Genetic Programming Bibliography entries for Hong Cheng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Chuanshuai Deng, Chenjing Zhao, Zhenghui Liu, Jiexin Zhang, Yunlong Wu, Yanzhen Wang, Xiaodong Yi,

Genetic Programming conference papers by Hong Cheng