Genetic Programming Bibliography entries for Chenjing Zhao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Chuanshuai Deng, Zhenghui Liu, Jiexin Zhang, Yunlong Wu, Yanzhen Wang, Hong Cheng, Xiaodong Yi,

Genetic Programming conference papers by Chenjing Zhao