Genetic Programming Bibliography entries for Akito Tanikado

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Keigo Naitou, Shinsuke Matsumoto, Yoshiki Higo, Shinji Kusumoto, Hiroyuki Kirinuki, Toshiyuki Kurabayashi, Haruto Tanno,

Genetic Programming conference papers by Akito Tanikado