Genetic Programming Bibliography entries for Bai Yan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4891

GP coauthors/coeditors: Jiang Yiheng, Zhu Yaochun, Xiaofei Li, Fan Li,

Genetic Programming conference papers by Bai Yan