Genetic Programming Bibliography entries for Yoshiki Higo

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Ryotaro Kou, Shinji Kusumoto, Keigo Naitou, Akito Tanikado, Shinsuke Matsumoto, Hiroyuki Kirinuki, Toshiyuki Kurabayashi, Haruto Tanno, Hiroki Nakajima, Haruki Yokoyama,

Genetic Programming conference papers by Yoshiki Higo