Genetic Programming Bibliography entries for Jiexin Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Chuanshuai Deng, Chenjing Zhao, Zhenghui Liu, Yunlong Wu, Yanzhen Wang, Hong Cheng, Xiaodong Yi,

Genetic Programming conference papers by Jiexin Zhang