Genetic Programming Bibliography entries for Beichen Yu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Honggang Zhao, Jiabao Tian, Chao Liu, Zhenlong Song, Yubing Liu, Minghui Li, Dongming Zhang, Bin Xu2, Chongyang Wang,

Genetic Programming Articles by Beichen Yu