma