Genetic Programming Bibliography entries for Fan Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4891

GP coauthors/coeditors: Bai Yan, Jiang Yiheng, Zhu Yaochun, Xiaofei Li,

Genetic Programming conference papers by Fan Li