Genetic Programming Bibliography entries for Yubing Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Beichen Yu, Honggang Zhao, Jiabao Tian, Chao Liu, Zhenlong Song, Minghui Li, Dongming Zhang, Bin Xu2, Chongyang Wang,

Genetic Programming Articles by Yubing Liu