Genetic Programming Bibliography entries for Shinsuke Matsumoto

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Keigo Naitou, Akito Tanikado, Yoshiki Higo, Shinji Kusumoto, Hiroyuki Kirinuki, Toshiyuki Kurabayashi, Haruto Tanno,

Genetic Programming conference papers by Shinsuke Matsumoto